18 portretten van het Friese Regiment gevonden

Tijdens het jarenlange onderzoek naar de Friese Regimenten, kwamen we op het spoor van 18 portretten van het Friese Regiment. In 1857 behoorden ze allemaal nog tot de verzameling van Hobbe Baerdt van Sminia, maar na zijn dood kwamen ze terecht bij vier verschillende eigenaren. Na veel speurwerk wisten we ze allemaal te vinden en […]

Gebrandschilderde ramen Groninger Nassause Regiment

In de A-Kerk te Groningen bevonden zich voorheen diverse gebrandschilderde ramen. Volgens goed gebruik werden die meestal geschonken door overheidsinstanties of particulieren. Veel is in de loop der eeuwen verdwenen, zonder dat we weten hoe het eruit heeft gezien. Gelukkig zijn er van (sommige?) deze ramen van de middeleeuwse A-Kerk nog afbeeldingen gemaakt, kort nadat […]

Artikel over officiersfamilie Hanecroth

Een geweldig artikel van Oebele Vries in het jaarboek van De Vrije Fries 2021 over het officiersgeslacht Hanecroth, die maar liefst zes Friese officieren leverde. De eerste was Eberhard Hanecroth die in het Hoogduitse Regiment diende. Uiteraard zijn alle Friese Hanecroth officieren in onze database terug te vinden, met daarbij de compagnie waarin ze dienden. […]

Update aantal (Friese) officieren

Per 13 december 2021 is de stand als volgt: Aantal ingevoerde officieren: 1079 Aantal afbeeldingen: 1142

Portret van luitenant-kolonel Adriaen Slijp aangekocht

Het Fries Scheepvaart Museum (FSM) te Sneek heeft deze maand twee portretten in bruikleen gekregen van de Ottema-Kingma Stichting. Dit betreft de portretten van Adriaen Slijp (1587-1666) en zijn halfzuster Elisabeth Slijp (óng. 1625-?) Dankzij een tip van ‘Supersneuper’ Hans Zijlstra en ons reeds gedane onderzoek naar Friese kapiteins, kon hij al snel als een […]

Strooptocht door Spaanse troepen in Friesland in 1622

Volgend jaar (2022) is het exact 400 jaar geleden dat Spaanse troepen een strooptocht door Friesland hielden. Echter bij de #Schoterschans werden ze met succes tegengehouden door drie Friese compagnies. Lees verder via onderstaande link, waar ook de betrokken kapiteins staan vermeld. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.frieseregimenten.nl%2Fstrooptocht-door-friesland-in-1622%2F%3Ffbclid%3DIwAR3D4WMQAIwRYfhDsaNfBesQCAFTsf7Vz2jXqiMT8xOneRx3bVTdCChp1bg&h=AT3x53BieHIiOjNu0HaxfHy9apvgNWAJDMtsJg_m7q5vbV2aeXUuM_q3ODHLXWXJd4eHNmQUPTJlfMKcP1n-uC54iQnSLdvYhmZ8RMqGZeqfOKpa6SZ6B0zW-2WjSsHDblpOSMy0BuBbD2d5ncJo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3iwUp3cBRlZg5I6QAt25E7BjRsk2TCext8UdOAKPd3UL1QMl5gPjgn9vPUHOuRqw_WEzPKjdH-UZfyape9ytLRA2hsjz8jbV_3ynSOuYcOiTmYQ5UNP1QNuzatrqJqL7liBZbuRP-BOYlJxls1a-RdxGVaV4YDd-KlinPxfWw6Bhv8DGYuxep2vE8_GHiVWuHr

Herdenking Rampjaar in 2022

Het Rampjaar 1672 wordt in 2022-2023 herdacht. Hiervoor is een speciale pagina: https://rampjaarherdenking.nl/ Ook op onze website is deze gebeurtenis te vinden, met de tot nu toe bekende officieren die daarbij aanwezig waren. (de lijst is nog lang niet volledig helaas, dus hulp is welkom…) 1672 – Het Rampjaar   Op de website ‘Friese waterlinie’ […]

Nieuwe blog (62) over de Friese kapitein Douwe Aylva van Loo

Een nieuw blog over de Friese kapitein en ritmeester Douwe Aylva van Loo, woonachtig op Mammema State te Jelsum. Sinds juni 2021 hangt zijn tot nu toe onbekend rouwbord in de Grote Kerk te Leeuwarden. Reden om een blog aan deze veels te jong overleden officier te wijden. https://www.frieseregimenten.nl/officier/douwe-aylva-van-loo/ 

Nieuw in overzicht: familiewapens

Sinds de laatste update deze week is in het Stamboek overzicht per officier het familiewapen nu ook te zien. Als je op het wapen klikt, komt de grote versie tevoorschijn. Inmiddels zijn de meeste Friese (adellijke) wapens toegevoegd, inmiddels bijna 200 stuks. In de komende tijden zullen we ook de overige familiewapens toevoegen, mits ze […]

Samenvoeging twee compagnies C17 en C57

Door een prachtige vondst in de resoluties van de Friese Gedeputeerden, bleek dat in 1599 Wigle van Hania kapitein Leendert Huijghis opvolgde. Hierdoor kon de nog losse compagnie C57 van Huijghis gekoppeld worden aan compagnie C17 van Wigle van Hania. C57 is hierdoor nu een ‘vacante=lege’ compagnie geworden, welke in de toekomst hergebruikt kan worden. […]