Persoonlijke brieven van Schelte van Aysma

A23-337, Brief 4: 18-28 november 1629