A23-337

Brief 16: Langakkerschans 1631

An sijn Genade Graeff Ernst statsholder end die E Mog: hh Gedeputeerden deser provincie

Remonstreert die commandeur samptlicke officieren end militie der schantze Langeackerzijl welcker gestal vor desen op den [gemoenen?] lantzdach is ingegeven seckere requeste uit bijgaende stucken om indt geroerte schantze t’erholden end hun luiden vergunt t’recht ……….. meule mitz betalendt den pastor t’recht dartoe staandt mit andre poincten end ……… meer ten vorige requeste breder verhaelt bij den heern secretaris berustendt darhen haer suppten mitz desen referenen t’welck bij die hh van stat end landt is gestelt en sijn Genaden end hh gedeputeerden om darin te vorseen sulx dat to nocht toe niet gescheit sijnde wort als noch underdanichlijck versocht dat die sake bij der hant genohmen darin verseen ordre gestelt end sulcke vrijheit den supptn vergunt moge worden als andere nabuirige schantzen end befinden sall worden beh………                           sulx doende

Schelte van Aijsma                         Joh: Polman

1631

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen