Artikelen door André Buwalda

Boekje over de drie herdenkingsborden Spaanse plundertocht 1586

Vrijdag 2 september werd een nieuw boekje gepresenteerd over drie herdenkingsborden, die zich bevinden in de kerk van Blessum, Boksum en Koudum. Alle drie verwijzen naar de Spaanse plundertocht in januari 1586. zie ook: https://www.frieseregimenten.nl/1586-slag-bij-boksum/  

Jaarboek Fries Scheepvaartmuseum 2021

Het jaarboek 2021 van het Fries Scheepvaart Museum heeft het portret van luitenant-kolonel Adriaen van Slijp op de cover. Dit portret was dat jaar één van de belangrijkste aanwinsten. zie ook: https://www.frieseregimenten.nl/officier/adriaen-slijp/

Het begin van de vesting Bourtange

Het begin van de vesting Bourtange Willem Lodewijk besloot in 1593 tot de aanleg van een vast verdedigingswerk op de passage door het Bourtangermoeras. De route door het moeras werd door de Spanjaarden gebruikt om de stad Groningen te bevoorraden. Een doorn in het oog van Willem Lodewijk. Hij had namelijk het plan opgevat om […]

De blauw-gele Friese vaandels

Vandaag de dag zien we veel blauw en geel om ons heen. We zijn terecht aangeslagen door de ontwikkelingen in Oekraïne en proberen dit land te steunen in hun strijd tegen de Russische inval. Ruim 400 jaar geleden streden de Friese regimenten ook voor hun vrijheid. Het toeval wil dat de Friezen ook de kleuren […]

18 portretten van het Friese Regiment gevonden

Tijdens het jarenlange onderzoek naar de Friese Regimenten, kwamen we op het spoor van 18 portretten van het Friese Regiment. In 1857 behoorden ze allemaal nog tot de verzameling van Hobbe Baerdt van Sminia, maar na zijn dood kwamen ze terecht bij vier verschillende eigenaren. Na veel speurwerk wisten we ze allemaal te vinden en […]

Gebrandschilderde ramen Groninger Nassause Regiment

In de A-Kerk te Groningen bevonden zich voorheen diverse gebrandschilderde ramen. Volgens goed gebruik werden die meestal geschonken door overheidsinstanties of particulieren. Veel is in de loop der eeuwen verdwenen, zonder dat we weten hoe het eruit heeft gezien. Gelukkig zijn er van (sommige?) deze ramen van de middeleeuwse A-Kerk nog afbeeldingen gemaakt, kort nadat […]

Oplossing tegen de epidemie

Vandaag de dag proberen we een epidemie te bestrijden. In het verleden probeerden ze dat ook met de pest. Zo schrijft Willem Lodewijk in 1598 een brief naar kapitein Gerrit Schay (ong. 1570-1604), die op dat moment te Bourtange in garnizoen ligt. Hierin gaf de stadhouder een mogelijke oplossing voor deze besmettelijke ziekte. Wat hij […]

Artikel over officiersfamilie Hanecroth

Een geweldig artikel van Oebele Vries in het jaarboek van De Vrije Fries 2021 over het officiersgeslacht Hanecroth, die maar liefst zes Friese officieren leverde. De eerste was Eberhard Hanecroth die in het Hoogduitse Regiment diende. Uiteraard zijn alle Friese Hanecroth officieren in onze database terug te vinden, met daarbij de compagnie waarin ze dienden. […]

Hulp gevraagd bij identificeren personen

In de dagboeken van Willem Lodewijk worden heel veel namen vermeld, waarvan de meesten inmiddels wel geïdentificeerd zijn. Er komen echter ook vele voor ons nog onbekende namen in voor. Hierbij kunnen we dus wel wat hulp gebruiken, mogelijk dat jullie ze wel kennen. De lijst is te raadplegen via onze website: https://www.frieseregimenten.nl/ongeidentificeerde-personen/