Artikel over officiersfamilie Hanecroth

Een geweldig artikel van Oebele Vries in het jaarboek van De Vrije Fries 2021 over het officiersgeslacht Hanecroth, die maar liefst zes Friese officieren leverde.
De eerste was Eberhard Hanecroth die in het Hoogduitse Regiment diende.
Uiteraard zijn alle Friese Hanecroth officieren in onze database terug te vinden, met daarbij de compagnie waarin ze dienden.

Cover van De Vrije Fries, jaargang 2021.