Oplossing tegen de epidemie

Vandaag de dag proberen we een epidemie te bestrijden. In het verleden probeerden ze dat ook met de pest.
Zo schrijft Willem Lodewijk in 1598 een brief naar kapitein Gerrit Schay (ong. 1570-1604), die op dat moment te Bourtange in garnizoen ligt.
Hierin gaf de stadhouder een mogelijke oplossing voor deze besmettelijke ziekte.
Wat hij schreef zullen we mogelijk nooit weten, maar actueel is het zoeken naar genezing wel.

De pest beleefde in dat jaar een flinke opleving en hield dus niet rekening met de oorlog die ook ‘gewoon’ doorging.

Zo is bekend dat op 29 september 1598 Hans Schaeff, commandeur van de stad Rijnberk, stierf aan de pest.
Zijn opvolger werd Lucas Hedding [1] en binnen enkele dagen stond er een Spaans leger voor deze stad.
Op 14 oktober werd tijdens het beleg de kruittoren in de stad geraakt, waardoor er een enorme ontploffing ontstond.
Hierbij kwam ook de kersverse gouverneur om het leven.

Volgens de overlevering had dit ook nog een positief effect voor wat de pest betreft:

‘..wonder is ‘t , dezelfde slag zuivert de lucht van de pest die hier eenen tijd lang geheersch had…”

 

[1] Zowel Schaeff als Hedding komen ook weer voor in de dagboeken van Willem Lodewijk.

 

De kruittoren van Rheinberg explodeert in 1636 (Tekening, Amsterdams Historisch Museum)

 


1598
Schay
 Remedie voor de contagieuse siecte de peste /

 

Koninklijk Huisarchief, A22-3_129R