Douwe Sirtema van Grovestins

Hij woonde met zijn eerste vrouw eerst te Wommels op Geijnferstate en daarna te Dronrijp (op Foppinga State?) en werd daar in 1673 lidmaat.
Hij werd op 20-7-1661 door de Staten van Friesland aangesteld tot ritmeester op de repartitie van Friesland, ipv het ‘avancement’ van Douwe Aylva van Loo.
In 1664 staat hij als ritmeester vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 27-2-1672 werd hij Majoor te paard, onder kolonel (Regiment te paard) Georg vrijheer van Schwartzenberg, door de Staten van Friesland.
Op 18-3-1672 werd hij sergeant-majoor te paard, door de Raad van State en op 21-11-1673 door de Staten van Friesland, door het ‘vaceren van de plaats van Kolonel Ernst van Haren’.
Op 8-3-1674 bepaalden de Friese Staten dat hij van het regiment vd Erfstadhouder van Friesland, mocht overgaan naar het regiment van Johan George vrijheer van Schwartzenberg.
Op 5-4-1688 werd de Ritmeester Douwe van Grovestins, op zijn verzoek benoemd tot Kolonel-commandant van het regiment paarden van ZVD de Erfstadhouder van Friesland en van Stad en Lande van Groningen, ipv Otto Hendrik graaf van Bylandt, die vrijwillig afstand had gedaan.
Zie ook zijn militaire carriere: https://www.knggw.nl/wp-content/leeuw/1927-81-208.pdf

Hij was eerst ritmeester en later kolonel bij de cavalerie en sneuvelde bij Fleurus.
MEN 83-204/234 d.d.27-1-1694: er vindt inventarisatie plaats en Assuerus van Grovestins wordt voogd over Jetske Maria,Johannes en Douwe Idzart,kinderen van hem en Catharina.

In den slag bij Fleurus op 1 Juli 1690 werd hij bij een aanval der Franschen door rug en buik geschoten en overleed des anderen daags. Zijn geschilderd portret berust nog bij zijne familie.
(zie ook: http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu02_01/molh003nieu02_01_1077.php)

MEN 83d.d.29-3-1694: inventarisatie van de nalatenschap van Douwe van Grovestins, in leven kolonel van een regiment infanterie te paard en van Catharina van Scheltinga, hertrouwd met Schelte van Heemstra.
Zie ook Grafschriften IV-77.

Grafzerk in kerk Dronrijp, met o.a. de volgende tekst:
Hoogh edel geboor[en] [mev]rou Jets van Grovestins in leven huisvrou van de hoog [wele]del gebooren heer Douwe van Grovestins ritmeester van ee[n] [c]ompagni peerden is gestorv[en] den 20 februarius 16[8]2
Ho… [e?]d geb. heer … Grovestins collo … lijf-reimt peerde … erf-[stadhouder] … landt obiit den 2 [iulii 1690] aetats suae …

http://www.stinseninfriesland.nl/DotingaStateDronrijp.htm
Later in de 17e eeuw was Dotinga State de “royale buitenwoning” van Sicco van Grovestins, raadsheer aan het Hof van Friesland en in 1700 is het volgens het Floreenkohier eigendom van jkvr. Jetske Mari van Grovestins en in gebruik bij “hr. Heemstra c.s.” Dat was Schelte van Heemstra.
In 1722 is het eigendom van secretaris De Hertoghe die echter op het naastgelegen Schatzenburg woonde, dat hijzelf in 1698 naar zijn eigen smaak had laten bouwen.

Zie ook schilderij van hem en zijn vrouw Catharina uit 1687 van Julius de Geest (boek Wassenbergh)

portret van kolonel Douwe Sirtema van Grovestins (1652-1690)


grafzerk van o.a. Douwe Sirtema van Grovestins (1652-1690) in de kerk te Dronrijp (foto: Maikel Galama)


Tekening van Foppinga State te Dronrijp.
(J. Stellingwerf, 1723)

Tekening van Dotinga State te Dronrijp.
(J . Stellingwerf, 1723)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDouwe Sirtema van Grovestins
WoonplaatsWommels, Geijnfer State en Dronrijp, Dotinga State of Foppinga State
CompagnieRITMEESTERS 3
RangFriese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1661 en 1675?
Officier tot1675? en 1690
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)33956
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
State
State
Familiewapen
Voorganger in RITMEESTERS 3Douwe Aylva van Loo
Opvolger in RITMEESTERS 3Wytze Alef van Popma

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins