Tjalling Douwe van Sixma

www.allefriezen.nl
Op 18-4-1688 werden Douwe van Sixma (!) en Kuinagonda vann Eybergen lidmaat van de Herv. gemeente te Leeuwarden, echtelieden, afkomstig van Coevorden.

http://www.mpaginae.nl/At/kolonels.htm
Sixma, Jr. Tjalling Douwe v. – S.R. – 17 febr. 1713

http://www.simonwierstra.nl/SIXMA.htm
“De Friesche Adelaar” 1887-3: De grafsteen voor hem en zijn vrouw kwam oorspronkelijk uit Ried en had dienst gedaan als grafsteen voor zijn ouders Ulbe en Alegonda.
De steen werd overgebracht naar de grafkelder te Huizum.
Op de steen 8 kwartieren van zijn overgrootouders Sixma van Andela-Hottinga, Aylva-Osinga, Unia-Achelim, Aylva-Meckema.
De overgrootouders zijn : Tjalling van Sixma x Ydt van Hottinga, Ulbe van Aylva x Rints van Osinga, Carel van Unia x Alegonda van Achelen en Douwe van Aylva x Luts van Meckema.
De namen van Tjalling en Cunigunda op de steen zijn later vervangen door die van de laatste Sixma n.l Bartele Douwe Tjalling van Sixma (VII-5) en diens vrouw. Walle[3040].

Kenmerken

NaamTjalling Douwe van Sixma
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - Kolonel
NationaliteitFriesland
Officier van:<1713
Officier tot<1755
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)36728
Blog-
Opvolger in ONBEKENDJan VII van Nassau-Siegen

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins