Reconstructie compagnie Schelte van Aysma

Een reconstructie van de compagnie van kapitein Schelte van Aysma.
Inmiddels zijn al 54 namen bekend van officieren en soldaten die in deze compagnie onder hem gediend hebben.

Trouwregisters Bolsward, 1640:
Jurien Josephs van Spier soldaet onder den Edelen Manaften overste Luijtenant Schelte van Aysma
Aeltie Jans weduwe van Jurien Franses nu wonende tot Bolsward.