Het Rampjaar 1672

Het Rampjaar 1672 ging ook niet aan Friesland zonder slag of stoot voorbij.
Wij proberen op deze pagina zoveel mogelijk betrokken Friese officieren en de gebeurtenissen in beeld te krijgen.


Een dankbaar en interessant ‘live-verslag’ van de gebeurtenissen dat jaar is beschreven door Poppo van Burmania (1603-1676), majoor in het Friese Regiment.
⇒ Lees dit gedeelte hier

 


De Oorlogen met Frankrijk.
Een artikel uit het bekende boek van de Leeuwarder archivaris Wopke Eekhoff ‘Beknopte geschiedenis van Friesland’
⇒ Lees dit gedeelte hier


Een compleet overzicht van alle vijf Friese regimenten en hun compagnies in het Rampjaar 1672.
⇒ Lees dit gedeelte hier


Hieronder hebben we de officieren in beeld gebracht die actief hebben meegedaan aan de gebeurtenissen in het Rampjaar 1672.
Deze zijn (tot nu toe) onderverdeeld in:

 1. Tweede Münsterse Oorlog
 2. Slag bij Tolhuis
 3. Inname Deventer, Zwolle, Kampen, Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis.

1. Betrokken officieren bij de Tweede Münsterse Oorlog:

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Albert Christoffel van Hania-ONBEKENDMajoorFriesland16731690-34921-
Johannes van Scheltinga-ONBEKENDKapiteinFriesland??-35240-
Pytter van LemmenLeeuwardenC12VaandrigFriesland1641>1672-42364--
Rempt ten HamGarsthuizen, borg DijkumGRONINGER REGIMENTKapiteinGroningen16571672Ja41674-
Wigbolt Broersma-GRONINGER REGIMENTKolonelGroningen<1664>1672-22101-
Epe van AesgemaLeeuwardenC34Luitenant-KolonelFriesland16511676-10687-
Ignatius van KingmaZweins, Kingma StateRITMEESTERS 6KolonelFriesland16521686-36476-
Hayo Henrick van Mauderick-C58KapiteinNEDERLAND16531674-34081-
Hans Willem baron van AylvaHolwerd, BrandstedeRITMEESTERS 5
C29
C39
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
Luitenant-AdmiraalFriesland1653 en 1660 en 16481660 en 1691 en 1653-11274-
Jan van RoordaKolllum (State onbekend)C53Luitenant-KolonelFriesland16481672Ja33315-
Johan van BurumFinkum, Holdinga StateC39KapiteinFriesland16531673---

2. Specifiek betrokken bij de Slag bij Tolhuis

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Barent Heckman-ONBEKENDKapiteinNEDERLAND1673>1673-42453--
Bavius Rommeda-C40LuitenantFriesland16721676-42454--
Frederik Hessel van Ockinga-ONBEKENDVaandrigFriesland<16721674-42451--
Hajo van Twenbergen-C120LuitenantNEDERLAND16661679-42452--
Jan Duden-ONBEKENDVaandrigFriesland<1672>1672-42456--
Johannes Bechius-C10VaandrigFriesland16671679-42455--
Tjerk Beintema-ONBEKENDVaandrigFriesland<1672>1672-38646--
Jan van RoordaKolllum (State onbekend)C53Luitenant-KolonelFriesland16481672Ja33315-
Tinco van AndringaOnbekendC110KapiteinFriesland>16671672Ja36640-
Andries Roorda van Velsen-C120KapiteinFriesland16691689-42448-
Doecke van HemmemaBerlikum, Hemmema StateRITMEESTERS 2
C55
KolonelFriesland1669 en 16731673 en 1721-35470-
Douwe van EpemaKoudum, Epema State?C110KapiteinFriesland16721673-35504-

3. Specifiek betrokken bij inname Deventer, Zwolle, Kampen, Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis.

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Bernhardt Schotanus a Sterringa-C95KapiteinFriesland16681681-39667--Literatuur 

 1. Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken: bevattende een overzigt van de lotgevallen der Friezen en van de voornaamste gebeurtenissen, gedurende bijna tweeduizend jaren in dit land voorgevallen. 
  Door Wopke Eekhoff, 1851.
  Vanaf pagina 266
 2. Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, Volume 53
  Hierin staan alle compagnies vermeld die in 1672 op Repartitie van Friesland stonden.
 3. Lijst van Friese kapiteins 
 4. Lijst van Friese luitenants
 5. Lijst van Friese vaandrigs
 6. Slag bij Tolhuis (Wikipedia)
 7. Rampjaar 1672 (Wikpedia)
 8. De overgave van de vestiging Coevorden.
  http://www.ngv-groningen.nl/wp-content/uploads/publicaties/GronM15-Dagregister-overgave-Coevorden-1672kb4nov2012.pdf
  https://books.google.nl/books?id=6tVmAAAAcAAJ&pg=PA1&dq=overste+unias+1672&hl=nl&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=overste%20unias%201672&f=false