Persoonlijke brieven van Schelte van Aysma

A23-337, Brief 11: 1-13 maart 1631

A23-337, Brief 12: 7 maart 1631

A23-337, Brief 14: 23 maart 1631

A23-337, Brief 16: Langakkerschans 1631

A23-337, Brief 17: Groningen 1631