Tjalling van Eysinga

Ook: Jan/Johan van Eysinga!
Woonde te 1624 te Raerd, Jongema State.

In 1623 Taux als kapitein

Rogier Heres Wiaerda van de comp. van T. v. Eysinga, den 22. Jan.rii 1630
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

In 1630 kapitein en bevindt zich dan in Emden (lijst comp. veldtocht Lingen)
Hij loopt in 1633 mee als kapitein in de lijkstatie van Ernst Casimir.
Een T. van Eysinga doet in 1637/1638 de eed van kapitein!
In 1639 kapitein (http://www.mpaginae.nl/At/Taux1623en1639.htm).

Na het overlijden in 1613 van zijn oudste broer Tjalling noemde hij zich Tjalling.
Op 11-11-1623 wordt Solinus (Tjalling) Eysinga student te Leiden

Nathanael Fullenius verkoren tot schrijver van de compagnie des capitains T. v. Eysinga in plaets van C. Haubois, den 22. Junii 1638
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

Op 11-2-1640 wordt hij als kapitein opgevolgd door Lolle van Ockinga.
Op 18-1-1640 aangesteld als grietman van Rauwerderhem.

Zie leedbrief begrafenis Watze van Ockinga, 28-4-1624
Woonplaats: Raerdt
x – Jr. Tziallingh van Eysinga
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Zie leedbrief begrafenis Teth Foockel van Roorda, 2-11-1646
Woonplaats: Raard
– De Hr. Tiallingh v. Eyssingha, grietm. over Rauwerderhem en Gedep[uteer]de Staet v. Vriesl[ant]
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Woonde in dec. 1652 te Rauwerd
Raart vidi Jr. Tjalling van Esinga Grietman
http://www.mpaginae.nl/Eysinga/Ritscke.htm

Uitgenodigd op de begrafenis van Bauck van Glins op 21-1-1655.
Woonde toen te [].
vidi – D’Heere Tiallingh van Eysingha, grietman over Rauerderahem
http://www.mpaginae.nl/Glins/rouw.htm

Hij was eerst kapitein in het leger en was niet officieel getrouwd,maar volgens SFA had hij 3 kinderen Johan,Aede en Hylck.
Hij testeerde als grietman op 7-9-1656, waarbij zijn enige zuster Hylck als erfgenaam werd aangewezen (T323-1612 en EEE2-169/171,registratie 20-9-1659).

“De Friesche Adelaar” 1889-5 : op zijn graf in de kerk van Rauwerd de 16 kwartieren van zijn betovergrootouder nl
rechts van vaderszijde Bolta-Eysinga, Juckema-Aesgema, Harinxma-Abbema, Jousma-Camstra (m.z. Harinxma)
links van moederszijde Heringa-Jousma, Jongema-Eminga, Roorda met de baar-Tietema (m.z. Hanckema), Sassinga-Hiddema.
Bij zijn ouders (VI-d) zijn de bij behorende personen vermeld

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTjalling van Eysinga
WoonplaatsRaerd, Jongema State
CompagnieC51
C121
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1623 en 1638
Officier tot1638 en 1640
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34092
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C51I.C. van Boningen
Opvolger in C51Lolle Jarichs van Ockinga

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins