Update aantal officieren in Stamboek Friese regimenten

Per 26 december 2023 is de stand als volgt:

Aantal ingevoerde officieren: 1762 (was vorig jaar 1433) Aantal afbeeldingen: 1724 (was vorig jaar 1490)

Friese Regimenten homepage