Watze Wijtzes van Cammingha

Gezien het schilderij moet hij eerst nog een miltaire functie hebben gehad.
Hij erfde de Oenemastate te Wirdum.
Hij woonde op Oenemastate onder Wirdum.

http://collectie.friesmuseum.nl/?diw-id=tresoar_friesmuseum_S1942-129E
In collectie Fries Museum 14 wapenbordjes, die waarschijnlijk van een rouwbord van hem zijn geweest.
A. Aesgama B. Hommema C. Walta D. Jongama E. Oenema F. Galama G. Titema H. Roorda I. Heerweij J. Cammingha K. Camstra L. Juckama M. Dekema N. Haerda.

AAB: hij heeft uiteraard 16 kwartieren; hier missen Eminga, Minnema, Burmania, Baerda.

http://www.stinseninfriesland.nl/GrootOenemaStateWirdum.htm
In 1653 ontving zijn zoon Watze Wytze de apostolische vicaris Zacharias Metz op Cammingha State, want de Cammingha’s waren en bleven Rooms Katholiek. Het zijn in hoofdzaak de Cammingha’s geweest die ervoor hebben gezorgd dat de RK parochie van Wijtgaard na de Reformatie is blijven bestaan. In 1755 werd deze familie, met steeds een Wytze Watze of Watze Wytze aan het hoofd, ook eigenaar van Oud- of Klein-Oenema State.

Portret van Watze van Cammingha (1602-1686), mogelijk had hij een officiersfunctie.

Kenmerken

NaamWatze Wijtzes van Cammingha
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
FunctieOfficiersfunctie onbekend
NationaliteitFriesland
Officier van:-
Officier tot-
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)14838
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen