Slag bij Boksum

Tussen 13 en 17 januari trokken 3000 Spaanse soldaten en 700 ruiters door Friesland.
Het Spaanse leger trok via Joure en Heeg, tot aan Workum en Koudum.
Op 17 januari 1586 vond de Slag bij Boksum plaats.

Hieronder de officieren die bij deze gebeurtenis betrokken waren:

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Claus Maltesen Sehested-ONBEKENDVaandrigDenemarken<1586>1586-40991-
Douwe Sirtema van Grovestins-ONBEKENDKapiteinFriesland<15851591Ja13333-
Hessel van MeckemaKollum, Meckema StateONBEKENDKapiteinFriesland<15851586Ja13241-
Hidde Sybrens-ONBEKENDKapiteinONBEKEND?1586-34153--
Jarich van LiauckemaSexbierum, Liauckema StateSPAANSE COMPAGNIE 10Luitenant-KolonelFriesland<1580?-34924-
Johan Baptiste van Taxis-SPAANS REGIMENTKolonelSpanje15721588Ja37557-
Oswald van den Bergh-SPAANS REGIMENTOfficiersfunctie onbekendNEDERLAND1584?1586Ja41640--
Otto Clant-ONBEKENDVaandrigGroningen?1586Ja34659-
Steen Maltesen Sehested-ONBEKENDLuitenant-KolonelDenemarken15721586---
Sybe van RoordaKollum?ONBEKENDKapiteinFriesland?1586Ja36695-
Ulbe van Heemstra-ONBEKENDKapiteinFriesland<1586<1588-33524-
Matthijs Egberts Knoop-C10
C54
KapiteinDuitsland<1586 en 15951595 en >1603-34314--
Willem Willemsen-C06KapiteinONBEKEND?1590-39176--
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 1583 en 1618?1618 en 1621?-34218ja-
Tiete van Cammingha-SPAANSE COMPAGNIE 4KapiteinFriesland<1585?-35115-

Slag bij Boksum in 1586
Getekend door Baudartius in 1622

Slag bij Boksum in 1586
Tekening uit de 16e eeuw
(Tresoar)

Memoriebord in de kerk te Boksum.
Het herdenkt de Spaanse inval in Friesland in 1586.
(foto: www.wikipedia.nl)

Memoriebord in de kerk te Blessum.
Het herdenkt de Spaanse inval in Friesland in 1586.
(foto: https://reliwiki.nl )

Memoriebord in de kerk te Koudum.
Het herdenkt de Spaanse inval in Friesland in 1586.
(foto: https://historisch.koudum.nl/index.php/spaanse-overval-1586-pagina)

zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Boksum 

 

De herdenkingsborden van Blessum, Boksum en Koudum.
Herinneringen aan de Spaanse plundertochten in de tachtigjarige oorlog.
(Boekje uitgegeven in 2022)