Update aantal (Friese) officieren

Per 13 december 2021 is de stand als volgt:

  • Aantal ingevoerde officieren: 1079
  • Aantal afbeeldingen: 1142