Douwe Simons Langwart

ook: Dominicus Langwart.
Hij was schrijver compagnie te voet

Op 28-5-1658 werd Douwe Simons Lanquart schrijver van de compagnie van kapitein Jr. J(ohan) van Roorda, als opvolger van F.D.(Simon Douwes) Lanquart.

Proclamatieboeken Dokkum, 16-5-1691:
Dominicus Langwart schrijver van een compagnie te voet
Franciscus Canter ontvanger der Cancelerij gerechtig… als curator over Wibrandus Langwart tegenwoordig studiosus te Groningen

Oo 19 augustus 1668 wordt gewesen op de coper vermogens coopbrief voor recht de koop door Fransiscus Canter, ontvanger der cancelerije gerechtigheijt residerende binnen Leeuwarden curator over Wibrandus Langhwaart ende Dominicus Langhwaart schrijver van een compagnie te voet veniam aetatis bij den Hove becomen hebbende mede aldaer van een gerechte seste part van 9 ggls ewige renten gaende uijt Watsama zathe tot Arum.
(E-mail Theo Terpstra dd 12-1-2024)

Bron: Inscripties en grafschriftenSoort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving
(Akte)datum: 02-01-1671
Plaats: Dokkum
Soort akte: Inscriptie
Bijzonderheden:
Ao 1648 den [1]2 octobr sterf d eer en deuchdrycke Sibbeltie Aysma dhuisfrou va de e heer Egbert Annes Idskema out 36 iaer hier begrave met 4 kinders
Anno 1[6]64 den 14 decem[ber] sterf d’eersame Ioannes … apotek… Dockum out…
Ao 1671 den 2 ianu… gerust den eersame … Langwardt hop[man] … en schrijver van … te voet out int 24 … begra…
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDouwe Simons Langwart
Woonplaats-
CompagnieC27
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:1658
Officier tot<1671
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)43661
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins