De blauw-gele Friese vaandels

Vandaag de dag zien we veel blauw en geel om ons heen.
We zijn terecht aangeslagen door de ontwikkelingen in Oekraïne en proberen dit land te steunen in hun strijd tegen de Russische inval.

Ruim 400 jaar geleden streden de Friese regimenten ook voor hun vrijheid.
Het toeval wil dat de Friezen ook de kleuren blauw en geel gebruikten.
Ze waren afgeleid van het wapen van Friesland: twee gele leeuwen op een blauw vlak.
Op het strijdtoneel gebruikten de Friezen deze kleuren in hun compagnievaandels.

De strijd van de Friezen duurde enkele decennialang. Wij hopen dat het in Oekraïne sneller vrede is.

 

Vaandel van kapitein Doecke van Martena zijn compagnie.

 

Vaandel van kapitein Jacques Challansi zijn compagnie

 

Vaandel van Idzart van Grovestins zijn compagnie

Vaandel van kapitein Arent van Arentsma zijn compagnie.

Vaandel van Wigle van Hania zijn compagnie, ca. 1601

 

Vaandel van kapitein Taecke Hommes van Hettinga zijn compagnie