Samenvoeging twee compagnies C17 en C57

Door een prachtige vondst in de resoluties van de Friese Gedeputeerden, bleek dat in 1599 Wigle van Hania kapitein Leendert Huijghis opvolgde.
Hierdoor kon de nog losse compagnie C57 van Huijghis gekoppeld worden aan compagnie C17 van Wigle van Hania.
C57 is hierdoor nu een ‘vacante=lege’ compagnie geworden, welke in de toekomst hergebruikt kan worden.
(dank aan Willem Hansma voor deze tip in zijn boekje over de kerk van Weidum).

https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec14