Artikel in ‘Op e Skille’ over kapitein Hoptilla

In het Friestalige blad ‘Op e skille’ van 7 november 2023 staat een artikel over ‘onze’ kapitein Jan Gerckes Hoptilla. Het is grotendeels geschreven door André A. Buwalda hoptilla_skille_2023

Update aantal officieren in Stamboek Friese regimenten

Per 26 december 2023 is de stand als volgt: Aantal ingevoerde officieren: 1762 (was vorig jaar 1433) Aantal afbeeldingen: 1724 (was vorig jaar 1490)

Nieuw overzicht: portretten op chronologische volgorde

Op deze speciale pagina zijn alle (ons) bekende portetten van Friese officiers, op chronologische volgorde te zien. Vandaag is deze link ‘live’ gegaan. Portretten overzicht

Update stand aantal (Friese) officiers

Per 26 december 2022 is de stand als volgt: Aantal ingevoerde officieren: 1433 (was vorig jaar 1079) Aantal afbeeldingen: 1490 (was vorig jaar 1142)

Nieuw boek: Ruiter voor de Republiek. Ignatius van Kingma

In december 2022 verscheen een interessant boek over de Friese kolonel Ignatius van Kingma (ong. 1621-1700). De titel is: Ruiter voor de Republiek. Ignatius van Kingma, een Friese kolonel in het Rampjaar 1672.

Artikel in ARMA over Schelte van Aysma

Onlangs verscheen het jaarboek 2022 van het Nationaal Militair Museum (NMM). Hierin een uitgebreid artikel over het vergeten rampjaar 1629 en de rol van kapitein Schelte Hotzes van Aysma Het artikel is geschreven door Jeroen Punt.  

Boekje over de drie herdenkingsborden Spaanse plundertocht 1586

Vrijdag 2 september werd een nieuw boekje gepresenteerd over drie herdenkingsborden, die zich bevinden in de kerk van Blessum, Boksum en Koudum. Alle drie verwijzen naar de Spaanse plundertocht in januari 1586. zie ook: https://www.frieseregimenten.nl/1586-slag-bij-boksum/  

Jaarboek Fries Scheepvaartmuseum 2021

Het jaarboek 2021 van het Fries Scheepvaart Museum heeft het portret van luitenant-kolonel Adriaen van Slijp op de cover. Dit portret was dat jaar één van de belangrijkste aanwinsten. zie ook: https://www.frieseregimenten.nl/officier/adriaen-slijp/

18 portretten van het Friese Regiment gevonden

Tijdens het jarenlange onderzoek naar de Friese Regimenten, kwamen we op het spoor van 18 portretten van het Friese Regiment. In 1857 behoorden ze allemaal nog tot de verzameling van Hobbe Baerdt van Sminia, maar na zijn dood kwamen ze terecht bij vier verschillende eigenaren. Na veel speurwerk wisten we ze allemaal te vinden en […]

Gebrandschilderde ramen Groninger Nassause Regiment

In de A-Kerk te Groningen bevonden zich voorheen diverse gebrandschilderde ramen. Volgens goed gebruik werden die meestal geschonken door overheidsinstanties of particulieren. Veel is in de loop der eeuwen verdwenen, zonder dat we weten hoe het eruit heeft gezien. Gelukkig zijn er van (sommige?) deze ramen van de middeleeuwse A-Kerk nog afbeeldingen gemaakt, kort nadat […]