Artikelen door André Buwalda

Portret van luitenant-kolonel Adriaen Slijp aangekocht

Het Fries Scheepvaart Museum (FSM) te Sneek heeft deze maand twee portretten in bruikleen gekregen van de Ottema-Kingma Stichting. Dit betreft de portretten van Adriaen Slijp (1587-1666) en zijn halfzuster Elisabeth Slijp (óng. 1625-?) Dankzij een tip van ‘Supersneuper’ Hans Zijlstra en ons reeds gedane onderzoek naar Friese kapiteins, kon hij al snel als een […]

Heksen bestaan niet!

Heksen bestaan niet! Vertel dat maar eens aan Jacob Entens, de drost van Wedde. Tussen 1587 en 1597 werden in Wedde maar liefst 20 ‘heksen’ verbrand. Zo zouden de bejaarde zussen Alke en Bertijen uit Blijham een vergiftigde appel aan de dochter van de dominee hebben gegeven. Na de nodige martelingen pleegde Bertijen zelfmoord in […]

Strooptocht door Spaanse troepen in Friesland in 1622

Volgend jaar (2022) is het exact 400 jaar geleden dat Spaanse troepen een strooptocht door Friesland hielden. Echter bij de #Schoterschans werden ze met succes tegengehouden door drie Friese compagnies. Lees verder via onderstaande link, waar ook de betrokken kapiteins staan vermeld. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.frieseregimenten.nl%2Fstrooptocht-door-friesland-in-1622%2F%3Ffbclid%3DIwAR3D4WMQAIwRYfhDsaNfBesQCAFTsf7Vz2jXqiMT8xOneRx3bVTdCChp1bg&h=AT3x53BieHIiOjNu0HaxfHy9apvgNWAJDMtsJg_m7q5vbV2aeXUuM_q3ODHLXWXJd4eHNmQUPTJlfMKcP1n-uC54iQnSLdvYhmZ8RMqGZeqfOKpa6SZ6B0zW-2WjSsHDblpOSMy0BuBbD2d5ncJo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3iwUp3cBRlZg5I6QAt25E7BjRsk2TCext8UdOAKPd3UL1QMl5gPjgn9vPUHOuRqw_WEzPKjdH-UZfyape9ytLRA2hsjz8jbV_3ynSOuYcOiTmYQ5UNP1QNuzatrqJqL7liBZbuRP-BOYlJxls1a-RdxGVaV4YDd-KlinPxfWw6Bhv8DGYuxep2vE8_GHiVWuHr

Herdenking Rampjaar in 2022

Het Rampjaar 1672 wordt in 2022-2023 herdacht. Hiervoor is een speciale pagina: https://rampjaarherdenking.nl/ Ook op onze website is deze gebeurtenis te vinden, met de tot nu toe bekende officieren die daarbij aanwezig waren. (de lijst is nog lang niet volledig helaas, dus hulp is welkom…) 1672 – Het Rampjaar   Op de website ‘Friese waterlinie’ […]

Nieuwe blog (62) over de Friese kapitein Douwe Aylva van Loo

Een nieuw blog over de Friese kapitein en ritmeester Douwe Aylva van Loo, woonachtig op Mammema State te Jelsum. Sinds juni 2021 hangt zijn tot nu toe onbekend rouwbord in de Grote Kerk te Leeuwarden. Reden om een blog aan deze veels te jong overleden officier te wijden. https://www.frieseregimenten.nl/officier/douwe-aylva-van-loo/ 

Nieuw in overzicht: familiewapens

Sinds de laatste update deze week is in het Stamboek overzicht per officier het familiewapen nu ook te zien. Als je op het wapen klikt, komt de grote versie tevoorschijn. Inmiddels zijn de meeste Friese (adellijke) wapens toegevoegd, inmiddels bijna 200 stuks. In de komende tijden zullen we ook de overige familiewapens toevoegen, mits ze […]

Samenvoeging twee compagnies C17 en C57

Door een prachtige vondst in de resoluties van de Friese Gedeputeerden, bleek dat in 1599 Wigle van Hania kapitein Leendert Huijghis opvolgde. Hierdoor kon de nog losse compagnie C57 van Huijghis gekoppeld worden aan compagnie C17 van Wigle van Hania. C57 is hierdoor nu een ‘vacante=lege’ compagnie geworden, welke in de toekomst hergebruikt kan worden. […]

Reconstructie compagnie Schelte van Aysma

Een reconstructie van de compagnie van kapitein Schelte van Aysma. Inmiddels zijn al 54 namen bekend van officieren en soldaten die in deze compagnie onder hem gediend hebben. https://www.frieseregimenten.nl/…/reconstructie-compagnie/