Nolle Jans Nollides

Woonde te Harlingen, Bolsward.

Hij werd op 24-5-1734 burger van Bolsward en was toen schrijver van een compagnie.

Hij was schrijver van een compagnie te voet (1744).

e-mail van Theo Terpstra dd 19-4-2023:
Op 18 april 1744 behandelt het gerecht van Wonseradeel het gebod van Gilles Mesdag, coopman en leerlooijer te Bolsward, aan Eeble Freerx, huijsman te Parraga, om geen penningen te ontvangen van Nollius Nollides, schrijver van een compagie te voet woonagtig te Bolsward, voor en aleer aan hem, Gilles Mesdag, sal weesen voldaan 31 car.gls 8 stvrs 8 penn hem als rest van meerdere competeerende weegens geleverd leer en schoenmakers materialen, volgens zijn rekenboek.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamNolle Jans Nollides
WoonplaatsHarlingen, Bolsward
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:<1734
Officier tot<1746
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)45456
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins