Nieuwe compagnie: C110

Weer een nieuwe compagnie toegevoegd, echter ook deze is verre van compleet nog.

zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec110  

Hierin o.a. kapitein Tinco van Andringa, die op 12 juni 1672 bij de Slag bij Tolhuis in Gelderland overleed, zo valt op zijn grafzerk in de kerk van Tjerkgaast te lezen.

Grafzerk van kapitein Tinco van Andringa in de kerk te Tjerkgaast.