Nieuwe compagnies: C108 en C109

Dit weekend weer twee nieuwe compagnies aangemaakt.

C108 heeft o.a. de luitenant-generaal Feye Scheltes van Heemstra en heeft nu een reeks van zo’n 30 jaar
https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec108

C109 heeft nu al 6 kapiteins in een reeks van 1746-1780, met o.a. luitenant-kolonel Sicco Douwe van Aylva.
https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec109

Portret van Feye Scheltesz. van Heemstra (1694-1748)