Artikelen door André Buwalda

De Jan Abels Redoute

Beleg van Groenlo Groenlo is in de 80-jarige oorlog meerdere keren belegerd en veroverd op de Spaansen. Al in 1595 werd de stad, toen nog Grolle, belegerd door Maurits, maar die mislukte. De tweede keer lukte echter wel, zodat de stad in Staatse handen kwam in 1597. In 1606 werd Groenlo weer belegerd, ditmaal door […]

Twee nieuwe compagnies gemaakt: C112 en C113

Vanavond weer twee nieuwe compagnies aangemaakt. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec112 Deze lijst begint al lastig, want wie was nu die C. van Beyma?  Het zou een Coert van Beyma moeten zijn, maar de enig tot nu toe bekende was in 1664 overleden en was na zijn officierscarriere rentmeester geworden… en https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec113 Hier zit o.a. Jan van Haren als […]

Portret ‘ontdekt’ van Tiete van Galama

In de collectie van het Museum van Loon te Amsterdam blijkt een portret te zijn van kapitein Tiete van Galama. Het is geschilderd door Wybrand de Geest in 1650. Van Tiete was tot dusver geen portret bekend. Mogelijk was hij in 1650 geen kapitein meer en vervulde hij een ambtelijke baan, gezien zijn kleding. Zie: […]

Compagnie C86 verlengd

Vanavond compagnie C86 kunnen verlengen met veel, voornamelijk buitenlandse, kapiteins. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec86 In deze compagnie ook Christiaan van Nassau-Dillenburgh, de laatste vorst van Dillenburgh. OpWikipedia staat de volgende informatie over hem: In maart 1708 trad hij als kapitein in Nederlandse dienst. Hij werd in 1711 kolonel en streed in de Spaanse Successieoorlog tegen de Fransen. Na […]

Nieuwe compagnie: C110

Weer een nieuwe compagnie toegevoegd, echter ook deze is verre van compleet nog. zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec110   Hierin o.a. kapitein Tinco van Andringa, die op 12 juni 1672 bij de Slag bij Tolhuis in Gelderland overleed, zo valt op zijn grafzerk in de kerk van Tjerkgaast te lezen.

Nieuwe compagnies: C108 en C109

Dit weekend weer twee nieuwe compagnies aangemaakt. C108 heeft o.a. de luitenant-generaal Feye Scheltes van Heemstra en heeft nu een reeks van zo’n 30 jaar https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec108 C109 heeft nu al 6 kapiteins in een reeks van 1746-1780, met o.a. luitenant-kolonel Sicco Douwe van Aylva. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec109  

Nieuwe compagnies: C105, C106 en C107

Afgelopen week weer drie nieuwe compagnies aangemaakt. Er zijn inmiddels 851 officieren aangemaakt, waarvan de meesten aan een compagnienummer gekoppeld zijn. C105 is een klein stukje, zo’n 10 jaar met twee kapiteins. zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec105   C106 loopt zo’n 100 jaar (1677-1776) met vier kapiteins, waaronder twee kapiteins uit de familie Amama en de luitenant-generaal Hans Willem […]

Nieuwe compagnies: C102, C103 en C104

Afgelopen week weer een drietal nieuwe compagnies aangemaakt, helaas alle drie nog lang niet compleet. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec102 Hierin twee luitenant-kolonels: Groin en Ittersum, het lijkt een compagnie te zijn met niet-Friese officiers. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec103 Ook in deze compagnie veel on-friese namen, waarvan kapitein Cornuaud Frans aandoet, helaas heb ik hem nog niet kunnen identificeren. Hij was de […]

Nieuw in de database: gesneuveld en 2 nieuwe functies

Sinds afgelopen week leggen we ook vast of een officier gesneuveld is in de strijd, voor zover we het weten uiteraard. Vast staat dat veel officiers, logischerwijze, zijn gesneuveld. Ook hebben we de officiers-functies uitgebreid met: Schrijver van een compagnie Elke compagnie had een schrijver die, zoals de naam al onthuld, o.a. verantwoordelijk was voor […]