Portretten overzicht

 • Portretten uit 1558


  Doecke van Martena

  Portret van Doecke van Martena (1527-1605) Geschilderd in 1558 door Adriaen van Cronenburgh. (Fries Museum) • Portretten uit 1560-1570


  Portret van een onbekende Spaanse officier. Vervaardigd in de Nederlanden, ong. 1560/1570. Geschilderd op eiken, door onbekende schilder. (Kunsthistorisch Museum te Wenen) https://www.khm.at/objektdb/detail/1324/ • Portretten uit 1560-1580


  Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg

  Portret van (waarschijnlijk) Lodewijk van Nassau (1538-1574) door Antonio Moro, 2e helft 17e eeuw. (www.wikipmedia.org) • Portretten uit 1565-1565


  Lieuwe van Wytsma

  Bijdrage met portret in het Album Amicorum van Tjalling van Sixma, 1570 te Leuven. (foto: University of Glasgow, twitterbericht 28-1-2022) • Portretten uit 1572


  Bartholt Entens

  Portret van Bartholt Entens (1539-1580) (datering volgens Groninger Museum 1572)

  Foppe van Camstra

  Portret uit 1572 van de watergeus Foppe van Camstra (1530-<1578)

  Johan van Bonga

  Portretten van de watergeuzen Jacob Cabeljau en Jan Bonga, op de achtergrond een windmolen, 1572. Vervaardiger: prentmaker: anoniem naar tekening van: Johannes Hilverdink (vermeld op object) drukker: Emrik & Binger (vermeld op object) Datering: 1825 - 1899 (Rijksmuseum) • Portretten uit 1573


  Ruurd van Walta

  Bijdrage met wapen en portret uit 1573 als Ruardus van Walta in het Album Amicorum van Poppe van Feytsma. Vaandrig in Spaanse dienst. • Portretten uit 1573-1576


  Frederick van Vervou

  Albumbijdrage met portret uit 1574 van Frederick van Vervou in het album van Poppe van Feytsma • Portretten uit 1576


  Syds II van Botnia

  Portret van Syds II van Botnia (1552?-1615) (Collectie Fries Museum) • Portretten uit 1578


  Hobbe van Hermana

  Bijdrage met eigen portret uit 1574 in het Album Amicorum van Poppe van Feytsma door Hubertus van Hermana (ong 1555->1592) • Portretten uit 1580


  Jan Raeses van Vervou

  Jan van Vervou, detail van zijn zerk te Franeker. • Portretten uit 1580-1600


  Lolle Heres van Ockinga

  Portret van Lolle Heres van Ockinga (ong. 1545-1581) in knielende houding, die in 1581 aan Spaanse zijde viel bij Sint Jans Kamp. (RKD.nl)

  Jarich van Liauckema

  Portret van Jarich van Liauckema (1558-1642) Detail van altaarstuk, geschilderd kort na de verovering van Steenwijk in 1582. (Rijksmuseum)

  Tiete van Cammingha

  Portret van Tiete van Cammingha (ong 1552-1593) Detail van altaarstuk, geschilderd kort na de verovering van Steenwijk in 1582. (Rijksmuseum)

  Evert van Ensse

  Portret van Evert van Ensse (1555-1606) Detail van altaarstuk, geschilderd kort na de verovering van Steenwijk in 1582. (Rijksmuseum) • Portretten uit 1588-1589


  Tiete van Cammingha

  Portret van Tiete van Cammingha (ong. 1552-1593) Geschilderd in 1588/1589 door de Fries-Groningse meeester (vlg. Fries Museum) • Portretten uit 1600-1600


  Ruiterportret van prins Maurits, commandostaf in de rechterhand. Bovenaan het wapen van de prins en het embleem met de geknotte en spruitende oranjeboom. Op de achtergrond de slag van Nieuwpoort, 2 juli 1600. Bovenaan één regel in het Latijn. In het onderschrift een vers van 7 regels en beschrijving in 9 regels in het Latijn. prentmaker: Crispijn van de Passe (I) (vermeld op object) schrijver: Karel van Utenhove (vermeld op object) In 1600 uitgegeven te Keulen (Rijksmuseum) • Portretten uit 1600-1620


  Daniël de Hertaing

  Portret van Daniël de Hertaing (?-1625). (Leeuwardenreeks)

  Karel van der Hoeve

  Portret van Karel van der Hoeve. (ca. 1610 door anonieme schilder) (Rijksmuseum) (Onderdeel van de Hoogduitse Regiment portrettenserie) • Portretten uit 1600-1624


  Jan VI van Nassau-Dillenburg

  Portret van Jan VI van Nassau-Dillenburg (1536-1606). Geschilderd door Jan Antonisz. van Ravesteyn, ong. 1613-1620. (Rijksmuseum)

  Peter van Sedlnitsky

  Portret van Peter van Sedlnitsky, waarschijnlijk geschilderd door Jan van Ravesteyn.  (Wijts Reeks, kasteel Amerongen) • Portretten uit 1600-1649


  Georg Everhard Graaf van Solms-Lich

  Portret van Georg Eberhard van Solms-Lich, uit 1e helft 17e eeuw. https://rkd.nl/nl/explore/images/179193

  Holger van Rosencrantz

  Portret van Holger van Rosencrantz • Portretten uit 1600-1700


  Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

  Portret van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620). Datering 17e eeuw, anoniem. (collectie gemeente SWF) • Portretten uit 1603


  Willem Coenders van Helpen

  Portret van Willem Coenders van Helpen (1572-1639) Geschilderd in 1603 door Fries/Groninger meester (Wassenbergh) De afgebeelde familiewapens zijn Coenders-Tamminga. Geveild in 2005 via Invaluable (Twitter/Supersneuper) • Portretten uit 1605


  Idzart Tjaerda van Starkenborgh

  Portret van Edzard Tjaerda van Starckenborgh (1571-1625) Anoniem, 1605. (RKD.nl)

  Tiete Dyes van Hania

  Portret van Tiete van Hania op zijn grafzerk in de kerk te Weidum. • Portretten uit 1605-1615


  Bartholemeus Andrio Walsdorffer

  Portret van Bartolomeus Andreo Walsdorffer (?-1622). (Rijksmuseum) (Onderdeel van de Hoogduitse Regiment portrettenserie)

  Eberhard Hanecroth

  Portret van Eberhardt Hanecroth. Kapitein van een compagnie van het regiment van Ernst Casimir van Nassau. (Rijksmuseum, schilder onbekend) (Onderdeel van de Hoogduitse Regiment portrettenserie)

  Otto Brahe

  Zie zijn portret uit ca. 1610, met opschrift 'CAP.n OTTEBRAE' https://rkd.nl/nl/explore/images/16880 (Onderdeel van de Hoogduitse Regiment portrettenserie) • Portretten uit 1607-1633


  Maurits van Oranje-Nassau

  Portret van Maurits van Oranje-Nassau (1567-1625). (Leeuwardenreeks) • Portretten uit 1609


  Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg

  Portret van Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1538-1574). (Leeuwardenreeks)

  Anthonis van Aylva

  Detail van de bijdrage van Antonius van Aylva (ong. 1570-1618) in het Album Amicorum van Anna van de Boetzelaer. (zie: https://www.hvnf.nl/2021/05/alba-amicorum-met-friese-inscripties-en-meer/) • Portretten uit 1609-1633


  Ambrogio de Spinola

  Portret van Ambrogio de Spinola (1569-1630). (Leeuwardenreeks)

  Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg

  Portret van Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1538-1574). (Leeuwardenreeks)

  François de La Noue

  Portret van François de La Noue (1531-1591). (Leeuwardenreeks)

  Filips van Nassau-Dietz

  Portret van Philips van Nassau-Dietz (1566-1595). (Leeuwardenreeks)

  Filips Willem van Oranje

  Portret van Philips Willem van Oranje (1554-1618). (Leeuwardenreeks)

  Gaspar III de Coligny

  Portret van Gaspar III de Coligny (1584-1646). (Leeuwardenreeks)

  Willem de Zoete van Laecke

  Portret van Willem de Zoete van Laecke (?1637) (Leeuwardenreeks)

  Olivier van den Tympel

  Portret van Olivier van den Tympel (1540-1603). (Leeuwardenreeks)

  Nicolaes von Schmeltzing

  Portret van Nicolaes von Schmeltzing (1561-1629) (Leeuwardenreeks)

  William Brogg

  Portret van Willem Brogg (ong 1588-1636). (Leeuwardenreeks)

  Willem Adriaan van Horne

  Portret van Willem Adriaan II van Horne (?-1625). (Leeuwardenreeks)

  Francisco Hurtado de Mendoza

  Portret van Francisco Hurtado de Mendoza (1546-1623) (Leeuwardenreeks)

  Joost de Zoete de Lake

  Portret van Joost de Zoete de Lake (1541-1589). (Leeuwardenreeks)

  Charles de Levin

  Portret van Charles de Levin (?-1592) (Leeuwardenreeks)

  Gaspar de Coligny

  Portret van Gaspar de Coligny (1519-1572). (Leeuwardenreeks)

  Ernst Casimir van Nassau-Dietz

  Portret van Ernst Casimir van Nassau-Dietz (1573-1633) (Leeuwardenreeks)

  Justinus van Nassau

  Portret van Justinus van Nassau (1559-1631). (Leeuwardenreeks)

  Robert Dudley

  Portret van Robert Dudley (1532-1588), graaf van Leicester. (Leeuwardenreeks)

  Adolf van Nassau-Siegen

  Portret van Adolf van Nassau-Siegen uit ca. 1609-1633 van Jan Antonisz. van Ravesteyn. Afkomstig uit de zgn. Leeuwarden reeks, uit het voormalige Stadhouderlijk Hof.

  Filips van Hohenlohe

  Portret van Philips von Hohenlohe zu Langenberg (1550-1606). Onderdeel van de Leeuwarden-reeks, een serie portretten van militairen uit de Tachtigjarige Oorlog en leden van het Huis Oranje-Nassau, in 1633 voor het eerst vermeld in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden (https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_van_Hohenlohe-Neuenstein)

  Lodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg

  Portret van Lodewijk Günther (1575-1604), graaf van Nassau. Atelier van Jan van Ravesteyn - www.rijksmuseum.nl • Portretten uit 1610


  Jarich van Liauckema

  Portret van Jarich van Liauckema (collectie Fries Museum, 1600-1610) • Portretten uit 1611


  Juw van Eysinga

  Portret van Juw van Eysinga (1563-1631) Geschilderd in 1611 door Jan de Salle. • Portretten uit 1612


  Daniël de Hertaing

  Portret van Daniel de Hertaing, uit de Honselaarsdijk, uit 1612, toegeschreven aan Jan van Ravesteyn. (www.rkd.nl) • Portretten uit 1613


  Idzart van Grovestins

  Portret van Idzerd Sirtema van Grovestins (ong. 1575-1613) Geschilderd in 1613 en toegeschreven aan Jan Urbeijns de Salle. (RKD.nl) • Portretten uit 1613-1617


  Jurjen van Ripperda

  Portret van Jurjen van Ripperda (1571-1632) Geschilderd ca. 1615-1620. (Onderdeel van de Hoogduitse Regiment portrettenserie) • Portretten uit 1614-1633


  Johan VIII van Nassau-Siegen

  Portret van Jan VIII van Nassau-Siegen (1583-1638). (Leeuwardenreeks) • Portretten uit 1615-1633


  Horatio Vere

  Portret van Horatius Vere (1565-1635). (Leeuwardenreeks)

  Syrius de Bethune

  Portret van Syrius de Bethune (?-1649). (Leeuwardenreeks) • Portretten uit 1616


  Erich Brahe

  Portret van Erich Brahe. Uit: Epithalamivm. ofte bruylofts-ghedicht ter eeren het ... houwelijck tusschen ... Eerich Brahe ... ende ... Licia van Eysinga (1616)

  Afbeelding van stadhouder Willem Lodewijk in boek van: Willem Baudartius. Titel: Afbeeldinge ende beschryvinghe van alle de veldslagen, belegeringen ende and're notabele geschiedenissen ghevallen in de Nederlanden. Geduerende d'oorloghe teghens den coningh van Spaengien: onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau. Drukker: Michiel Colijn, Amsterdam 1616. • Portretten uit 1619


  Anthonis van Utenhove

  Portret uit 1619 van Anthonis Utenhove (?-1625). (Leeuwardenreeks)

  Jarich van Liauckema

  Portret van Jarich van Liauckema (collectie Fries Museum, 1619)

  Portret van Christiaan van Brunswijk-Wolfenbüttel. Geschilderd door Paulus Moreelse, 1619 (RKD.nl) • Portretten uit 1620


  Heinrich Chemnitz

  Hendrick Kimnitz, ceremoniemeester in de lijkstatie van Willem Lodewijk, 1620

  Jurjen van Ripperda

  George (Jurjen) van Ripperda (1571-1632) Lijkstatie Willem Lodewijk, 1620

  Pieter van Regemorter

  Heer Pieter van Regemortes in de lijkstatie van stadhouder Willem Lodewijk, 1620.

  Willem van Haren

  Willem van Haren als kapitein en stalmeester in de lijkstatie van stadhouder Willem Lodewijk, 1620.

  Oom Kees

  hopman Oom Kees in de lijkstatie van Willem Lodewijk, 1620

  Wilhelm Balthasar thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Jr. Wilhelm vrijheer thoe Schwartzenberg in de lijkstatie van stadhouder Willem Lodewijk, 1620. • Portretten uit 1620-1630


  Robert Henderson

  Portret van Robert Henderson (1544-1622). (Leeuwardenreeks)

  Willem van Nassau-Siegen

  Portret van Graaf Willem van Nassau-Siegen. Atelier van Jan Antonisz. van Ravesteyn, ca. 1620-1630, Rijksmuseum Amsterdam. Onderdeel van de Katzenelnbogen-serie. • Portretten uit 1621


  Frans van Donia

  Portret van Frans Harinxma van Donia (1580-1651), op 41-jarige leeftijd. Geschilderd In 1621 schilderij door Jan Urbeijns de Salle (Fries Museum) • Portretten uit 1622


  Johan Conrad von Salm-Dhaun

  Johan Conrad von Salm-Dhaun (1590-1625). Rijngraaf. (Leeuwardenreeks) • Portretten uit 1625


  Jurjen van Ripperda

  Portret van Jurjen van Ripperda (1571-1632), geschilderd door Wybrand de Geest in 1625. • Portretten uit 1625-1635


  N.N. van Cammingha

  Portret van een 'officier Cammingha', mogelijk is dit Watze Wytze van Cammingha (1602-1686) Geschilderd in 1630 door Harmen Willems Wieringa (Fries Museum) • Portretten uit 1625-1649


  Haring Douwes van Harinxma

  Miniatuurportret van Haring van Harinxma (1604-1669) (Fries Museum)

  Jacob Spaen

  Portret van Jacob Spaen (1615-1655) (Rkd.nl)

  Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg

  Portret van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg (1594-1662). (Leeuwardenreeks)

  Poppe Jans van Burmania

  Portret van Poppe Jans van Burmania (1603-1676) Geschilderd tussen 1625-1649, anoniem. (www.rkd.nl)

  Sybren Sybrens van Walta

  Portret van Sybren Sybrens van Walta (ong. 1555-1610) (Fries Museum)

  Onbekende officier (09)

  Portret van een onbekende officier. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, ong. 1625-1650 • Portretten uit 1628-1632


  Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

  Groepsportret van vier graven Nassau: Willem Lodewijk, Lodewijk Gunther, Ernst Casimir, Philips van Nassau-Dietz. Geschilderd door atelier Wybrand de Geest, 1628-1632. (Fries Museum) • Portretten uit 1630


  Frans van Donia

  Portret uit 1630 van Frans van Donia (1580-1651). Toegeschreven aan Jan Urbeijns de Salle (RKD.nl)

  N.N. van Cammingha

  Portret van een 'officier Cammingha', mogelijk is dit Watze Wytze van Cammingha (1602-1686) Geschilderd in 1630 door Harmen Willems Wieringa (Fries Museum)

  Wigle Dyes van Hania

  Portret van Wigle van Hania, op zijn zerk in de kerk te Weidum • Portretten uit 1630-1633


  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612-1640). (Leewardenreeks) • Portretten uit 1630-1635


  Jan VI van Nassau-Dillenburg

  Groepsportret van vier broers: Jan VI, Lodewijk, Adolf en Hendrik van Nassau-Dillenburg. Geschilderd door Wybrand de Geest ong. 1630. • Portretten uit 1630-1650


  Onbekende officier (08)

  Portret van een onbekende jonge officier. Geschilderd door Harmens Willems Wieringa ong. 1630-1650. bron: https://www.jeanmoust.com/categories/portraits-genre-and-exterior-scenes/wieringa-harmen-willems/portrait-of-a-young-officer-755279

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612-1640). Geschilderd door Wybrand de Geest, ca. 1630-1650. Private collection Alexander Fürst zu Erbach-Schönberg, Germany (www.rkd.nl)

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612-1640). Geschilderd door Wybrand de Geest, ca. 1630-1650. Veiling Christies, 2000. (www.rkd.nl)

  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). Geschilderd door Wybrand de Geest, 1633-1655. Particulier bezit. (www.rkd.nl)

  Onbekende officier (17)

  Portret van een onbekende officier. Geschilder door Harmen Willems Wieringa of Wybrand de Geest, ong. 1630-1650 (RKD.nl) • Portretten uit 1631


  Ernst Casimir van Nassau-Dietz

  Portret van Ernst Casimir van Nassau-Dietz (1573-1632). Toegeschreven aan Wybrand de Geest, 1631. (Koninklijk Paleis op de Dam, Amsterdam) (www.rkd.nl)

  Juw van Eysinga

  Portret van Juw van Esyinga (1563-1631), detail van zijn grafzerk in de kerk van Wirdum.

  Watze Wytze van Cammingha

  Portret van Watze van Cammingha (1602-1686), mogelijk had hij een officiersfunctie. Geschilderd door Harmens Willems Wieringa, 1631(5) • Portretten uit 1632


  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). (Leeuwardenreeks)

  Heinrich Chemnitz

  Afbeelding van Heinrich Kemnitz in collectie British Museum. 'illustration to Küster's 'Martin Friedrich Seidels Bilder-Sammlung' (Berlin: 1751)'. • Portretten uit 1632-1632


  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612--1641). Geschilderd door Wybrand de Geest, ca. 1632. (Rijksmuseum) • Portretten uit 1632-1644


  Portret van Christiaan van Brunswijk-Wolfenbüttel. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, ong. 1632-1644. (RKD.nl) • Portretten uit 1633


  Abbe van Bootsma

  Abbe van Bootsma (ong. 1595-1649) bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir van Nassau-Dietz op 3-1-1633.

  Atte Hommes van Hettinga

  Atte Hommes van Hettinga (ong. 1550-1638) bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir van Nassau-Dietz op 3-1-1633.

  Boiocko van der Wenge

  Boyo Ocko van der Wenge (1583-1640) bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir van Nassau-Dietz op 3-1-1633.

  Frans van Donia

  Frans van Donia (1584-1643) bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir van Nassau-Dietz op 3-1-1633.

  Jacob van Roussel

  Jacob van Roussel (ong. 1590-1637) bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir van Nassau-Dietz op 3-1-1633.

  Ids van Eminga

  Ids van Eminga (ong. 1570-1635) bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir van Nassau-Dietz op 3-1-1633.

  Schelte Hotzes van Aysma

  Schelte Hotzes van Aysma (1578-1637) bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir van Nassau-Dietz op 3-1-1633.

  Gosewijn van Wiedenfelt

  Gosewijn van Widenfelt (1691-1671) bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir van Nassau-Dietz op 3-1-1633.

  Jacques van Oenema

  Jacques van Oenema (1591-1646) bij de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir van Nassau-Dietz op 3-1-1633.

  Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Portret van Wilco Holdinga baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1598-1668), op 35-jarige leeftijd. Geschilderd in 1633 door Wybrand de Geest. • Portretten uit 1633-1635


  Adolf Graaf van Nassau-Dillenburg

  Portret van Adolf van Nassau-Dillenburg (1540-1568). (Leeuwardenreeks)

  Hendrik van Nassau-Dillenburg

  Portret van Hendrik van Nassau (1550-1574). (Leeuwardenreeks) • Portretten uit 1633-1655


  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). Geschilderd door Wybrand de Geest, 1633-1655. Museum im Schloss Elisabethenburg, Meiningen. (www.rkd.nl) • Portretten uit 1634


  Feye Feyes van Heemstra

  Portret van Feye van Heemstra (1605-1636) (afbeelding: fam. Heemstra)

  John Cromwell

  Portret van John Cromwell uit 1634 door Gerard van Honthorst, nu in kasteel Amerongen (de Wijttreeks) https://rkd.nl/nl/explore/images/128268 • Portretten uit 1635


  Portret van Werner du Bois (?-1607) (of: van den Houte) in de Wijts-reeks. Geschilderd 1635, toegeschreven aan Jan van Ravesteyn. (Kasteel Amerongen) • Portretten uit 1635-1640


  Christiaan van Nassau-Siegen

  Groepsportret van Willem van Nassau-Siegen (1592-1642) met zijn broers Willem Otto (1607-1641) en Christiaan (1616-1664) en zijn zoon Maurits Frederik (1621-1638) (1) Willem Otto, (2) Christiaan, (3) Willem, (4) Maurits Frederik. Toegeschreven aan Wybrand de Geest, ong. 1635-1640. Nu in Paleis Noordeinde. • Portretten uit 1635-1645


  Arent Arents van Loo

  Portret van Arent Arents van Loo (ong. 1610--1657/1658). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Ernst Casimir van Nassau-Dietz

  Portret van Ernst Casimir van Nassau-Dietz (1573-1632). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Foppe Sirtema van Grovestins

  Portret van Foppe Sirtema van Grovestins (ong. 1610--1658). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Gellius Nijs

  Portret van Gellius Nijs (ong. 1605-- >1635). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Gysbert van Voort

  Portret van Gysbert van Voort (1596--1668). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Haring Douwes van Harinxma

  Portret van Haring Douwes van Harinxma (1604--1669). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612--1641). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1638.

  Ids van Eminga

  Portret van Ids van Eminga (ong. 1570-1635). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Jacques van Oenema

  Portret van Jacques van Oenema (1591-1646). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1644.

  Jan Gerckes Hoptilla

  Portret van Jan Gerckes van Hoptilla (ong. 1580- >1647). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Pieter van Idsaerda

  Portret van Pieter van Idsaerda (1607- <1640). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Poppe Bockes van Burmania

  Portret van majoor Poppe Bockes van Burmania (ong. 1610-1638). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Poppe Jans van Burmania

  Portret van Poppe Jans van Burmania (1603-1676). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Wyger Heres Eelsma van Hottinga

  Portret van Wyger Heres Eelsma van Hottinga (ong. 1610-1644?). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Tjerck van Solckema

  Portret van Tjerck van Solckema (1601-1665). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd in 1644 door Harmen Willems Wieringa.

  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Douwe Tjercks van Herema

  Portret van Douwe Tjercks van Herema (ong. 1610-1654). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1637.

  Jan Gerckes Hoptilla

  Schilderij van Jan Gerckes Hoptilla (ong. 1580- >1647). (bekend in Rijksmuseum als: Portret van Pieter Pietersz Heyn (1577-1629)) Anoniem, omgeving Wybrand de Geest, ca. 1630 - ca. 1640 Identiek aan portret in Friese Regimentserie. NB: Schenking van de Raad der Amerikaanse Coloniën in 1804. https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-204

  Jan Gerckes Hoptilla

  Portret van Jan Gerckes van Hoptilla (ong. 1580- >1647). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Onbekende officier (03)

  Portret van een onbekende officier. Mogelijk uit het Friese Regiment door de blauwe sjerp. Datering: ong. 1635

  Onbekende officier (09)

  Portret van een onbekende officier. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, ong. 1625-1650

  Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

  Portret van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645. • Portretten uit 1636


  George Frederik Lodewijk van Nassau-Siegen

  Portret van George Frederik Lodewijk van Nassau-Siegen (1606-1674). (RKD.nl / Katzenelnbogenreeks)

  Rencke van Lycklama

  Portret van Rencke van Lycklama (ong. 1593-1639) Toegeschreven aan schilder Mensma, 1636. (RKD.nl) • Portretten uit 1637


  Douwe Tjercks van Herema

  Portret van Douwe Tjercks van Herema (ong. 1610-1654). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1637. • Portretten uit 1638


  Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Portret van Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1607-1679. Geschilderd in 1638 door de 'meester vd Schwartzenberg portretten' (Wassenbergh).

  Nicolaas van Boringer

  Portret uit 1638 op grafzerk van Nicolaas van Boringer (ong. 1580-1638)

  Onbekende officier (16)

  Portret van een onbekende officier. Toegeschreven aan Harmen Willems Wieringa, in 1638 geschilderd. (RKD.nl)

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612--1641). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1638. • Portretten uit 1639


  Hessel Meckema van Aylva

  Portret van Hessel Meckema van Aylva (1608-1660). Geschilderd in 1639 door Wybrand de Geest. (collectie Fries Museum) • Portretten uit 1640-1650


  Filips Willem van Oranje

  Portret van Filips Willem van Oranje. Portrettenreeks van het Noord-Hollands regiment (Hoornreeks) in het Westfries museum, met nr. 48. (foto: Jan Hogedoorn / Museum Oranje en Buren)

  Adolf Graaf van Nassau-Dillenburg

  Portret van Adolf van Nassau-Dillenburg (1540-1568). (Westfries Museum, Hoorn)

  Adolf van Rijswijk

  Portret van Adolf van Rijswijk (?-?) (Westfries Museum, Hoorn)

  Adolf van Nassau

  Portret van Adolf van Nassau (ong. 1255-1298). (Westfries Museum, Hoorn)

  Adolf van Nassau-Siegen

  Portret van Adolf van Nassau-Siegen (1586-1608). (Westfries Museum, Hoorn)

  Adriaen van der Mijle

  Portret van Adriaan van der Mijle (1610-1664). (Westfries Museum, Hoorn)

  Arnold Adriaan Baron van Bylandt

  Portret van Arnold Adriaan Baron van Bylandt (1602-1663). (Westfries Museum, Hoorn)

  Christiaan van Nassau-Siegen

  Portret van Christiaan van Nassau-Siegen (1616-1644). (Westfries Museum, Hoorn)

  Cornelis Sijms

  Portret van Cornelis Sijms (?-?) (Westfries Museum, Hoorn)

  Dominicus Cassiopijn

  Portret van Dominique Cassiopijn (?-?) (Westfries Museum, Hoorn)

  Engelbert van Schrieck

  Portret van Engelbert van Schrieck (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

  Ernst Casimir van Nassau-Dietz

  Portret van Ernst Casimir van Nassau-Dietz (1573-1633) (Westfries Museum, Hoorn)

  Frederik Hendrik van Oranje-Nassau

  Portret van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1584-1647). (Westfries Museum, Hoorn)

  Gerard van Elst

  Portret van Gerard van Elst (?-?) (Westfries Museum, Hoorn)

  George Frederik Lodewijk van Nassau-Siegen

  Portret van George Frederik Lodewijk van Nassau-Siegen (1606-1674). (Westfries Museum, Hoorn)

  Gerrit Smidt

  Portret van Gerrit Smidt (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

  Gerrit van Teylingen

  Portret van Gerrit van Teylingen (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

  Gijsbert van Duivenvoorde

  Portret van Gijsbert van Duyvenvoorde (?-1646) (Westfries Museum, Hoorn)

  Willem de Bie

  Portret van Willem de Bie (?- <1664). (Westfries Museum, Hoorn)

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz. (Westfries Museum, Hoorn)

  Hendrik van Nassau-Dillenburg

  Portret van Hendrik van Nassau-Dillenburg (1550-1574). (Westfries Museum, Hoorn)

  Herman van Ceuls

  Portret van Herman van Ceuls (ong. 1600-?). (Westfries Museum, Hoorn)

  Hendrik van Nassau-Siegen

  Portret van Hendrik van Nassau-Siegen (1611-1652). (Westfries Museum, Hoorn)

  Jacob Bruyninck

  Portret van Jacob Bruyninck (?-?) (Westfries Museum, Hoorn)

  Jacob van Egmond van der Nieuwborch

  Portret van Jacob van Egmond van Nieuwborch (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

  Jan den Ouden

  Portret van Jan den Ouden (?-?) (Westfries Museum, Hoorn)

  Johan Rijser

  Portret van Jan Riser (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

  Jan van Dorp

  Portret van Jan van Dorp (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

  Jan van Rijswijck

  Portret van Jan van Rijswijck (?- >1629). (Westfries Museum, Hoorn)

  Jan VI van Nassau-Dillenburg

  Portret van Jan VI van Nassau-Dillenburg (1536-1606) (Westfries Museum, Hoorn)

  Jan VII van Nassau-Siegen

  Portret van Jan VII van Nassau-Siegen (1561-1623). (Westfries Museum, Hoorn)

  Johan Albert van Nassau-Siegen

  Portret van Johan Albert van Nassau-Siegen (1590-1611) (Westfries Museum, Hoorn)

  Johan Ernst II van Nassau-Siegen

  Portret van Johan Ernst II van Nassau-Siegen (1618-1639). (Westfries Museum, Hoorn)

  Johan Ernst I van Nassau-Siegen

  Portret van Johan Ernst I van Nassau-Siegen (1582-1617). (Westfries Museum, Hoorn)

  Johan Maurits van Nassau-Siegen

  Portret van Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679). (Westfries Museum, Hoorn)

  Johan VIII van Nassau-Siegen

  Portret van Johan VIII van Nassau-Siegen (1583-1638). (Westfries Museum, Hoorn)

  Lodewijk Graaf van Nassau-Dillenburg

  Portret van Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg (1538-1574). (Westfries Museum, Hoorn)

  Lodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg

  Lodewijk Gunther van Nassau-Dillenburg (1575-1604). (Westfries Museum, Hoorn)

  Matthijs van Asperen

  Portret van Matthijs van Asperen (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

  Maurits Frederik van Nassau-Siegen

  Portret van Maurits Frederik van Nassau-Siegen (1621-1638) (Westfries Museum, Hoorn)

  Maurits van Oranje-Nassau

  Portret van Maurits van Oranje-Nassau. (Westfries museum)

  Michiel Pauw

  Portret van Michiel Pauw (1617-1658). (Westfries Museum, Hoorn)

  Pieter Molckman

  Portret van Peter Molkeman (?-?). (Westfries Museum, Hoorn)

  Pieter Pauw

  Portret van Pieter Pauw (1611-1637). (Westfries Museum, Hoorn)

  Wigbold van der Does

  Portret van Wigbold van der Does (1611-1669). (Westfries Museum, Hoorn)

  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). (Westfries Museum, Hoorn)

  Willem II van Oranje-Nassau

  Portret van Willem II van Oranje-Nassau (Westfries museum)

  Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

  Portret van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620). (Westfries Museum, Hoorn)

  Willem Otto van Nassau-Siegen

  Portret van Willem Otto van Nassau-Siegen (1607-1641) (Westfries Museum, Hoorn)

  Willem van Dorp

  Portret van Willem van Dorp (1543-?). (Westfries Museum, Hoorn)

  Willem van Nassau-Siegen

  Portret van Willem van Nassau-Siegen (1592-1642). (Westfries Museum, Hoorn)

  Filips van Nassau-Dietz

  Portret van Filips van Nassau-Dietz (1566-1595). (Westfries Museum, Hoorn)

  Dirk Dimmer

  Portret van kapitein Dirk Dimmer. (Westfries museum)

  Onbekende officier (05)

  Portret van een onbekende officier. (Westfries Museum, Hoorn) • Portretten uit 1643


  N.N. van Cammingha

  portret van een N.N. van Cammingha, door Harmen Willems Wieringa, 1643 (Fries Museum) NB: volgens RKD.nl is dit ten onrechte een Cammingha

  Onbekende officier (13)

  Portret van een nonbekende jonge officier. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1643. (Fries Museum) • Portretten uit 1643-1663


  Frederik Hendrik van Oranje-Nassau

  Portret van Willem Frederik van Nassau (1584-1647). (Leeuwardenreeks)

  Willem II van Oranje-Nassau

  Portret van Willem II van Oranje-Nassau (1626-1650). (Leeuwardenreeks) • Portretten uit 1644


  Christiaan van Nassau-Siegen

  Portret van Christiaan van Nassau, 1644, toegeschreven aan Pieter Nason. https://rkd.nl/nl/explore/images/14083

  Frans van Donia

  Tekening van Frans van Donia Getekend in 1644 door Pieter Nolpe (Rijksmuseum)

  Johan Maurits van Nassau-Siegen

  Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679) Geschilderd door Pieter Nason, 1644 (Stadhuis Vianen)

  Johan Maurits van Nassau-Siegen

  Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679) Geschilderd door Pieter Nason, 1644 (Museum Olstyn)

  Jacques van Oenema

  Portret van Jacques van Oenema (1591-1646). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1644.

  Tjerck van Solckema

  Portret van Tjerck van Solckema (1601-1665). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd in 1644 door Harmen Willems Wieringa. • Portretten uit 1646


  Taecke van Glins

  Portret van Taecke van Glins (1625-1660). Toegeschreven door Douwe Juwes de Dowe, 1646. • Portretten uit 1646-1650


  Adriaen Slijp

  Portret van de Sneker kapitein Adriaen Slijp (1587-1666) Geschilderd door Pieter Nason, 1646/1650. (foto: OKS, in bruikleen aan het Fries Scheepvaart Museum) • Portretten uit 1647


  Rogier Adriaansz. Slijp

  Vermoedelijk schilderij van Rogier Slijp met zijn derde vrouw en kinderen (RKD, 46205) • Portretten uit 1648


  Frans van Donia

  Groepsportret uit 1648 van de Vrede van Munster, waarop Frans van Donia is te zien. (Gerard Terborch, 1648)

  Frans van Donia

  Portret van Frans van Donia (1580-1651) in de Friedenssaal van het Rathaus te Münster. (foto: Twitter/Supersneuper) • Portretten uit 1650


  Jacobus de Laignier

  Portret uit 1650 van Jacobus de Laignier (ong. 1625-?). (Fries Museum)

  Tiete van Galama

  Portret van Tiete van Galama (Collectie Museum van Loon)

  Portret van Willem II van Oranjje-Nassau. Geschilderd door Gerard van Honthorst, 1650. (Hermitage) • Portretten uit 1650-1675


  Hans Willem baron van Aylva

  Portret van Hans Willem baron van Aylva (1635-1691), geschilderd door anoniem ong. 1650-1674. Nu in Stadhuis Dokkum, gekocht in 1953-1954. (foto: Supersneuper)

  Hans Willem baron van Aylva

  Portret van Hans Willem van Aylva (1635-1691), door Martin Mijtens. (Gelderse Landschap en Kastelen) (foto: Supersneuper)

  Onbekende officier (13)

  Portret uit 1655 van een onbekende jonge officier (Fries Museum) • Portretten uit 1650-1699


  Enno Doedes Star

  Portret van (vermoedelijk) Enno Doedes Star, vice-admiraal van Friesland (Fries Museum)

  N.N. van Heemstra

  Portret van waarschijnlijk een Van Heemstra, geschilderd ong. 1660

  Philip Ernst Vegelin van Claerbergen

  Portret van een krijgsoverste. Ten halve lijve, staande voor een rotswand, in de rechterhand een strijdhamer. Geschilderd door Nicolaas Wieringa in 1668. Aangekocht in febr. 1896 door het Rijksmuseum. Volgens onderzoek van Marlies Stoter zou dit Philip Ernst Vegelin van Claerbergen kunnen zijn. • Portretten uit 1653-1673


  Willem III van Oranje-Nassau

  Portret van Willem III van Oranje-Nassau (1650-1702). (Leeuwardenreeks) • Portretten uit 1654


  Michiel Pauw

  Portret van kapitein Michiel Pauw (1617-1658), Anna Maria Fassin (1628-1665) en twee kinderen met op de achtergrond Slot Heemstede te Heemstede • Portretten uit 1655


  Johan Gruys

  Schilderij van Johan Gruys uit 1655 van Lucas de Kaey. • Portretten uit 1655-1665


  Gerrolt Ruurd Juckema van Burmania

  Portret van Gerrolt Ruurd Juckema van Burmania (1651-1679) (Epema State, IJsbrechtum)

  Schelte Hotzes van Aysma

  Portret van Schelte Hotzes van Aysma (1655-<1696). Door Harmen Monsma, 1660. • Portretten uit 1656


  Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Portret van Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Geschilderd in 1656 door Wybrand de Geest.

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz als 34e Landscommandeur van de Duitse Orde (Balije van Utrecht). (afbeelding: RKD.nl) • Portretten uit 1658


  Johannes Nauta van Hesens

  Afbeelding van Johannes Nauta (1633-1658) op zijn zerk in de kerk van Jorwerd.

  Reinhard Wolfert graaf van Solms

  Portret van Florentia van Brederode (1624-1698) met haar zoontje Reinhard Wolfert van Solms (1655-1675), geschilderd in 1658 door Jan van Rossum (RKD.nl)

  Zie portret van Moritz von Solms-Braunfels. Geschilderd door Jan van Rossum, 1658. • Portretten uit 1659


  Friedrich thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Portret van Friedrich thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1582-1640) Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg. Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659

  Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Portret van Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1607-1679) Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg. Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659

  Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Portret van Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1638-1674) Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg. Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659

  Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Portret van Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1637-1674) Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg. Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659

  Johan Onuphrius baron thoe Schwartzenberg

  Portret van Johan Onuphrius thoe Schwartzenberg (1513-1584) Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg. Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659

  Tomio Pompei

  Portret van Tomio Pompei. (Rijksmuseum)

  Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Portret van Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1598-1668) Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg. Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659

  Wilhelm Balthasar thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Portret van Wilhelm Balthasar thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1580-1639) Zijn portret maakt deel uit van een serie van 10 portretten met leden van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg. Afkomstig uit: Schwarzenbergische Stammregister, Frankfurt 1659

  Onbekende officier (14)

  Portret van een onbekende (Friese?) officier. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1659. Hangt nu in het Popta slot te Marssum. • Portretten uit 1660


  Onbekende officier (02)

  Portret van een onbekende officier. Geschilderd in 1660 door Lambert Joukes Loo. (Fries Museum)

  Onbekende officier (01)

  Portret van een onbekende officier. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1660. (Fries Museum) • Portretten uit 1660-1670


  Johan Maurits van Nassau-Siegen

  Portret van Johan Maurits van Nassau-Siegen. Geschilderd door onbekende schilder, circa 1665. (Royal Netherlands embassy in Stockholm, Sweden) • Portretten uit 1661


  Portret van Hendrik de Sandra (door Pieter van Anraedt, 1661) • Portretten uit 1662


  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz. Geschilderd door Pieter Nason, 1662. (Mauritshuis) • Portretten uit 1664


  Damas van Loo

  Damas van Loo bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Christiaan van Wartensleben

  Christiaan van Wartensleben bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Caspar van Tiddinga

  Caspar van Tiddinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

  Andolf Clant

  Andolf Clant bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Arent van Lintelo

  Arent van Lintelo bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Bernhard Entens

  Bernhard Entens bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Dirck Hobbes van Baerdt

  Dirk Baerdt liep op 15-12-1664 mee in de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz, namens de Friese Staten/Sevenwolden/Weststellingwerf, als grietman.

  Doecke van Hemmema

  Duco van Hemmema bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Douwe Aylva van Loo

  Douwe Aylva van Loo in de lijkstatie van Willem Frederik in 1664.

  Eppo Gockinga

  Eppo van Gockinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Ernst Willem van Haren

  Ernst Willem van Haren bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Gerrit Jochums van Amama

  Gerrit van Amama bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

  Hans Willem baron van Aylva

  Hans Willem baron van Aylva bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Hendrick de Baar

  Hendrick de Baer bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

  Haye van Rinia

  Haye van Rinia bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

  Hendrik Casimir II bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Ignatius van Kingma

  Ynte van Kingma bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Johan Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Johan Gruys

  Johan Gruys bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Johan van Coenders

  Johan Coenders bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Lambertus van Coehoorn

  Lambertus van Coehoorn bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Lamoral III van der Noot

  Lamoral III van der Noot, heer van Risoir, bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Martinus Saeckes Fockens

  Martinus Fockens liep op 15-12-1664 mee in de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz, als Gedeputeerde van Friesland, Sevenwolden, grietman van Opsterland.

  Mauritz Lodewijk baron van Isselstein

  Mauritz van IJsselstein bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Philip Ernst Vegelin van Claerbergen

  Philip Ernst Vegelin van Claerbergen bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Philips Sigismund van der Wenge

  Philips Sigismund van der Wenge bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Poppe Jans van Burmania

  Poppe Jans van Burmania bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Rempt ten Ham

  Rempt ten Ham bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Ricquin van Frentz

  Riquin Frentz bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Ritscke van Unia

  Ritscke van Unia bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

  Sippe Meckema van Aylva

  Detail van de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik in 1664. Links: Sippe Meckema van Aylva

  Sjuck Hessels van Eminga

  Sjuck van Eminga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Sweer Tamminga

  Sweer van Tamminga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Sybrant van Ockinga

  Sybrant van Ockinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Sybren Tjaerts van Walta

  Sybrant van Walta bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Syds Hessels van Eminga

  Syds van Eminga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Sytze Gravius

  Sytze Gravius bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Tjalling van Sixma

  Tjalling van Sixma bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Watze Wytze van Cammingha

  Watze Wytze van Cammingha bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Wigbolt Broersma

  Wigbolt Broersma bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Berend Diederik van Sevenaer

  Berend Diederik van Sevenaer bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Focke Fockes Eringa

  Focke Fockes Eringa liep op 15-12-1664 mee in de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz, namens de Friese Staten/Oostergo/Smallingerland als oud secretaris.

  Hessel Hotzes van Aysma

  Hessel van Aysma (ong. 1635-<1680) bij de lijkstatie van Willem Frederik in 1664.

  Laelius van Lycklama

  Laelius van Lycklama bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

  Otto van Jeltinga

  Otto van Jeltinga bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664. • Portretten uit 1665-1669


  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz als 35e Landscommandeur van de Duitse Orde (Balije van Utrecht). (afbeelding: RKD.nl) • Portretten uit 1665-1674


  N.N. van Cammingha

  portret van een N.N. van Cammingha, door Nicolaas Wieringa ong. 1665-1674. (Fries Museum)

  Ruurd Watzes van Cammingha

  Portret van Ruurd Watzes van Cammingha (1650-1672) Fries Museum • Portretten uit 1666-1672


  Tjerk Hiddes de Vries

  Datering: 1666-1672 Een prent gemaakt door de Amsterdammer Abraham Bloteling (1640-1690) op basis van een tekening van de Amsterdammer en leerling van Rembrandt genaamd Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674). De titel bovenaan deze prent luidt: “Qui per virtutem peritat, non interit”. Dit is een uitspraak van de Romeinse Plautus en is gebaseerd op de eeuwige glorie van goede daden en betekent dan ook ongeveer: “hij die sterft vanwege zijn goede eigenschappen, zal niet vergaan” Bron van de afbeelding: Rijksmuseum. • Portretten uit 1667


  Onbekende officier (04)

  Portret van een onbekende officier. Geschilderd door Juriaen Jacobsz, mogelijk in 1667. https://rkd.nl/nl/explore/images/117468 Objectcategorie schilderij Drager/materiaal • Portretten uit 1670


  Aucke Andriesz. Stellingwerf

  Postuum portret van Aucke Stellingwerff bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Auke_Stellingwerf • Portretten uit 1670-1670


  Carl von Rabenhaupt

  Portret van Carl von Rabenhaupt uit ong. 1670

  Balthasar Jacott

  Detail van het Jacott familieportret uit ca. 1670: Balthasar Jacott

  Balthasar Jacott

  Familie Jacott uit Amsterdam, Balthasar is de zoon in het midden. schilderij uit ca. 1670 door Pieter de Hooch. • Portretten uit 1670-1713


  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Ovaal portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz, uit ong. 1670-1713, toegeschreven aan Lancelot Volders. eigendom: Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, The Hague https://rkd.nl/nl/explore/images/176143 • Portretten uit 1675-1699


  Douwe Carel van Unia

  Portret van Douwe Carel van Unia (1645-1708) Geschilderd door Hollandse meester 1675-1699 Fries Museum

  Frans van Eminga

  Mogelijk portret van Frans van Eminga (1659-1720), door Nicolaes Maes geschilderd in 1682.

  Frans Douwes van Unia

  Portret van Frans van Unia (1677-<1752) (Fries Museum)

  Johan Lodewijk van Doys

  (pendant) portret van Johan Lodewijk van Doys (1669-1702), kapitein Foto: Dekema State te Jelsum.

  Julius Jelto van Unia

  Portret van kapitein Jelte (of: Julius) van Unia (1675-1731) (Fries Museum)

  Livius L. van Scheltinga

  Portret van Livius van Scheltinga (1655-1699). (foto: Walter Greenwood)

  Sicco Johans van Goslinga

  portret van waarschijnlijk Sicco van Goslinga (1664-1731), grietman, maar ook 'Gedeputeerde te velde' namens Friesland. Vandaar zijn harnas. (foto: Rkd.nl)

  Jacob Willem Couttis

  Portret van Jacob Willem Couttis (1661-1698). Toegeschreven aan Lancelot Volders, ong. 1675-1699. (Dekema State, Jelsum) • Portretten uit 1676


  Feye Feyes van Heemstra

  Portret van Feye Feyes van Heemstra (1630-1690), geschilderd in 1676. (afbeelding: familie Heemstra, 2023) • Portretten uit 1678


  Bernard Johan von Prott

  Portret uit 1678 van Bernard Johan von Prott. https://collectie.groningermuseum.nl/Details/collect/881 • Portretten uit 1680-1712


  Gerrit Watzes van Cammingha

  portret van Gerrit (of: Gerrolt) van Cammingha (1647-1712) uit 1680. (Fries Museum) • Portretten uit 1683-1699


  Hans Willem baron van Aylva

  Tekening van Hans Wilhelm baron van Aylva (Wikipedia) • Portretten uit 1684


  Johan van Molenschot

  Portret van Johan van Molenschot (1649-1721) Toegeschreven aan Julius de Geest, 1684. (privé collectie) • Portretten uit 1685-1694


  Julius van Beyma

  Portret kolonel van Julius van Beyma (1654-1697). Collectie Fries Museum • Portretten uit 1687


  Douwe Sirtema van Grovestins

  Portret van kolonel Douwe Sirtema van Grovestins (1652-1690) Geschilderd in 1687 door Julius de Geest. • Portretten uit 1690


  Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga

  Portret van Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga (1656-1690) Geschilderd in 1690 door onbekende schilder. Fries Museum, nu in Eysingahuis te Leeuwarden.

  Portret van Rudolf Gruys (1662-1691). Geschilderd i 1690 door Hermannus Collenius. Menkemaborg te Uithuizen. • Portretten uit 1690-1700


  Sippe van Unia

  portret van kapitein Sippe van Unia (1679-1704) (Fries Museum) • Portretten uit 1690-1704


  Feye Feyes van Heemstra

  Portret van Feye Feyes van Heemstra (1662-1704). Het portret is anno 2023 in het bezit van de familie Heemstra. Tot voor kort lag het in depot van kasteel Cannenburgh. • Portretten uit 1690-1710


  Charles de Lannoy

  Portret van Charles de Lannoy (1664-1713) (datering: 1690-1710)

  Frans Julius Johan Heringa van Eysinga

  Portret van Frans Julius Johan Heringa van Eysinga (1683-1730). Geschilderd ca 1690-1710 door B. Accama. • Portretten uit 1691-1696


  Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir II, geschilderd door Lancelot Volders, ong. 1691-1696 (foto: ttps://commons.wikimedia.org) • Portretten uit 1692


  Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

  Hendrik Casimir II, vorst van Nassau-Dietz, bij een veldslag, Jan van Huchtenburg, 1692 (Rijksmuseum) • Portretten uit 1693-1717


  Hans Willem baron van Aylva

  Portret van Hans Willem, baron van Aylva (1635-91), generaal-majoor, genoemd 'de ontzaglijke generaal'. Kniestuk, in een ovaal, staande in wapenrusting in een landschap, commadostaf in de rechterhand, de helm rechts op een rots. Pendant van SK-A-1402. Geschilderd door Hendrick de Valk, 1693-1717. (Rijksmuseum) • Portretten uit 1695


  Ignatius van Kingma

  Ignatius van Kingma Portret uit 1695 zie: https://rkd.nl/nl/explore/images/204370 Momenteel in het Poptaslot te Marssum (foto: Poptaslot) • Portretten uit 1695-1704


  Douwe Gerrits van Cammingha

  Portret van (vermoedelijk) Douwe Gerrits van Cammingha (1684-1728) Fries Museum, geschilderd door Petrus Aeneae te Franeker tussen 1695-1704.

  Ruurd Gerrits van Cammingha

  Portret van (mogelijk) Ruurd Gerrits van Cammmingha Fries Museum Collectie, geschilderd door Petrus Aenae te Franeker tussen 1695-1704. • Portretten uit 1695-1715


  Paul Brunet de Rochebrune

  Portret van Paul Brunet de Rochebrune (1656-1733). Onbekende schilder, tussen 1695-1715. Het portret, samen met pendant van zijn vrouw, hing voorheen op Dekema State te Jelsum. • Portretten uit 1700-1705


  Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz als 38e Landscommandeur van de Duitse Orde (Balije van Utrecht). (afbeelding: RKD.nl)

  Menno Gosses van Coehoorn

  Portret van kolonel Menno van Coehoorn (1641-1704) (foto: Walter Greenwood)

  Portret van Hillebrand Jacob Gruys (1672-1736). Geschilderd door Hermannus Collenius. Menkemaborg te Uithuizen. • Portretten uit 1700-1724


  Wolf Dietrich Verschuer

  Portret van Wolf Dietrich van Verschuer (1670-1737) door onbekende schilder, omstreeks 1700-1724 (foto: RKD.nl) • Portretten uit 1700-1746


  Duco Gerrolt Martena van Burmania

  Onbekende officier. Volgens website Fries Museum is dit Duco Gerrolt Martena van Burmania (1687-1746). Hij was echter alleen grietman en geen officier. Mogelijk was hij dan Gedeputeerde te Velde. Geschilderd door Bernardus Accama (AAB: 1700-1746) (foto: Fries Museum) • Portretten uit 1707


  Arent Rutgers van Haersolte

  Portret van Arent Rutger van Haersolte (1677-1760), uit ong. 1707 omdat de pendant (zijn vrouw) is gesigneerd en gedateerd. Het is toegeschreven aan Hendrick de Valk. (Rkd.nl) • Portretten uit 1712


  Portret van Evert Lewe. Geschilderd in 1712 door Wilkens. Menkemaborg te Uithuizen.

  Portret van Frederik Willem Lewe (1692-1728). Gechilderd door Hermannus Collenius in 1712. (Groniner Museum) • Portretten uit 1720-1750


  Albertus Aemilius van Coenders

  Portret van Albertus Aemilius van Coenders (1678-1750) (afbeelding bijgewerkt door Gerrit Venema en afkomstig van: https://www.geni.com) (datering 1720-1750, volgens AAB) • Portretten uit 1721


  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir II (1657-1696), geschilderd door Bernardus Accama in 1721. Martenahuis te Franeker

  Johan Willem Friso van Nassau-Dietz

  portret van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (1687-1711), geschilderd door Bernardus Accama in 1721. Martenahuis te Franeker

  Willem Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau

  portret van Willem Karel Hendrik Friso van Oranje-Nassau, geschilderd door Bernardus Accama in 1721. Martenahuis te Franeker • Portretten uit 1722


  Ulbe Ulbes Sixma van Andla

  Portret van Ulbe Sixma van Andla (1673-1760) Geschilderd door Bernardus Accama, 1722. (Fries Museum) (NB: hij was van 1701-1703 kapitein, later raadsheer) • Portretten uit 1722-1756


  Pico Galenus van Sytzama

  portret van Pico Galenus van Sytzama (1661-1727), geschilderd door Bernardus Accama. (Fries Museum) • Portretten uit 1725-1735


  Portret van Alexander Carel van Heiden. Geschilderd door Gerhard-Jan Palthe, tussen 1725-1735. • Portretten uit 1725-1750


  Jan Sicco Rijksbaron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

  Portret van Jan Sicco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1693-1757)

  Portret van Douwe Sirtema van Grovestins (1710-1778). Anonieme schilder, ong. 1725-1749. (RKD.nl) • Portretten uit 1731


  Donald Alexander Mallet

  Donald Alexander Malet (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Eelco Hettes van Glinstra

  Eelco van Glinstra Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Feye Scheltesz. van Heemstra

  Feye Scheltes van Heemstra (1694-1748) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Frederik de Drevon

  Frederik de Drevon (gehuwd 1733) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Gellius Wybrandus van Aytta

  Gellius Wybrandus van Aytta Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Gemme Onuphrius van Burmania

  Portret van Gemme Onuphrius van Burmania (1697-1759) Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Door: Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Hans Hendrik van Haersma

  Hans Hendrik van Haersma Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Hans Willem van Aylva

  Hans Willem van Aylva 'van Hornhuisen' Serie van 23 (of 24) portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731

  Hendrik Maurits Brunet de Rochebrune

  Hendrik Maurits Brunet de Rochebrune (1697-1732) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Hendrik Philip de Muisson

  Hendrik Philip de Muisson (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Hervé de Vaillant

  Hervé de Vaillant (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Jean de Valat

  Jean de Valat (1684-1772) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Jetso Idsard van Burmania

  Portret van Jetso Idsard van Burmania (1710-1775) Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Door: Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Joost Christiaan Terville

  Joost Christiaan Terville (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Nicolaas Johannes van Glinstra

  Nicolaas Johan van Glinstra Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Petrus Bernhard van Cotzhausen (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Philips Alberti

  Philips Alberti (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Roelof Dirk de Sighers

  Roelof Derck de Sighers (?-?) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Rutger Tulleken

  Rutger Tulleken (1702-1772) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Tjalling Homme van Haersolte

  Tjalling Homme van Haersolte (1706-1789) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Watze Wytze van Cammingha

  Watze Wijtze van Cammingha (1682-1764) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Willem Frederik van Sloterdijck

  Willem Frederik van Sloterdijk (1707-1757), Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum)

  Charles de Saumaise

  Charles de Saumaise (1704-1770) Serie van 23 portretten van stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso Portret door Bernardus Accama, 1731 (Fries Museum) • Portretten uit 1732


  Portret van Fokke Stapert ‘Pictor Harlingensis, Nato 1683’, tekening in kleur door Taco Hajo Jelgersma uit 1732, collectie Prentenkabinet Leiden, PK 0910. • Portretten uit 1731-1755


  Fecco Dominicus van Sytzama

  Portret van Fecco Dominicus van Sytzama (1693-1755) (door Bernardus Accama, Fries Museum) • Portretten uit 1742


  Onbekende officier (07)

  Portret van een officier met vrouw, door Bernardus Accama, 1742 (Fries Museum) • Portretten uit 1745


  Gerrit Jan Sichterman

  Portret van Gerrit Jan Sichterman (1725-1796). Detail van familieportret uit 1745 door Philip van Dijk. • Portretten uit 1746


  Feye Jan van Heemstra

  Portret van Feye Johannes van Heemstra (1727-1757). Kopie naar Accama, door J.H. Mathijssen. (2023, particulier bezit) • Portretten uit 1749


  Portret van Hobbe Esaias van Aylva (1696-1772). Geschilderd door Jean Fournier in 1749. (Gelderse Kastelen Stichting) • Portretten uit 1750-1750


  Daniel Anthony van Plettenberg

  Portret van Daniel Anthony van Plettenberg (1725-1792). Geschilderd door Rienk Keyert, ong. 1750. (Fries Museum) • Portretten uit 1750-1800


  Hector Livius van Glinstra

  Portret van majoor Hector Livius Glinstra (1682-1760) Hangt op Epema State te IJsbrechtum. • Portretten uit 1751-1753


  Portret van Willem IV. Geschilderd door Johann Valentin Tischbein, ws tussen 1751-1753. Serie van 9 levensgrote postume portretten van voorgaande gouverneurs en de stadhouderlijke familie, in opdracht van de Maastrichtse gouverneur Hobbe Esaias van Aylva.

  Portret van Hobbe Esaias van Aylva. Geschilderd door Johann Valentin Tischbein, ws tussen 1751-1753. Afkomstig uit het Gouverneurspaleis in Maastricht, in 1798 overgebracht naar Jachtslot Fasanerie in Fulda. • Portretten uit 1752


  Portret van (waarschijnlijk) Ernst Lodewijk van Eberstein. Geschilderd door B. Accama, 1752.. No 1161. (Geldersch Landschap en Kastelen)

  Paulus Ignatius Sluyterman

  Luitenant Paulus Ignatius Sluyterman (1722-1805) op een tekening van de overdracht van twee gevangenen bij het blokhuis te Leeuwarden. (Beelbank HCL, getekend door Simon Fokke, 1752. • Portretten uit 1755-1764


  Matthijs Tjaards van Heloma

  Portret van Mathijs van Heloma, militair Objectnummer: S1975-220 Vervaardiging: Maker Hengst, Willem Datering: 1755 - 1764 (Fries Museum) • Portretten uit 1758


  Portret van Pieter Bouwens. Geschilderd in 1758 door Pierre Frederic de la Croix. (Geldersch Landschap) • Portretten uit 1759


  Watze Wytze van Cammingha

  Portret uit 1759 van Watze Wytze van Cammingha (1682-1764), toegeschreven aan Bernardus Accama, met de tekst: Aetatus Suae LXXVII (77) (Fries Museum) • Portretten uit 1761


  Jacobus Deketh

  Portret van Jacobus Deketh, geschilderd in 1761 (Fries Scheepvaartmuseum) • Portretten uit <1763


  Portret van Victor Amadeus van Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym. https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Amadeus_of_Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym • Portretten uit 1766


  Hobbe Esaias baron van Aylva

  Portret van Hobbe Esaias van Aylva (1696-1772). Toegeschreven aan Johann Julius Heinsius, 1766.

  Jetso Idsard van Burmania

  Portret van Jetso Idsard van Burmania (1710-1775), door J.E. Heinsius in 1766 geschilderd. gesigneerd en gedateerd linksboven: J . J. Heinsius . pinx . / 1766 opschrift rechtsonder: Ordre de B[...] Beschrijving: In linker hand een document waarop de tekst "Ordre de B[...]" en met de rechter hand hiernaar wijzend, gepoederde staartpruik; blauwe rok met goudgalon over borstkuras, en wit hemd met kanten mouwlubben en jabot. Rechts achter een donkere schaduw. https://rkd.nl/nl/explore/images/150592 (Dekema State, Jelsum) • Portretten uit 1768-1769


  Willem V van Oranje-Nassau

  Portret van stadhouder Willem V uit ca. 1770 door Johann Georg Ziesenis. • Portretten uit 1769


  Ruurd Carel van Cammingha

  Portret van Ruurd Carel van Cammingha (1721-1793), door Andries Warmoes (Fries Museum)

  Portret van Ulbe Julius van Sixma. Geschilderd in 1769, toegeschreven aan August Christian Hauck. Private collection, Den Haag https://rkd.nl/nl/explore/images/201222 • Portretten uit 1772


  Abraham Frederik van Schurman

  portret van Abraham Frederik van Schurman (1730-1783) Martenahuis te Franeker • Portretten uit 1775-1790


  Christiaan Hendrik van der Feltz

  Portret van Christiaan Hendrik van der Feltz (1746-1793). Toegeschreven aan L. Lucius, ong. 1775-1799. (www.rkd.nl) (Kleurenafbeelding, veiling in 2014, Christies) • Portretten uit 1775-1799


  Cornelis Scheltinga baron van Heemstra

  Portret van Cornelis Scheltinga van Heemstra (1767-1820) uit ong. 1775-1799. https://rkd.nl/nl/explore/images/130688

  Cornelis Scheltinga baron van Heemstra

  (Ovaal) Portret van Cornelis Scheltinga van Heemstra (1767-1820) Toegeschreven aan L. Lucius, ong. 1775-1799. (www.rkd.nl)

  Cornelis Scheltinga baron van Heemstra

  Portret van Cornelis Scheltinga van Heemstra (1767-1820) Geschilderd in 1804 door Wessel Lubbers. https://rkd.nl/nl/explore/images/12843

  Portret van Schelto Vincent van Sytzama (1769-1793) Geschilderd door anoniem, 1775-1799. https://rkd.nl/nl/explore/images/140210

  Portret van Christoffer Budde. Kapitein-luitenant 1779, kolonel van het 2e regiment van [leeg] papier, aquarelverf, gouache (verf) Datering 1775-1799 https://rkd.nl/images/148531

  Potret van vermoedelijk Hessel Budde. Officier. papier, Gouache (verf), waterverf. Datering: 1775-1799. https://rkd.nl/images/148537 • Portretten uit 1780-1790


  Gerardus Jetze van Wageningen

  (minitatuur) Portret van Gerardus van Wageningen (1764-1852). Geschilderd ong. 1780-1790, anoniem. (www.rkd.nl) • Portretten uit 1783


  André Louis Robert

  Portret van André Louis Robert (1718-1799), op 65 jarige leeftijd. Toegeschreven aan Johannes van Dijk, 1783. (www.rkd.nl) • Portretten uit 1788


  Portret uit 1788 van stadhouder Willem V. Geschilderd door Benjamin S. Bolomey. (Museum Flehite) • Portretten uit 1789


  Gerrit Ferdinand Baron van Asbeck

  Portret van Gerrit Ferdinand van Asbeck (1764-1836). Toegeschreven aan L. Lucius, 1789. (www.rkd.nl) • Portretten uit 1792


  Sicco Douwe van Aylva

  Portret van Sicco Douwe van Aylva (1734-1807). Geschilderd door Petrus Groenia, 1792. (Fries Museum) • Portretten uit 1792-1800


  Hobbe Esaias baron van Aylva

  Getekend portret van Hobbe Esaias van Aylva (1696-1772) Datering: circa 1792-1800, door L.A. Claessens. (Rijksmuseum) • Portretten uit 1795


  Watze Wytze van Asbeck

  Portret uit 1795 van Watze Wytze van Asbeck. Toegeschreven aan L. Lucius. (RKD.nl) • Portretten uit 1804


  Gerardus Jetze van Wageningen

  Portret van Gerardus van Wageningen (1764-1852), Juliana Lucia Elisabeth Maria Houth (1772-1832) en hun kinderen. Geschilderd in 1804, anoniem. (www.rkd.nl) • Portretten uit 1815


  Portret van Filips August van Hessen-Homburg. Geschilderd in 1815 door Friedrich Johann Gottlieb Lieder. • Portretten uit Ten voeten uit - Wybrand de Geest


  Portret van Gerrolt van Juckema (1604-1651). Geschilderd door Wybrand de Geest, 1628. (Epema State, IJsbrechtum)

  Ernst Casimir van Nassau-Dietz

  Portret van Ernst Casimir van Nassau-Dietz (1573-1632). Toegeschreven aan Wybrand de Geest, 1631. (Koninklijk Paleis op de Dam, Amsterdam) (www.rkd.nl)

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612--1641). Geschilderd door Wybrand de Geest, ca. 1632. (Rijksmuseum)

  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). Geschilderd door Wybrand de Geest, 1633-1655. Particulier bezit. (www.rkd.nl)

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612-1640). Geschilderd door Wybrand de Geest, ca. 1630-1650. Private collection Alexander Fürst zu Erbach-Schönberg, Germany (www.rkd.nl)

  Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

  Groepsportret van vier graven Nassau: Willem Lodewijk, Lodewijk Gunther, Ernst Casimir, Philips van Nassau-Dietz. Geschilderd door atelier Wybrand de Geest, 1628-1632. (Fries Museum)

  Jan VI van Nassau-Dillenburg

  Groepsportret van vier broers: Jan VI, Lodewijk, Adolf en Hendrik van Nassau-Dillenburg. Geschilderd door Wybrand de Geest ong. 1630.

  Hessel Meckema van Aylva

  Portret van Hessel Meckema van Aylva (1608-1660). Geschilderd in 1639 door Wybrand de Geest. (collectie Fries Museum)

  Poppe Bockes van Burmania

  Portret van majoor Poppe Bockes van Burmania (ong. 1610-1638). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Poppe Jans van Burmania

  Portret van Poppe Jans van Burmania (1603-1676). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Ids van Eminga

  Portret van Ids van Eminga (ong. 1570-1635). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Foppe Sirtema van Grovestins

  Portret van Foppe Sirtema van Grovestins (ong. 1610--1658). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Haring Douwes van Harinxma

  Portret van Haring Douwes van Harinxma (1604--1669). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Douwe Tjercks van Herema

  Portret van Douwe Tjercks van Herema (ong. 1610-1654). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1637.

  Jan Gerckes Hoptilla

  Portret van Jan Gerckes van Hoptilla (ong. 1580- >1647). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Jan Gerckes Hoptilla

  Schilderij van Jan Gerckes Hoptilla (ong. 1580- >1647). (bekend in Rijksmuseum als: Portret van Pieter Pietersz Heyn (1577-1629)) Anoniem, omgeving Wybrand de Geest, ca. 1630 - ca. 1640 Identiek aan portret in Friese Regimentserie. NB: Schenking van de Raad der Amerikaanse Coloniën in 1804. https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-204

  Wyger Heres Eelsma van Hottinga

  Portret van Wyger Heres Eelsma van Hottinga (ong. 1610-1644?). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Pieter van Idsaerda

  Portret van Pieter van Idsaerda (1607- <1640). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Ernst Casimir van Nassau-Dietz

  Portret van Ernst Casimir van Nassau-Dietz (1573-1632). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Arent Arents van Loo

  Portret van Arent Arents van Loo (ong. 1610--1657/1658). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612--1641). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1638.

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612-1640). Geschilderd door Wybrand de Geest, ca. 1630-1650. Veiling Christies, 2000. (www.rkd.nl)

  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). Geschilderd door Wybrand de Geest, 1633-1655. Museum im Schloss Elisabethenburg, Meiningen. (www.rkd.nl)

  Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

  Portret van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Gellius Nijs

  Portret van Gellius Nijs (ong. 1605-- >1635). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Jacques van Oenema

  Portret van Jacques van Oenema (1591-1646). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1644.

  Tjerck van Solckema

  Portret van Tjerck van Solckema (1601-1665). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd in 1644 door Harmen Willems Wieringa.

  Gysbert van Voort

  Portret van Gysbert van Voort (1596--1668). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645. • Portretten uit Ten voeten uit - Harmen Willems Wieringa


  Onbekende officier (08)

  Portret van een onbekende jonge officier. Geschilderd door Harmens Willems Wieringa ong. 1630-1650. bron: https://www.jeanmoust.com/categories/portraits-genre-and-exterior-scenes/wieringa-harmen-willems/portrait-of-a-young-officer-755279

  N.N. van Cammingha

  Portret van een 'officier Cammingha', mogelijk is dit Watze Wytze van Cammingha (1602-1686) Geschilderd in 1630 door Harmen Willems Wieringa (Fries Museum)

  Onbekende officier (09)

  Portret van een onbekende officier. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, ong. 1625-1650

  Tjerck van Solckema

  Portret van Tjerck van Solckema (1601-1665). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd in 1644 door Harmen Willems Wieringa. • Portretten uit Wybrand de Geest - bekende portretten


  Portretgroep familie Marcus Verspeeck en zijn vrouw Elisabeth Forbes. Geschilderd in 1621 door Wybrand de Geest. (Staatsgalerie Stuttgart) (RKD.nl)

  Portret van een officier, Wybrand de Geest (I), ca. 1625 - ca. 1635 olieverf op paneel, h 55,3cm × b 47,7cm (Rijksmuseum)

  Zelfportret van Wybrand de Geest (1592- >1661) Geschilderd in 1629. (Fries Museum)

  Portret van Hendrije Uylenburgh (ong. 1600-1682) Geschilderd in 1629 door Wybrand de Geest. (Fries Museum)

  Portret van Maria van Vollenhove (1628-1666). Geschilderd in 1630 door Wybrand de Geest. Verblijfplaats; eigenaar onbekend (RKD.nl)

  Portret van een onbekende man (zie ook pendant) Geschilderd in 1630 door Wybrand de Geest (privé collectie) (RKD.nl)

  Portret van een onbekende vrouw. (zie ook pendant) Geschilderd in 1630 door Wybrand de Geest (privé collectie) (RKD.nl)

  Portret van Gerrolt van Juckema (1604-1651). Geschilderd door Wybrand de Geest, 1628. (Epema State, IJsbrechtum)

  Portret van Saepck van Vervou (1613-1671). Geschilderd in 1632 door Wybrand de Geest. (privé collectie)

  Portret van Doecke Martena van Burmania op 6-jarige leeftijd. Geschilderd in 1633 door Wybrand de Geest

  Portret van Gemme Laes van Burmania, op 7-jarige leeftijd. Geschilderd in 1633 door Wybrand de Geest. Particuliere collectie. https://rkd.nl/images/201212

  Portret van Wytze Sickes van Cammingha (1592-1641). Geschilderd in 1634 door Wybrand de Geest. (privé collectie)

  Portret van Johan van der Sande (1568-1638). Geschilderd in 1638 door Wybrand de Geest. (Fries Museum)

  Portret van Theodorus Saeckma (1610-1666) Geschilderd in 1638 door Wybrand de Geest. (Fries Museum)

  Ernst Casimir van Nassau-Dietz

  Portret van Ernst Casimir van Nassau-Dietz (1573-1632). Toegeschreven aan Wybrand de Geest, 1631. (Koninklijk Paleis op de Dam, Amsterdam) (www.rkd.nl)

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612--1641). Geschilderd door Wybrand de Geest, ca. 1632. (Rijksmuseum)

  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). Geschilderd door Wybrand de Geest, 1633-1655. Particulier bezit. (www.rkd.nl)

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612-1640). Geschilderd door Wybrand de Geest, ca. 1630-1650. Private collection Alexander Fürst zu Erbach-Schönberg, Germany (www.rkd.nl)

  Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

  Groepsportret van vier graven Nassau: Willem Lodewijk, Lodewijk Gunther, Ernst Casimir, Philips van Nassau-Dietz. Geschilderd door atelier Wybrand de Geest, 1628-1632. (Fries Museum)

  Jan VI van Nassau-Dillenburg

  Groepsportret van vier broers: Jan VI, Lodewijk, Adolf en Hendrik van Nassau-Dillenburg. Geschilderd door Wybrand de Geest ong. 1630.

  Hessel Meckema van Aylva

  Portret van Hessel Meckema van Aylva (1608-1660). Geschilderd in 1639 door Wybrand de Geest. (collectie Fries Museum)

  Poppe Bockes van Burmania

  Portret van majoor Poppe Bockes van Burmania (ong. 1610-1638). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Poppe Jans van Burmania

  Portret van Poppe Jans van Burmania (1603-1676). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Ids van Eminga

  Portret van Ids van Eminga (ong. 1570-1635). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Foppe Sirtema van Grovestins

  Portret van Foppe Sirtema van Grovestins (ong. 1610--1658). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Haring Douwes van Harinxma

  Portret van Haring Douwes van Harinxma (1604--1669). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Douwe Tjercks van Herema

  Portret van Douwe Tjercks van Herema (ong. 1610-1654). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1637.

  Jan Gerckes Hoptilla

  Portret van Jan Gerckes van Hoptilla (ong. 1580- >1647). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Wyger Heres Eelsma van Hottinga

  Portret van Wyger Heres Eelsma van Hottinga (ong. 1610-1644?). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Pieter van Idsaerda

  Portret van Pieter van Idsaerda (1607- <1640). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Ernst Casimir van Nassau-Dietz

  Portret van Ernst Casimir van Nassau-Dietz (1573-1632). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz

  Portret van Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz (1612-1640). Geschilderd door Wybrand de Geest, ca. 1630-1650. Veiling Christies, 2000. (www.rkd.nl)

  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Willem Frederik van Nassau-Dietz

  Portret van Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). Geschilderd door Wybrand de Geest, 1633-1655. Museum im Schloss Elisabethenburg, Meiningen. (www.rkd.nl)

  Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg

  Portret van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Gellius Nijs

  Portret van Gellius Nijs (ong. 1605-- >1635). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Jacques van Oenema

  Portret van Jacques van Oenema (1591-1646). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door Wybrand de Geest, 1644.

  Tjerck van Solckema

  Portret van Tjerck van Solckema (1601-1665). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd in 1644 door Harmen Willems Wieringa.

  Portret van His van Popma (ong. 1610- >1655). Geschilderd in 1643 door Wybrand de Geest. (Frans Hals museum, foto Supersneuper).

  Portret van een onbekende man. Geschilderd in 1643 door Wybrand de Geest. (Fries Museum)

  Gysbert van Voort

  Portret van Gysbert van Voort (1596--1668). Serie van 18 portretten van stafofficieren van het Friese Regiment. Geschilderd door omgeving Wybrand de Geest, 1635-1645.

  Portret van Barthold van Douma (ong. 1635-1678) Geschilderd in 1647 door Wybrand de Geest. (Fries Museum)

  Portret van Minne van Eminga (ong. 1607-1662). Geschilderd in 1650 door Wybrand de Geest. (Fries Museum)

  Portret van Eva de Geest (1624-1655). Geschilderd in 1652 door Wybrand de Geest. (Fries Museum)

  Portret van Pieter van Harinxma thoe Slooten (1610-1669) Geschilderd in 1652 door Wybrand de Geest. (privé collectie) (RKD.nl)

  Portret van Johan van Roorda (ong. 1605-1657) Geschilderd ong. 1652,, toegeschreven aan Wybrand de Geest. (Fries Museum)

  Portret van Adam Pijnacker Geschilderd in 1660 door Wybrand de Geest (Fries Museum) • Portretten uit Harmen Willem Wieringa - bekende portretten


  Onbekende officier (09)

  Portret van een onbekende officier. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, ong. 1625-1650

  Portret van Sjouck van Aebinga (ong. 1600-1630). Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, 1625-1634. (Fries Museum)

  Onbekende officier (17)

  Portret van een onbekende officier. Geschilder door Harmen Willems Wieringa of Wybrand de Geest, ong. 1630-1650 (RKD.nl)

  N.N. van Cammingha

  Portret van een 'officier Cammingha', mogelijk is dit Watze Wytze van Cammingha (1602-1686) Geschilderd in 1630 door Harmen Willems Wieringa (Fries Museum)

  Portret van Sjouck van Aebinga (ong. 1600-1630). Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, 1631 (Fries Museum)

  Watze Wytze van Cammingha

  Portret van Watze van Cammingha (1602-1686), mogelijk had hij een officiersfunctie. Geschilderd door Harmens Willems Wieringa, 1631(5)

  Portret van Christiaan van Brunswijk-Wolfenbüttel. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, ong. 1632-1644. (RKD.nl)

  Portret van Wytze Watze van Cammingha (1629-1652). Geschilderd door Harmen Willems Wieringa in 1634. (collectie Fries Museum)

  Portret van een onbekende man, mogelijk Jan Jansz. de Stomme. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, 1634 (RKD.nl)

  Portret van Ida Catharina van Paffenrode, als ze 3 jaar oud is. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, 1634. (Fries Museum)

  Portret van een onbekende 13-jarige jongen. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, 1636 (RKD.nl)

  Portret van Eelco Fernando van der Laen. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, 1636. (RKD.nl)

  Onbekende officier (16)

  Portret van een onbekende officier. Toegeschreven aan Harmen Willems Wieringa, in 1638 geschilderd. (RKD.nl)

  N.N. van Cammingha

  portret van een N.N. van Cammingha, door Harmen Willems Wieringa, 1643 (Fries Museum) NB: volgens RKD.nl is dit ten onrechte een Cammingha

  Portret van een onbekende man. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, ca. 1640 (RKD.nl)

  Portret van een onbekende vrouw. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, ca. 1640 (RKD.nl)

  Portret van een onbekende man. Geschilderd door Harmen Willems Wieringa, 1642 (RKD.nl)