Compagnie C19 met vier kapiteins verlengd.

Vandaag compagnie C19, met o.a. kolonel Schelte van Aysma, met vier kapiteins verlengd. zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec19   Als ‘nieuwe’ kapitein o.a. kolonel Sjuck Aebinga van Humalda (1671-1738), de getrouwd was met Wiskea Margaretha van Hania. Later werd hij ook Gouverneur van Coevorden en onderhorige forten. In de collectie van het Fries Museum is nog een vork […]

800 Friese officieren ingevoerd!

Per heden zijn er inmiddels 800 officieren ingevoerd.

Compagnie C35 verlengd en C98 en C99 aangemaakt

Compagnie C35 vanavond verlengd met vier kapiteins, met: Gerlacus Wubbena, van hem weten we nog heel weinig… Ulbe Hessel van Aylva, waarvan niet eerder bekend was dat hij kapitein is geweest! Gerrolt Nicolaas van Heemstra, die bij heel veel veldslagen aanwezig was. Onno Boldewijn du Tour, die in 1711 bij de Friese stadhouder Johan Willem […]

Compagnie C45 verlengd tot de Franse tijd.

Vandaag gelukt om compagnie C45 verlengen tot de Franse tijd. zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec45 Hieron o.a. de latere kolonel Fecco Dominicus van Sytzama.  

Twee nieuwe compagnies toegevoegd: C96 en C97

Twee nieuwe compagnies toegevoegd: C96 en C97, zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec96 https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec97

Compagnies C32 en C73 verlengd

Vandaag hebben we compagnie C32 van 1679 tot na 1713 kunnen verlengen, met belangrijke namen als Beyma, Andla en Van Sytzama. zie https://www.frieseregimenten.nl/compagnies/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec32 Van compagnie C73 hadden we tot gisteren slechts de naam P. Stuwaert, maar dit bleek dezelfde als Patrick Stuart te zijn, waardoor uiteindelijk de compagnie tot na 1716 kon worden verlengd. In […]

Nieuwe compagnie: C95

Vandaag een nieuwe compagnie kunnen toevoegen, nummer C95. Hierin weer klinkende namen als Gideon van Coehoorn en Hans Willem van Aylva. zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnies/stamboek-van-het-friese-regiment/#compagniec95  

Compagnie C30 met vier kapiteins verlengd

Bij compagnie C30 nog vier kapiteins kunnen plaatsen, waardoor deze nu van <1637->1714 loopt. Zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnies/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec30  

Serie van 23 portretten toegevoegd

Het Fries Museum is in het bezit van een serie van 23 portretten van Friese officieren, geschilderd in 1731/1732 door Bernardus Accama. Zij zijn vanaf vandaag allemaal opgenomen in onze database, al mist er nogal wat informatie over vooral de buitenlandse officieren in Friese dienst. zie: https://www.frieseregimenten.nl/afbeeldingen-van-het-friese-regiment/  

Artikel in de Leeuwarder Courant over ons project

De Leeuwarder Courant plaatste een mooi artikel over de jarenlange zoektocht naar de Friese officiers. Het is online te lezen: https://www.lc.nl/friesland/leeuwarden/Friesland-had-een-eigen-legermacht-maar-wie-waren-die-mannen-eigenlijk-26125297.html