Portret van luitenant-kolonel Adriaen Slijp aangekocht

Het Fries Scheepvaart Museum (FSM) te Sneek heeft deze maand twee portretten in bruikleen gekregen van de Ottema-Kingma Stichting.
Dit betreft de portretten van Adriaen Slijp (1587-1666) en zijn halfzuster Elisabeth Slijp (óng. 1625-?)

Dankzij een tip van ‘Supersneuper’ Hans Zijlstra en ons reeds gedane onderzoek naar Friese kapiteins, kon hij al snel als een Friese kapitein geïdentificeerd worden.
Adriaen werd later majoor en uiteindelijk luitenant-kolonel van een Fries regiment infanterie.

Zijn Sneker afkomst was reden voor de Ottema Kingma Stichting beide portretten via een veiling aan te kopen en in bruikleen te geven aan het Fries Scheepvaart Museum.
Voor het museum zijn dit de oudste portretten van Sneker inwoners.

zie voor meer informatie over kapitein Adriaen Slijp

Portret van de Sneker kapitein Adriaen Slijp (1587-1666)
Geschilderd door Pieter Nason, 1646/1650.
(foto: OKS, in bruikleen aan het Fries Scheepvaart Museum)

Portret van Elisabeth Slijp, halfzus van Adriaen Slijp.
Geschilderd door Pieter Nason, 1646/1650.
(foto: OKS, in bruikleen aan het Fries Scheepvaart Museum)