Floris van Groenevelt

Floris van Groenevelt was den 29sten December 1590 aangesteld tot Overste ter repartitie van Utrecht; hij was een zwager van Heraugière, die met zijne zuster Maria van Groenevelt gehuwd was.

Aanstelling op 12 mei 1586 te Den Haag
Geregistreerde
Floris van Groenevelt

https://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog08_01/aa__001biog08_01_0832.php
7. Floris, Ritmeester, in 1588 vermoord
AAB: dit lijkt niet te kloppen, omdat hij bij Beleg van Zutphen in 1591 was.

Aanwezig bij Beleg van Zutphen in 1591, zie tekening:
nr. 5: ‘Hier den Oversten Veer met 14 vaendelen Engelschen, ende de Overste Brederoede met 7. vaendelen, ende Groenevelt met 9. vaendelen voet-volck uyt ’t Sticht van Utrecht, ende 10. vanen Ruyteren.
(AAB: dit zijn Francis Vere, Floris van Brederode en Floris van Groenevelt)

Aanwezig bij Beleg van Steenwijk in 1592, zie tekening:
1. Dit was ’t Legher van sijn Excel. ende Grave Willem van Nassau, ende hier laghen 21. vaendelen voet-volck onder ’t ghebiet vanden voornoemden Graef Willem
ende 10. Vaendelen vanden oversten Veer. Item den oversten Groenevelt met 8. vaendelen voet-volck.
(AAB: dit zijn Francis Vere en Floris Groenevelt)

Kenmerken

NationaliteitNEDERLAND
NaamFloris van Groenevelt
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangKolonel
Officier van:<1591
Officier tot>1592
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)45729
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins