Heksen bestaan niet!

Heksen bestaan niet!

Vertel dat maar eens aan Jacob Entens, de drost van Wedde. Tussen 1587 en 1597 werden in Wedde maar liefst 20 ‘heksen’ verbrand. Zo zouden de bejaarde zussen Alke en Bertijen uit Blijham een vergiftigde appel aan de dochter van de dominee hebben gegeven. Na de nodige martelingen pleegde Bertijen zelfmoord in haar kerker. Alke bekende na folteringen alles. Daarop belandde ze op 17 februari 1597 op de brandstapel. Uit het verzoek van hun broer Claas blijkt dat hij ruim een jaar na de dramatische gebeurtenis nog steeds aan het procederen was.

Uit: Dagboeken van Willem Lodewijk (A22-3_0114) / 1598

Rijksmuseum, RP-P-OB-44.266

 

Koninklijk Huisarchief, A22-3 0114

 

Upte req[ueste] van Claas Jansz[oon] v[er]soucken[de] een

??   en[de] recommanda[tie] aende Hooftmanns aen

expe[dieeren] eenns proces dat hij h[eeft] mett[e] Drost van

Wedde ter saecke van syner 2 suster[en] met

de vure uyyt suspicie van toverye geexemt[eer]t

moet sustine[eren /  In hannden van[den] Hooftm[ans]

die hierinne justitie zullen administreren zulcx

als naer behoiren  /

 

NB: de transcripties zijn nog volop in bewerking, er kunnen dus nog woorden ontbreken of foutief zijn getranscribeerd.