Artikelen door

Nieuwe compagnies: C105, C106 en C107

Afgelopen week weer drie nieuwe compagnies aangemaakt. Er zijn inmiddels 851 officieren aangemaakt, waarvan de meesten aan een compagnienummer gekoppeld zijn. C105 is een klein stukje, zo’n 10 jaar met twee kapiteins. zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec105   C106 loopt zo’n 100 jaar (1677-1776) met vier kapiteins, waaronder twee kapiteins uit de familie Amama en de luitenant-generaal Hans Willem […]

Nieuwe compagnies: C102, C103 en C104

Afgelopen week weer een drietal nieuwe compagnies aangemaakt, helaas alle drie nog lang niet compleet. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec102 Hierin twee luitenant-kolonels: Groin en Ittersum, het lijkt een compagnie te zijn met niet-Friese officiers. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec103 Ook in deze compagnie veel on-friese namen, waarvan kapitein Cornuaud Frans aandoet, helaas heb ik hem nog niet kunnen identificeren. Hij was de […]

Nieuw in de database: gesneuveld en 2 nieuwe functies

Sinds afgelopen week leggen we ook vast of een officier gesneuveld is in de strijd, voor zover we het weten uiteraard. Vast staat dat veel officiers, logischerwijze, zijn gesneuveld. Ook hebben we de officiers-functies uitgebreid met: Schrijver van een compagnie Elke compagnie had een schrijver die, zoals de naam al onthuld, o.a. verantwoordelijk was voor […]

Nieuwe compagnie : C101

In deze compagnie C101, o.a. Gerrit Jan Sichterman, die later nog kolonel zou worden. Hij is een zoon van de steenrijke Jan Albert Sichterman, die zijn fortuin in dienst van de VOC vergaarde. https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec101 

Nieuwe compagnie C6 Hoogduits

Vandaag een nieuwe compagnie C6 Hoogduits aangemaakt. Hierin hoge adel, namelijk veelal prinsen uit het Nassau geslacht. Als eersten Willem Maurits van Nassau-Siegen en zijn zoon Karel Lodewijk Hendrik van Nassau-Siegen. Hierna de Friese stadhouders Johan Willem Friso van Nassau-Dietz en die zijn zoon Willem Karel Hendrik Friso van Nassau-Dietz. Probleem is echter dat er […]

Compagnie C19 met vier kapiteins verlengd.

Vandaag compagnie C19, met o.a. kolonel Schelte van Aysma, met vier kapiteins verlengd. zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec19   Als ‘nieuwe’ kapitein o.a. kolonel Sjuck Aebinga van Humalda (1671-1738), de getrouwd was met Wiskea Margaretha van Hania. Later werd hij ook Gouverneur van Coevorden en onderhorige forten. In de collectie van het Fries Museum is nog een vork […]

Compagnie C35 verlengd en C98 en C99 aangemaakt

Compagnie C35 vanavond verlengd met vier kapiteins, met: Gerlacus Wubbena, van hem weten we nog heel weinig… Ulbe Hessel van Aylva, waarvan niet eerder bekend was dat hij kapitein is geweest! Gerrolt Nicolaas van Heemstra, die bij heel veel veldslagen aanwezig was. Onno Boldewijn du Tour, die in 1711 bij de Friese stadhouder Johan Willem […]

Compagnie C45 verlengd tot de Franse tijd.

Vandaag gelukt om compagnie C45 verlengen tot de Franse tijd. zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec45 Hieron o.a. de latere kolonel Fecco Dominicus van Sytzama.