Update stand aantal (Friese) officiers

Per 26 december 2022 is de stand als volgt: Aantal ingevoerde officieren: 1433 (was vorig jaar 1079) Aantal afbeeldingen: 1490 (was vorig jaar 1142)