De blauw-gele Friese vaandels

Vandaag de dag zien we veel blauw en geel om ons heen. We zijn terecht aangeslagen door de ontwikkelingen in Oekraïne en proberen dit land te steunen in hun strijd tegen de Russische inval. Ruim 400 jaar geleden streden de Friese regimenten ook voor hun vrijheid. Het toeval wil dat de Friezen ook de kleuren […]

18 portretten van het Friese Regiment gevonden

Tijdens het jarenlange onderzoek naar de Friese Regimenten, kwamen we op het spoor van 18 portretten van het Friese Regiment. In 1857 behoorden ze allemaal nog tot de verzameling van Hobbe Baerdt van Sminia, maar na zijn dood kwamen ze terecht bij vier verschillende eigenaren. Na veel speurwerk wisten we ze allemaal te vinden en […]

Gebrandschilderde ramen Groninger Nassause Regiment

In de A-Kerk te Groningen bevonden zich voorheen diverse gebrandschilderde ramen. Volgens goed gebruik werden die meestal geschonken door overheidsinstanties of particulieren. Veel is in de loop der eeuwen verdwenen, zonder dat we weten hoe het eruit heeft gezien. Gelukkig zijn er van (sommige?) deze ramen van de middeleeuwse A-Kerk nog afbeeldingen gemaakt, kort nadat […]

Oplossing tegen de epidemie

Vandaag de dag proberen we een epidemie te bestrijden. In het verleden probeerden ze dat ook met de pest. Zo schrijft Willem Lodewijk in 1598 een brief naar kapitein Gerrit Schay (ong. 1570-1604), die op dat moment te Bourtange in garnizoen ligt. Hierin gaf de stadhouder een mogelijke oplossing voor deze besmettelijke ziekte. Wat hij […]

Artikel over officiersfamilie Hanecroth

Een geweldig artikel van Oebele Vries in het jaarboek van De Vrije Fries 2021 over het officiersgeslacht Hanecroth, die maar liefst zes Friese officieren leverde. De eerste was Eberhard Hanecroth die in het Hoogduitse Regiment diende. Uiteraard zijn alle Friese Hanecroth officieren in onze database terug te vinden, met daarbij de compagnie waarin ze dienden. […]

Hulp gevraagd bij identificeren personen

In de dagboeken van Willem Lodewijk worden heel veel namen vermeld, waarvan de meesten inmiddels wel geïdentificeerd zijn. Er komen echter ook vele voor ons nog onbekende namen in voor. Hierbij kunnen we dus wel wat hulp gebruiken, mogelijk dat jullie ze wel kennen. De lijst is te raadplegen via onze website: https://www.frieseregimenten.nl/ongeidentificeerde-personen/

Update aantal (Friese) officieren

Per 13 december 2021 is de stand als volgt: Aantal ingevoerde officieren: 1079 Aantal afbeeldingen: 1142

Portret van luitenant-kolonel Adriaen Slijp aangekocht

Het Fries Scheepvaart Museum (FSM) te Sneek heeft deze maand twee portretten in bruikleen gekregen van de Ottema-Kingma Stichting. Dit betreft de portretten van Adriaen Slijp (1587-1666) en zijn halfzuster Elisabeth Slijp (óng. 1625-?) Dankzij een tip van ‘Supersneuper’ Hans Zijlstra en ons reeds gedane onderzoek naar Friese kapiteins, kon hij al snel als een […]

Heksen bestaan niet!

Heksen bestaan niet! Vertel dat maar eens aan Jacob Entens, de drost van Wedde. Tussen 1587 en 1597 werden in Wedde maar liefst 20 ‘heksen’ verbrand. Zo zouden de bejaarde zussen Alke en Bertijen uit Blijham een vergiftigde appel aan de dochter van de dominee hebben gegeven. Na de nodige martelingen pleegde Bertijen zelfmoord in […]