Compagnie C86 verlengd

Vanavond compagnie C86 kunnen verlengen met veel, voornamelijk buitenlandse, kapiteins. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec86 In deze compagnie ook Christiaan van Nassau-Dillenburgh, de laatste vorst van Dillenburgh. OpWikipedia staat de volgende informatie over hem: In maart 1708 trad hij als kapitein in Nederlandse dienst. Hij werd in 1711 kolonel en streed in de Spaanse Successieoorlog tegen de Fransen. Na […]

Nieuwe compagnie: C110

Weer een nieuwe compagnie toegevoegd, echter ook deze is verre van compleet nog. zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec110   Hierin o.a. kapitein Tinco van Andringa, die op 12 juni 1672 bij de Slag bij Tolhuis in Gelderland overleed, zo valt op zijn grafzerk in de kerk van Tjerkgaast te lezen.

Nieuwe compagnies: C108 en C109

Dit weekend weer twee nieuwe compagnies aangemaakt. C108 heeft o.a. de luitenant-generaal Feye Scheltes van Heemstra en heeft nu een reeks van zo’n 30 jaar https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec108 C109 heeft nu al 6 kapiteins in een reeks van 1746-1780, met o.a. luitenant-kolonel Sicco Douwe van Aylva. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec109  

Nieuwe compagnies: C105, C106 en C107

Afgelopen week weer drie nieuwe compagnies aangemaakt. Er zijn inmiddels 851 officieren aangemaakt, waarvan de meesten aan een compagnienummer gekoppeld zijn. C105 is een klein stukje, zo’n 10 jaar met twee kapiteins. zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec105   C106 loopt zo’n 100 jaar (1677-1776) met vier kapiteins, waaronder twee kapiteins uit de familie Amama en de luitenant-generaal Hans Willem […]

Nieuwe compagnies: C102, C103 en C104

Afgelopen week weer een drietal nieuwe compagnies aangemaakt, helaas alle drie nog lang niet compleet. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec102 Hierin twee luitenant-kolonels: Groin en Ittersum, het lijkt een compagnie te zijn met niet-Friese officiers. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec103 Ook in deze compagnie veel on-friese namen, waarvan kapitein Cornuaud Frans aandoet, helaas heb ik hem nog niet kunnen identificeren. Hij was de […]

Nieuw in de database: gesneuveld en 2 nieuwe functies

Sinds afgelopen week leggen we ook vast of een officier gesneuveld is in de strijd, voor zover we het weten uiteraard. Vast staat dat veel officiers, logischerwijze, zijn gesneuveld. Ook hebben we de officiers-functies uitgebreid met: Schrijver van een compagnie Elke compagnie had een schrijver die, zoals de naam al onthuld, o.a. verantwoordelijk was voor […]

Nieuwe blog (64) over de Friese kapitein Rogier Slijp

Nieuwe blog over Friese kapiteins (64): Rogier Slijp uit Sneek. Zijn zoon Adriaan volgde hem op als kapitein. https://www.frieseregimenten.nl/off…/rogier-adriaansz-slijp/

Nieuwe compagnie : C101

In deze compagnie C101, o.a. Gerrit Jan Sichterman, die later nog kolonel zou worden. Hij is een zoon van de steenrijke Jan Albert Sichterman, die zijn fortuin in dienst van de VOC vergaarde. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec101 

Nieuwe compagnie C6 Hoogduits

Vandaag een nieuwe compagnie C6 Hoogduits aangemaakt. Hierin hoge adel, namelijk veelal prinsen uit het Nassau geslacht. Als eersten Willem Maurits van Nassau-Siegen en zijn zoon Karel Lodewijk Hendrik van Nassau-Siegen. Hierna de Friese stadhouders Johan Willem Friso van Nassau-Dietz en die zijn zoon Willem Karel Hendrik Friso van Nassau-Dietz. Probleem is echter dat er […]

Compagnie C19 met vier kapiteins verlengd.

Vandaag compagnie C19, met o.a. kolonel Schelte van Aysma, met vier kapiteins verlengd. zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec19   Als ‘nieuwe’ kapitein o.a. kolonel Sjuck Aebinga van Humalda (1671-1738), de getrouwd was met Wiskea Margaretha van Hania. Later werd hij ook Gouverneur van Coevorden en onderhorige forten. In de collectie van het Fries Museum is nog een vork […]