Tjalling Douwe van Sixma

www.allefriezen.nl
Op 18-4-1688 werden Douwe van Sixma (!) en Kuinagonda van Eybergen lidmaat van de Herv. gemeente te Leeuwarden, echtelieden, afkomstig van Coevorden.

Werd ook wel Douwe van Sixma genoemd. (AAB)

Op 8-3-1676 werd Tjalling Douwe van Sixma cornet in de compagnie van ritmeester (Cornelis van) Padburgh (Padberg), als opvolger van wijlen N. Os.(en tot de bedieninge Johan Krist)
Op 22-2-1679 werd Jr. D(ouwe?) van Sixma (deze?) kapitein, als opvolger van W(illem) van Haren.
Op 10-3-1722 werd L(aes) van Burmania kapitein, als opvolger van D(ouwe?) van Sixma.

http://www.mpaginae.nl/At/kolonels.htm
Sixma, Jr. Tjalling Douwe v. – S.R. – 17 febr. 1713

http://www.simonwierstra.nl/SIXMA.htm
“De Friesche Adelaar” 1887-3: De grafsteen voor hem en zijn vrouw kwam oorspronkelijk uit Ried en had dienst gedaan als grafsteen voor zijn ouders Ulbe en Alegonda.
De steen werd overgebracht naar de grafkelder te Huizum.
Op de steen 8 kwartieren van zijn overgrootouders Sixma van Andela-Hottinga, Aylva-Osinga, Unia-Achelim, Aylva-Meckema.
De overgrootouders zijn : Tjalling van Sixma x Ydt van Hottinga, Ulbe van Aylva x Rints van Osinga, Carel van Unia x Alegonda van Achelen en Douwe van Aylva x Luts van Meckema.
De namen van Tjalling en Cunigunda op de steen zijn later vervangen door die van de laatste Sixma n.l Bartele Douwe Tjalling van Sixma (VII-5) en diens vrouw. Walle[3040].

Grafsteen te Ried (LET OP: of begraven te Huizum?)
Hoog edel geboren heer Tjalling van Sixma van Andela in leeven capitein en sergiant van een regement te voet obijt 1678
Hoog edel gebooren vrouw Cunigunda van Eybergh in leeven huisvrouw van de hoog edel geboren heer Tjalling Douma van Sixma collonel van een regement te voet
Den hoog welgeboren heer jr. Bartel Douma Tjalling van Sixma laatste mannelijke afstammeling uit het geslacht overleeden den 16 augustus 1809 in den ouderdom van b* 56 jaaren en rust alhier in deze grafkelder

https://hcvv.home.xs4all.nl/milweb/Nederland/Infanterie/RN13.html
1699: Regiment Claerbergen
(Frederik Vegelin van Claerbergen)
¦ ¦
¦
¦
1713: Regiment Sixma
(Douwe van Sixma)
¦ (Willem Frederik Hendrik
Prins van Saksen-Eisenach)
¦
1722: Regiment Schwartzenberg
(Johan Sicco Baron thoe Schwartzenberg
en Hohenlansberg)
¦ ¦
¦
¦
¦

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTjalling Douwe van Sixma
Woonplaats-
CompagnieC130
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Officier van:1679
Officier tot1722
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)36728
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Voorganger in C130Willem van Haren

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins