Alle hieronder vermelde personen uit de dagboeken van Willem Lodewijk zijn door ons nog niet geïdentificeerd.
De namen zijn alfabetisch en op achternaam of patroniem gerangschikt.
Na de naam staat het mogelijke beroep of hetgeen waardoor de persoon vermeld is in de dagboeken van Willem Lodewijk.
Vervolgens het jaartal van de vermelding en daarachter staat het paginanummer van de transcriptie tekst.
Mocht u meer weten over één of meer van deze personen, dan horen wij dat graag.

LET OP: deze lijst zal regelmatig worden bijgewerkt.
Gevonden personen halen we van de lijst, maar er zullen ook nog vele personen worden toegevoegd.

 


1e versie dd 2-1-2022|
2e versie dd 16-1-2022 (ong. 415 namen)
3e versie dd 2-2-2023 (ong. 1235 namen)
4e versie dd 22-8-2023 (ong. 1600 namen)

A

Aa, van der, vermeld in 1588, 260, 262, 565, 748

Abbe, le, kapitein in 1585, 141, 144

Abelen, Johannes, predikant te Gasselte in 1598, 1874

Achlum, Roeland van  vermeld in 1593, 960

Ackeley, vaandrig onder kapitein Cornput in 1594, 1156, 1157, 1161, 1163

Ackerman, Everhard, vroegere wachtmeester van Nuis in 1590, 584

Ackerman, Rembertus, vermeld in 1591, 770

Adies/Adius, Gerrit, hellebardier in 1597, 1789, 1905, 1906, 1917, 1930, 1942, 1976, 2083

Adolphi, Reinuerm, vermeld in 1594, 1290

Adriaan, mr, vermeld in 1595, 1465, 1885

Adriaenszn, Jan, mag haviken vangen in 1594, 1302

Adriaenszn, Thys, mag haviken vangen in 1594, 1302

Adriani, Adam, vermeld in 1604, 2186

Aefs, Oene, inwoner van Wirdum in 1591, 642, 643

Aelberts, Sye, krijgt paspoort in 1595, 1863

Aelianus, auteur van boek in 1590, 588

Aerdenburch, gravin, vermeld in 1596, 1678

Aessien, Claes, burgemeester Steenwijk in 1585, 142

Aeswyn, vermeld in 1592, 872

Agges, Romkee, trommelslager van kapitein Taecke van Hittinga in 1589, 380

Albada, Wybrand van, officier? in 1598, 1924

Alberszn, Sije, vermeld in 1590, 436

Alberts, Henrich, adelborst van kapitein Gerrit Cornelissen Schay in 1586, 219

Aleman, ingenieur, vermeld in 1603, 2127

Allekunst, Herman, spitsroedenmaker in 1604, 2199

Allendorf, Jan van, drost van Buren in 1590, 564

Allerts, Andreas, vermeld in 1595, 2168

Alma, Yme, proviandmeester van Enumatil in 1591, 198, 680, 1103, 1157

Ancker, Hans, luitenant van kapitein Atte van Hettinga in 1593, 1015

Andries, Rintje, bode in 1591, 669, 673, 834, 854

Andriesen, Jan, agent bankiersfamilie Fugger in 1594, 1506

Anensz, Jan, vermeld in 1599, 1964

Anker, Hans, vermeld in 1591, 652

Anloo, Scholte van, vermeld in 1595, 1362, 1431

Anric, Hans van, soldaat in 1598, 1906

Anske, bode in 1588, 264, 810, 826, 834

Antelen, Johan, vermeld in 1586, 214

Anthonis, D, vermeld in 1604, 2185

Anthony, Henrick, convooimeester in 1593, 993

Anthony, mr. , Chrirurgijn in 1598, 1011, 1014, 1096, 1204, 1326, 1899, 1920, 2012, 2016

Antonio, Don, Portugeze edelman in 1592, 890

Antonis, prediker in 1605, 2209

Archenen, stalmeester Maurits van Oranje in 1594, 1301

Arduin, Pierre Martin, Italiaanse soldaat, vermeld in 1593, 973

Arens, Jan, vermeld in 1590, 583

Arents, Pieter, vermeld in 1590, 423

Arentsz, Arent, wachtmeester in 1597, 906, 1790, 1941, 2020, 2209

Arentzoon, Steven, vermeld in 1594, 1210

Arndsen, Willem (?-1585), proviandmeester Niezijl in 1585, 72, 74

Assenberch, Hendrik van, vermeld in 1596, 1693

Auckes, Aucke, kapitein? in 1604, 2170

Augustinus, Johan, predikant te Utrecht in 1590, 419, 432, 450, 538

Aukema, Harck, vermeld in 1592, 880

Aukes, Marten, officier in 1590, 505

Aurick, Hans van, soldaat onder kapitein Hans van Oostheim in 1598, 1917

Aventroet, Bartelt, vermeld in 1586, 192

Aviorrandt, vermeld in 1593, 1009

Awena, lid college?, vermeld in 1596, 1582

Ayens, Herman, burger van Groningen in 1599, 1991, 2063

B

Bachman, George, vermeld in 1597, 1754

Bade, Jan, officier? in 1599, 2062

Baek, Jan, uit Jever in 1590, 585

Bag, Evert, vermeld in 1591, 749

Balen, Geert van, vermeld in 1588, 84, 294, 831

Balkio, Isbrandio, vermeld in 1589, 363

Ballinck, sergeant, vermeld in 1596, 1726

Ballingeheim, Hans, burger Groningen in 1594, 1218

Ballochi, vermeld in 1591, 673

Balo, vermeld in 1592, 880

Baltus, J., soldaat in 1598, 1833

Bambach, ritmeester, vermeld in 1603, 2112

Bankers, Eppo, vermeld in 1592, 873

Banninck, Lucas, vermeld in 1599, 1978

Barchon, N.N., ritmeester in 1592, 592, 600, 603, 606, 902, 909

Barnardo, doctori. , Chrirurgijn in 1599, 2016

Bartels, Adriaen, vermeld in 1591, 701

Bartels, Joahn, timmerman uit Steenwijk in 1591, 681, 686

Bartholomeus, Hans, vermeld in 1596, 1583

Barttinge, vermeld in 1598, 1838

Bastiaenszoon, Hans, vermeld in 1603, 2112

Battinck, Jan, korporaal in 1591, 627

Bauck, Henric, schoonzoon van kapitein Adriani Assuerus in 1599, 1996

Bauckes, Baucke , vermeld in 1592, 861

Bauckes, Claes, schipper van Leeuwarden in 1591, 669, 863, 1997, 2000

Bauckes, Romcke, gevangene in 1596, 1664

Baukes, Epo, vermeld in 1593, 956

Bauwmeester, Jan, burger Groningen in 1598, 1814

Beaulieu, vermeld in 1593, 922

Beets, Jonckhans van, luitenant van Wigbolt Barels in 1588, 279

Behorel, Niclas , vermeld in 1592, 906

Beima, Peter Hommes, vermeld in 1588, 300

Beke, Magdalena ter, vermeld in 1593, 1015, 1084

Beke, Margreta ter, vermeld in 1593, 1015, 1084, 1103

Beker, Johan, proviandmeester van Niezijl, vermeld in 1587, 241

Bella, La, markies, Spaanse officier? in 1603, 2144

Bellij, David, luitenant van Meldron, 1585, 90

Bels, Hans, luitenant van Doecke Martena in 1598, 932, 1889

Belsick, Hans Joris van, sergeant in 1590, 440

Bender, Hans, meester in 1589, 316

Bennik, Gerrit, vermeld in 1594, 1234

Benten, Henrico, vermeld in 1589, 320

Berchem, Henrick, vermeld in 1585, 133

Berends, Jochim, adelborst onder kap Holstein, vermeld in 1593, 916, 1929

Berents Jan, scholte van Steenwijk in 1595, 1534

Berents, Jacob, vermeld in 1593, 934

Berents, Jan, burger in 1592, 901

Berge, Laurents van de, vermeld in 1595, 1499

Berges, Jean de, vermeld in 1599, 2018

Bergonne, monsieur, lid Krijgsraad in 1596, 1716

Berlicom, Jan van, weduwe, vermeld in 1590, 486

Bernard, Johan, soldaat uit Coevorden van kapitein Assuerus in 1594, 1097

Bernardi, Gerard, gevangene in Barbarije in 1595, 1373

Berndt, Jochim, vermeld in 1585, 143

Berndt, schrijver van Drenthe in 1596, 1705

Berner, Johan, inwoner Nienhuis in 1595, 1521

Bernoulge, repareert pistolen in 1599, 2033

Berns, Evert,  vermeld in 1590, 580

Bernt, kleine, gevangene in Leerort in 1592, 862

Berteborg, Gerrit, inwoner Bartze? in 1588, 289

Bertram, Herman van, soldaat in 1595, 1374

Bertro, Wolter van, vermeld in 1586, 192

Besten, Hermannus van, predikant te Marnein 1599, 2000

Beury, kapitein in 1596, 1679, 2150

Beyer, Rein, vermeld in 1591, 667

Beyma, And., gevangene in 1592, 854

Bholt, Vicko, vermeld in 1599, 2026

Bickenhex, Anna van, vrouw van Oldenburg?, vermeld in 1591, 614

Bienema, vermeld in 1596, 1719

Bijllsteve, kapitein in 1586, 179

Bijlstam, kapitein in 1586, 173

Bijntes, Jelle, vermeld in 1586, 163

Binckes, Nicolaes, vermeld in 1598, 1854

Blankmeister, hopman in 1590, 418

Blasus, Dudo, vermeld in  1585, 118

Blaue, Lorentz, rustmeester vd Palzgraaf in 1595, 1392

Blauwstein, Antoni, hellebardier in 1594, 1127, 1288, 1296

Blecking, Fenne, vermeld in 1598, 1846, 2015

Blefken, Joost, vermeld in 1589, 338

Blindorf, vermeld in 1591, 677

Boan Jean, kapitein, vermeld in 1592, 908

Bock, Claes, vermeld in 1587, 1082

Bockholt, Hilleken van, vermeld in 1591, 568, 785, 786

Bocten, Henrick, edelman in 1592, 875

Bode, Broer de, vermeld in 1588, 302

Boeckholt, kapitein in 1594, 1070, 1073, 1127

Boekholt, zijn vrouw Everwyn, vermeld in 1591, 637

Boel/Boll, Vicke, vermeld in 1599, 2030, 2034, 2073

Boelen, Anna, vrouw van Engelbert vd Stede?, vermeld in 1588, 280

Boelkis, Miecke, krijg paspoort in 1598, 1929

Boeningen, Jan van, vermeld in 1594, 1099

Boer, Jan ten, vermeld in 1595, 1548

Boese, Jorrien, vermeld in 1593, 1004

Boil, Jelijs, heeft iemand doodgeslagen? in 1599, 2008

Bojardt, graaf, vermeld in  1585, 118

Bolin, schipper in 1586, 192

Bolswyck, Wessel van, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 903, 1877

Bolterman, Lucas, afgezant van Oldeburg in 1590, 584, 585

Bolwerck, Seger Peters, vermeld in 1589, 308, 315

Bondt, Reiner Evertzen, vermeld in 1595, 719, 904, 1409

Bonetis, Hieronimus, kapitein in 1594, 1074, 1112, 1113

Bongert, Gossen, vermeld in 1589, 379

Bonte, Jan van, vermeld in 1588, 300

Boon, Balsar, vermeld in 1589, 377

Boot, Gerrit int, vermeld in 1586, 193

Boots, Fedde, schipper in 1604, 2199

Borcharts, Laurens, door krijgsraad in Oostfriesland ter dood veroordeelde in 1603, 2091, 2100

Borcheren, Peter van, soldaat onder Christoffel Arentsma in 1603, 2146

Bordes, kapitein?, 1585, 46, 91, 118, 290

Borsmis, Johan van, vermeld in  1586, 205

Bos, kapitein in 1590, 502

Bosum, Heinrick van, vermeld in 1597, 1754

Botes, Saecke, vermeld in 1586, 172, 173

Bottema, vermeld in 1585, 83

Bottes, Hessel, burger Dokkum?, vermeld in 1588, 288

Bottes, Simon, vermeld in 1591, 701

Botties, Johan, gevangene in 1590, 562

Boucholt, vermeld in 1598, 1911, 1917

Bourwinkcel, burger te Groningen in 1599, 1984, 2074

Bout, Evert ten, vermeld in 1595, 1473

Bouters, Abraham, vermeld in 1586, 206

Bouwmeester, Jan, vermeld in 1593, 1016, 1250, 1290

Brakel, Hans van, soetelaar in 1588, 214, 256, 259, 784, 1462

Brambach, N.N., krijgt paspoort in 1589, 255, 295, 323, 385, 417, 432, 489, 558, 628

Brandenburg, N., heeft zaak met kapitein Pieter van Dekema in 1599, 2054

Brandt, Jan, luitenant, vermeld in 1595, 677, 679, 684, 688, 694, 774, 786, 905, 919, 929, 934, 961, 985, 986, 1055, 1059, 1069, 1073, 1077, 1094, 1095, 1101, 1125, 1127, 1148, 1216, 1372

Brandts, Arnt, inwoner van Kampen in 1591, 711

Branen, Hermannum, vermeld in 1605, 2209

Brants, Focke, vermeld in 1593, 978

Brants, Johan, vermeld in 1594, 1107

Brantsz, Thonis, vermeld in 1589, 314

Breckevelt, klerk in Groningen in 1595, 1366

Breckman, Daniel, adelborst in 1585, 131

Breckman, Harmen, adelborst onder kapitein Gerrit Schay in 1599, 1945

Bredemolen, Didric Harmens, vaandrig van kapitein Kijff, vermeld in 1598, 1819

Bredenrode, mevrouw van, vermeld  in 1598, 1831

Breeckevelt, vermeld in in 1598, 1899

Brekevelt, N.N., vermeld in rechtzaak met Veenhuijse in 1599, 882, 1842, 2073, 2074, 2077, 2081

Bremen, Hans van, soldaat onder kapitein Jan van Niel in 1594, 1151

Brinck, Hero, inwoner Bad Bentheim in 1591, 666, 692

Brocht, Antonijs, vermeld in 1589, 305

Broek van Ophusen, Philips Lodewijk, vermeld in 1591, 631

Broekhusen, borg in 1591, 636

Broersma, Here, vermeld in 1595, 1349

Broke, Hans van den, vermeld in 1589, 312

Bronckhorst, Bernhard, vermeld in 1599, 2073

Brueder, Albert, pikeur in 1585, 125

Brug, Asaias van, edelman in Oostfriesland, 1596, 1679

Bruinsma, D., vermeld in 1590, 589

Brulant, Pierre, vermeld in 1590, 609

Brunch, Maximil, vermeld in 1589, 344

Brunswick, Henrick, burger van Emden, vermeld in 1596, 1675

Brunswick, Herman van, gevangen soldaat in 1594, 1098

Brunswijck, Clover van, in 1590 luitenant van kapitein Gerrit Cornelisz. Schaij, 505, 506

Brunswijk, Henric Backer van, adelborst onder kapitein Diederich Holsteyn in 1590, 529

Budde, Jurgen, vaandrig  in 1598, 1950

Buer, Jan ten, burger van Groningen, betrokken bij de Reductie in 1594, 515, 672, 756, 770, 791, 917, 1103, 1147, 1169, 1177, 1395

Bueren, Arent van, vermeld in 1594, 1331

Buiren, Jan, van, levert een neiuwe hoed aan Willem Lodewijk in 1595, 1408

Bulo, Pogini, zoetelaar van kapitein Pieter van Leeuwarden in 1592, 862

Buquon, gevangene in 1599, 2071, 2081

Burch, Derck van der, chercher in 1597, 1764, 1948

Burchard, Jacob, koopman in 1598, 1920

Burcharen van Freden, Jorg, vermeld in 1586, 192

Busman, Hans, ruiter, vermeld in  1595, 1485

Butenpost, Lieuwe ten, adelborst onder kapitein Wigbolt Barelts in 1590, 472, 644

Butt, Antonijs, vermeld in 1585, 129

Buttel, Henrick, vermeld in 1594, 1249

Buyr, Unne, burger hopman te Groningen in 1597, 1791

Buzenval, vermeld in 1597, 1761

C

Caets, Otte, vermeld in 1596, 1602

Calabers, Joost, vermeld in 1588, 289, 406

Calff, vermeld in  1595, 1489

Camphuis, kapitein? in 1594, 1092

Cannegieter, Ruirdt, vermeld in 1586, 175

Cant, David, hopman in Armhem in 1591, 632

Carl, Hertoch, vermeld in 1605, 2212

Carlewitzs, vermeld in 1589, 365

Casenbroot, S, kandidaat ontvanger Vlaanderen in 1604, 2189

Cassel, Claes Coot van, sergeant in 1604, 2180

Cater, vice-admiraal, vermeld in 1589, 276, 312, 314, 332, 345, 346, 375, 379, 381

Catharina, vrouw van Alb. Jenger, krijgt paspoort in 1592, 879

Ceima, Georgien, adelborst in 1597, 1773

Cerebyts, ruiter in 1591, 692

Chalon, Spaanse kapitein in 1592, 886

Charlier, Jacques, vermeld in 1591, 617

Christopher, graaf, vermeld in 1598, 1909

Chulandt, jonkheer, vermeld in 1598, 1810

Ciluta, Aurelio, auteur van boek in 1590, 588

Claes, Nanning, vermeld in 1587, 232

Claes, Tieske, vermeld in 1594, 1234

Claeses, Eecke, vermeld in 1592, 906

Claessen, Claes, soldaat onder kapitein Tjaert Tjebbes Hobbema in 1586, 192

Claessen, Harmen, sutelaer in 1595, 1380

Claessen, Reiner, burgemeester van ? in 1594, 1134

Claessen, Rense, vermeld in 1594, 1060

Claessens, Botte, vermeld in 1587, 235

Claesses, Henrick, blinde man te Amsterdam?, vermeld in 1603, 2111

Claesz, Claes, inwoner Tolsum in 1589, 377

Claesz, Reiner, schipper  in 1586, 206, 291, 302, 326, 349, 569, 1095, 1414, 1765

Claeszn, Lieuwe, kapitein in 1586, 192, 195

Clant van Velsen, Gerrit, subsituut gewaldige in 1595, 1339

Clant, Egbert, vermeld in 1595, 1290, 1369

Clant, Otto, gezant van de Palsgraaf in 1594, 814, 1314, 1317

Clauen, Garbren van, Oostfries, vermeld in 1592, 763

Clauszn, Claus, vermeld in 1592, 848

Clinkert, Peter, schrijver van kapitein Jan Sageman in 1595, 1388

Clooster, Christoffel van, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1835, 1877

Clooster, Dirk van den, vermeld in 1599, 2025

Clooster, Hidde van den, vermeld in 1599, 2025

Clöster, soldaat in 1592, 909

Clots, Willem, van Aken, vermeld in 1593, 921

Coberge, Hans van, vermeld in 1591, 632

Cock, Jan Janszn, vermeld in 1590, 515

Cock, N.N. den, inwoner Utrecht/Huissen? in 1585, 73

Coenders, Berendt, vermeld in 1595, 1531

Coenders, Hendrik, hofjonker, vermeld in 1595, 1411, 1921

Coenders, krijgt paspoort in Oostfriesland voor erfenis, vermeld in 1596, 1598

Coenders, lid college?, vermeld in 1596, 1582

Coenen, Gerrit, vermeld in 1596, 1612

Coesevoet, Jan, burger van Westfalen in 1596, 1708

Cogneto, Johannes Wymges, vermeld in 1591, 669

Cokelbergh, commis, vermeld in 1603, 2122, 2124

Collershove, Robert, krijgt pascedel in 1597, 1793

Cologne, electeur de, vermeld in 1598, 1767, 1903, 1906

Colport, Hans, soldaat in 1590, 587

Commali, Nicolas, vermeld in 1586, 154

Commetie, Nicolas, vermeld in 1586, 169

Conninck, Aelbert, vermeld in 1599, 2026

Consalves, Fransisco, Portugeze edelman in 1592, 890

Constabel, Broer Sijtges, vermeld in 1588, 270, 283

Coogers, Geert, vermeld in 1594, 1163

Cools, Joanna, weduwe van ingenieur mr. Joost Mattheus, vermeld in 1598, 1889

Coops, Geert, vermeld in 1589, 378

Cordebacker, gevangen sergeant in 1605, 2206

Cordova, Piedro Moraler de, vermeld in 1590, 491, 502

Cornelio, Fransisco, krijgt paspoort in 1589, 339

Cornelis, Gysbert, luitenant van kapitein Douwe van Grovestins in 1590 en Jacques de Vries in 1593, 505, 1016

Cornelis, krijgt paspoort in 1586, 156

Cornelis, mr., timmerman te Bourtange, vermeld in 1598, 1739, 1810

Cornelis, Peter, vermeld in 1590, 505

Cornelissen, Gerrit, inwoner Bolsward in 1591, 654

Cornelisz, Cornelis, sergeant in Bergum in 1588, 266

Corneliszn, Martino, vermeld in 1590, 516

Corneliszn, Reijer, vermeld in 1590, 505

Corte, Henric, soldaat in 1594, 1104

Corteville, vermeld in 1586, 169

Cortleven, Herman, soldaat van kapitein Peter van Leeuwarden in 1593, 921

Corwnert, Jan van, luitenant van kapitein Budding, vermeld in 1589, 326

Cosyns, Claes, burger IJsselstein, vermeld in 1596, 1560

Courtevelle, Antoine, vermeld in 1586, 178

Craen, Johan, domdeken en exequiteur in 1594, 1331

Cramer, Willem, vermeld in 1597, 1759

Cray, Derric, vermeld in 1590, 515

Cremer, Matthijs, vermeld in 1590, 492

Croes, Harman, krijgt paspoort in 1598, 1866

Croix, Claude de la, gevangene in 1599 in Doornik, 2028, 2046, 2058

Croizilles, Jacques de, gevangen soldaat in 1592, 907

Crul, Johan, vermeld in 1590, 487

Cruninga, Anna, inwoner Emsland in 1594, 1322

Cruninga, Sirke, inwoner Emsland in 1594, 1322

Cruse, Hans, uit Weimar, vermeld in 1590, 578

Culen, D. ter, vermeld in 1592, 578, 835, 841, 884, 888

Culenborg, Melchior van, vermeld in 1589, 307

Cutler, kapitein in 1587, 240, 284, 360

D

Dach, Hans, vermeld in 1594, 1194

Daim, Volkert, vaandrig in 1589, 307, 333, 764

Dales, R.,, vermeld in 1592, 836

Dalux, Rompt, executeur in Zoutkamp in 1592, 906

Dam, Hoge van der, deserteur?, vermeld in 1587, 245

Dambits, Lenert, vermeld in 1593, 958

Dammane, Hadriano, vermeld in 1587, 222

Dankart, vermeld in 1591, 667

Dannappel, Pieter, krijgt paspoort in 1598, 1921

Davemao/Davencanno?, vermeld in 1590, 501, 538

Davemao?, vermeld in 1590, 558

Davids, Rogier, vermeld in 1590, 559

Debuoir,, Heno, geestelijke in 1604, 2170

Degroet, Conri, paspoort voor Groningen in 1585, 107

Deijn, Volkert, vermeld in 1590, 505

Delen, Swier van, vermeld in 1594, 1296

Deliss, Peter, vermeld in  1585, 121

Delmans, vermeld in 1597, 1754

Dericks, Feike, vermeld in 1591, 720

Derix, Claes, inwoner Bolsward in 1591, 628

Derix, Gerbrend,, vermeld in 1591, 758

Derixsz, Jan, proviandmeester in 1591, 402, 690

Derrix, Simen, burger van Warga in 1588, 301

Derx, J., proviandmeester in Zoutkamp in 1592, 583, 595, 850

Derxsse, Herman, vermeld in 1603, 2088

Dibbets, Derck, vermeld in 1604, 2176

Didimo, Jacobo, vermeld in 1604, 2193

Dinskot, Kaspar, 1596, 1569

Dirck, meester, vechtmeester adelborsten , vermeld in 1598, 904, 905, 906, 907, 933, 996, 997, 1895

Dirckszn, Jacob, vermeld in 1590, 586

Dirxen, Hemmo, vermeld in 1594, 1258

Dirxzn, Herman, voormalig soldaat in 1590, 556

Dirxzn, Johan, zeekapitein in 1590, 542, 552, 556

Disponlin, vermeld in 1594, 1186

Disseld, Hans van, bode in 1590, 514

Dobbelen, Peer van, vermeld in 1595, 1394

Dockum Hermannus, abt Oldeklooster in 1591, 776

Doedesz, Gabbe, schipper? in 1588, 252

Does, Dirk van der, vermeld in 1589, 357

Doesburch, Udonem a, prediker in 1604, 2168

Dohn, Hermanno, vermeld in 1603, 2124

Dongerhellt, Anike, weduwe van, vermeld in 1586, 202

Donia, Remponis?, te Gallias, vermeld in 1603, 2111

Doornebos, Willem, sergeant van kapitein Wigbolt Barelts in 1590, 574, 575, 842

Dorne, Derrick van, soldaat in 1598, 1828

Dornix, heer van, vermeld in 1591, 636

Dorpen, Berend van, vermeld in 1599, 1978

Dorrio, vermeld in 1589, 371

Doveren Cornelis van, vermeld in 1593, 929

Dowes, Solke, dootslager in 1590, 562

Drent, Jan, gevangene, vermeld in 1596, 1608, 1667

Dricksen, Frans, vermeld in 1597, 1749

Droge, Aeriaen, vermeld in 1589, 373, 375

Dromelio, oculist in 1595, 1441

Druckern, Hans, paardenberijder van de Paltsgraaf in 1595, 1475

Drunen, kapitein in 1588, 263

Drusius,vermeld in 1593, 929, 2208

Du Bois, kapitein in 1603, 141, 592, 600, 603, 606, 612, 999, 1005, 1026, 1069, 1075, 1449, 2048, 2087

Du Boisson, kapitein in 1603, 2087

Duirthe, Evert, uit Eemsland in 1590, 594

Dulman, vermeld in 1595, 1382

Dulmen, Arent van, vermeld in 1595, 1299, 1359, 1998, 1999, 2003

Dulmen, Joost Jansz, luitenant van kapitein Frans Gerrrit de Vries, vermeld in 1599, 1941

Dussau/Dessau, Staatse kapitein in 1603, 2144

Dusse, Johan van der, vermeld in 1595, 1386

Dusseldorp, Hans van, bode van de Raad van State in 1589, 312, 2020

E

Edes, anne, vermeld in 1590, 491

Edmont, Kolonel in 1604, 2178, 2193

Eede, Anne, vermeld in 1591, 623

Eelkes, Ulric, vermeld in 1594, 1117

Eericxen, Johan, vermeld in 1585, 137

Efychio, Johannes, vermeld in 1591, 669, 870

Egberts, Alberts, vermeld in 1587, 247

Egberts, Warner, proviandmeester Oterdum in 1593, 556, 947

Egbertszn, Werner, proviandmeester Oterdum in 1589, 291, 314, 481

Egges, Jetse, gewonde soldaat? in 1592, 877

Egmonts, Jacob van, vermeld in 1588, 295

Eimo, Jurrien, adelborst in 1596, 1681

Elborch, Harmen von der, vermeld in 1595, 1538

Elderings, Jacob, vermeld in 1590, 556

Embcke, Henrick, van, ‘schelder’ in 1592, 909

Embden, Herman, gevangene, vermeld in 1597, 1759

Embruggen, Geertgen, vermeld in 1589, 365

Embslandt, Drost van, vermeld in 1603, 2096

Eminga, Eylardus, vaandrig onder kapitein Diederich Holsteyn in 1591, 776

Engel, Christoff, vermeld in 1588, 197, 217, 263, 701, 795, 962, 972, 1117, 1130, 1378, 1954, 1970

Engelanus, dr. Severinus, vermeld in 1590/1593, 550, 1011, 1012, 1833

Engelkens, Henrick, hoenderhouder, vermeld in 1598, 1754

Engelsman, Alsopio, vermeld in 1604, 2187

Engelsman, Jan IJves, in 1590 was hij luitenant van kapitein Peter Foppes, 505

Engelsman, Johan Pleder, Engelse officier in 1585, 125, 179

Engelsman, Thomas Willems, vermeld in 1599, 2030

Engelsman, Tomas Willems, vermeld in 1604, 2176, 2198, 2201

Engelsmans, Rogier Walse, vermeld in 1590, 559

Enschede, Frederick, vermeld in 1591, 644

Enschede, Henric, vermeld in 1589, 305

Enschede, Willem van, vermeld in 1590, 559, 575

Epens, Focko, vermeld in 1585, 54

Epes, Tiard, uit Sneek in 1590, 574, 575

Epeszn, Johan, voormalig soldaat in 1590, 556

Erben, Loeverd Essigs, vermeld in 1589, 2022

Erblek, Jacob van, vermeld in 1585, 142

Erendeis, Allert, vaandrig onder kapitein Luirt Huinga in 1595, 1487

Erfurdt, Bonifacius, deserteur?, vermeld in 1587, 245

Erilen, Nicolas, weduwe van,, vermeld in 1586, 195

Erixzn. Hans, vermeld in 1592, 820

Ernstzn, Suirdt, hopman in 1590, 493

Eskes, Jonck Hans, officier in 1590, 505

Essen, Claes van, vermeld in 1591, 687, 711

Evers, Jan, vermeld in 1598, 1908, 1931

Evers, Poppe, adelborst onder kapitein Wigbolt Barelts in 1590, 499

Evers, Rein,commissaris in 1589, 389, 390, 501, 594, 656, 727, 730

Everts, Reinert, timmerman in 1594, 1224

Everts, Tines, officier in 1591, 678

Everts, Willem, wachtmeester Harlingenin 1589, 316

Ewits, Timen, soldaat onder Michiel Hagen in 1595, 1463

Ewsum, George van, vermeld in 1590, 490

Exterde, Johan van, vemeld in 1603, 2099

F

Fay, Monsieur de, amabassadeur van Navarra in 1589, 289, 347

Feckens, Siurdt, vermeld in 1586, 201

Feddes, Peter, soldaat in 1591, 631

Feicke, hellebardier in 1594, 1199

Feickes, Lieuwe, vermeld in 1594, 829, 1157, 1167, 1220, 1244

Fensen, Marten, Hollandse kapitein ter zee in 1590, 481

Feringa,Jelte, pachter uit Gerkesklooster/Visvliet diaconieland, vermeld in 1588, 283

Feyckes, Hilke, kapitein? in 1593, 506, 981, 1018, 1048

Florisz, Frederich, Dokkumer, levert paarden in 1587, 236, 238

Floryszn, Henric, officier? in 1594, 1299

Fockes, Epe, levert materiaal in 1593, 966, 1157, 1158, 1159, 1161, 1163, 1165, 1173

Foeck, Albert, vermeld in 1593, 1035, 1382, 1394

Foecken, Johan, vermeld in 1585, 90

Foix, Pierre du, vermeld in 1594, 1304

Folckens, Joanna/Jan, vermeld in 1603, 2145, 2149

Folie, Francois la, gevangene in 1585, 78, 79

Folkers, Claes, vermeld in 1585, 78

Fontano, Rene van, officier in 1603, 2099

Foppes, Claes, overloper in 1587, 229

Fox, Rompt, vermeld in 1588, 258

Fransen, Johan, soldaat uit Blessum van Doecke van Rinia in 1593, 1000

Fransen, Roloff, zijn weduwe vermeld in 1595, 1357

Fransiscus, Johannes, schoolmeester te Groningen in 1598, 1848

Franszn, Sirck, burger te Uitwellingerga in 1588, 307

Frederixen, Frederick, vermeld in 1595, 1360, 1371

Freriks, Jebbe, uit Groningen, vermeld in 1592, 763

Frieschousen, Willem van, vermeld in 1595, 1414

Frinsky, Georg, vermeld in 1588, 283

Friso, Gerteco, vermeld in 1589, 330

Fritsen, Luitgen, gevangene, vermeld in 1585, 141, 142

Frome, Marens, officier in 1593, 931

Fuist, Hans, vermeld in 1594, 1193

Furmerium, vermeld in 1599, 2033

Fyt, N.N., hellebardier in 1599, 1941, 2037

G

Gabbes, Bintge/Biucke?, schipper?, vermeld in 1603, 2130, 2153

Gabbes, Tiabbe, soldaat onder kapitein Julius Botnia in 1594, 1063

Galen, Diedrich van, domproost in 1599, 1970

Gallo, Carola, vermeld in 1590, 481, 574, 785

Gardeniers, Johan, officier? in 1594, 1299

Gardots, Damien, Spaanse officier? in 1590, 596

Gavekoten, 1585, 121

Gayke, vermeld in 1590, 580

Geerts, H., vermeld in 1592, 887

Geertsen, Geert, inwoner van Oldenburg in 1591, 652

Gelderhavium/Gelderhautio, vermeld in 1585, 131, 188, 193, 369

Gelmer, Deric, vaandrig in 1590, 532

Georgi, David, vermeld in 1590, 568

Gerardi, Bernardo, wachtmeester van Groningen, vermeld in 1603, 2115, 2119, 2167, 2210

Gerardt, Drost, vermeld in 1597, 1754

Gerrit, hellebardier, vermeld in 1595, 1423

Gerrit, mr., chrirurgijn in 1591, 758, 761

Gerrits, Aelbert, schipper in 1597, 1768

Gerrits, Aert, vermeld in 1597, 1794

Gerrits, Herman, schipper, vermeld in 1586, 173, 248, 261, 279

Gerrits, M., vermeld in 1591, 619

Gerrits, Martin, burgemeester Sloten  in 1589, 351

Gerrits, Otto, vermeld  in 1588, 302

Gerrits, Pieter, neemt stoffen mee voor vaandels in 1599, 1988

Gerrits, Uyc, hellebardier in 1592, 891

Gerritsz, Simon, vermeld in 1588, 302

Gerritszn, Jouke, vermeld in 1585, 97

Gerryts, Willem, burger Groningen in 1594, 1218

Gerrytsen, Arent, vermeld in 1596, 1636

Gerrytszn., Pieter, burger Bolsward?, vermeld in 1596, 1565

Gersbulo, minister locale, vermeld in  1586, 205

Gerts, Claes, pachter uit Gerkesklooster/Visvliet diaconieland, vermeld in 1588, 283

Getsken, Jurien, vermeld in 1598, 1909

Geveker, Hans, 1585, 95

Gielen, Johan van Buiren, vermeld in 1596, 1594

Gijse, corporaal, vermeld in 1588, 253, 351

Goblet, Rolandt, wachtmeester te Gorinchem in 1594, 1285

Godarts, Geert, vermeld in 1585, 129

Godtsmidt, Melchior, soldaat in 1595, 1463

Goes, vrouw van, vermeld i 1590, 568

Goete, Bartholomeus van der, burgemeester van Brussel? in 1590, 460

Goijkes, Eepke, vermeld in 1587, 258

Gongels, Popke, moordenaar in 1592, 910, 970

Gonsalvo, Portugese edelman in 1598, 1926

Goosens, Reiger, vermeld in 1591, 782

Goossens, Rutger, suitelaar van kapitein Lambert Berents in 1590, 542

Goot, Ipe, vermeld in 1589, 375

Gor, Henrick, vermeld in 1586, 167

Gorlissen, Lambert, vermeld in 1586, 168

Gosens, Albert, vermeld in 1595, 1544

Gosses, zoon van Aeleke, vermeld in 1590, 423

Goueken, N.N., vermeld in 1585, 79

Graeff, Jelis die, overleden soldaat onder Cippe van Oosterzee in 1603, 2091

Graft, mr. Antoni, generaal veldtscheerder in 1595, 1420

Grawert, Diric, vermeld in 1590, 487

Grinsma, procureur generaal vermeld in 1587, 248

Gron, Mathis, burger Groningen in 1594, 1218

Grootvelt N.N.,, luitenant van kapitein Hans Prenger in 1594, 1173

Grotvelt, Alexander, gevangene in 1591, 636, 644, 650, 651, 657, 658

Grow, Johan van den, vermeld in 1588, 295

Gruemondt, Otto, vermeld in 1586, 219

Grunevelt, kapitein in 1593, 1029, 1031, 1041

Gryso, Heer van, vermeld in 1592, 875

Gulic, Hertog van, vermeld in 1598, 1802

Gusouw, Luder, vermeld in 1593, 916

H

Hackfort, gevangene in 1599, 2028, 2029

Haen, Joes de, edelman  in 1597, 1756

Haen, Willem, heeft zaak met kapitein Johan van Niel in 1599, 2005

Hagedorn, Andries, vermeld  in 1594, 1090

Halbe, gevangene in 1590, 429

Hall, Jacques, luitenant van kapitein Willem Meldron in 1586, 177

Halteren, Beile van, vermeld in 1586, 192

Hamborch, Dirck van, soldaat onder kapitein Egbert Hovingh in 1599, 1984

Hamborch, Hans van, soldaat in 1592, 902

Hamborch, Peter van, aannemer in 1593, 943

Hamborg, Hans van, vermeld in 1590, 486

Hamborg, Henric van, vermeld in 1588, 292

Hamborg, Jochim, vermeld in 1585, 129

Hamelen, Marten van, vermeld in 1590, 486

Hamersunt, Johannes, vermeld in 1599, 2075

Hamilton, N.N. , Engelse ritmeester in Staatse dienst in 1599, 2020, 2021

Handio, Dr. Johannes., vermeld in 1591, 667, 669, 673

Hangkes, George, vemeld in 1603, 2099

Hankerede, Alberto, vermeld in 1593, 956

Hans, Cornelis, vermeld in 1592, 836

Hansen, Hans, vermeld in 1594, 1204

Hanses/Panses, Jochum, kandidaat vaandrig in 1593, 982

Hansken, Cort, deserteur?, vermeld in 1587, 245

Hansse, Henrick, soldaat onder Willem Coenders, vermeld in 1596, 1677

Harckes, Andreas, predikant in 1598, 1875

Harderwick, Wessel, vermeld in 1594, 1233

Harderwyck, Dietrich, kapitein in 1594, 1604, 198, 1240, 1381, 2204

Haren, Dirck van,vermeld in 1593, 2207

Haren, Godfried van, vermeld in 1590, 505

Haring, A.,, vermeld in 1592, 836

Harings, Hans, kapitein? in 1593, 919, 931, 1014

Haringus, Tako, proost Schildwolde? in 1595, 1363

Harinxma, weduwe Doede van, vermeld in 1586, 202

Harkel, Jacob de, vermeld in 1592, 818

Harkens, Jan, vermeld in 1589, 378

Harmans, Wesel, vermeld in 1599, 1964

Harmanusz, Jan, korporaal onder Rienck Hettinga, vermeld in 1598, 1859

Harmens, Powel, burger van Jemmingen in 1596, 1581

Harmsen, Jan, vermeld in 1595, 1363

Harten, Mortsen Seijl van, sergeant van kapitein Caspar van Ewsum in 1589, 383

Hase, Johan, vermeld in 1599, 2073

Hasselt, Jan van, wachtmeester in 1595, 268, 272, 277, 795, 856, 857, 996, 1427, 1782, 1905

Hayckes, Jan, woonde te Stitswerd in 1594, 1226

Hayes, H, vermeld in 1589, 381

Hayes, Herman, aannemer, vermeld in 1590, 488, 499, 501, 502, 503, 518, 520, 536, 542, 558, 560, 568, 577, 578, 772

Hayes, Herman, aannemer?, vermeld in 1590, 515, 532

Hayes, Melle, vermeld in 1593, 488, 923, 937

Hebels, Harke, vermeld in 1589, 378

Heden, Melcior, vermeld in 1593, 1028, 1038

Heede, Melchior van der, vermeld in 1590, 460

Heede, Melchior van, vermeld in 1590, 512, 529

Heelt, kapitein uit Enkhuizen in 1593, 1051, 1073, 1076

Heide, M. van der, vermeld in 1592, 858

Heiler, Andries, adelborst onder Cornput in 1596, 1588

Heins, Michiel, gecommitteerde Admiraliteit, vermeld in 1595, 1521, 1522

Hekema, Robert, vermeld in 1599, 2002

Helbardier, Hans, vermeld in 1589, 314

Heliger, Claes, corporaal van kapitein Gerrit Schay in 1588, 268

Hell, Hans van der, vermeld in 1590, 414, 416, 417

Hellen, Hans van der , hellebardier in 1592, 795, 906

Hellinge, Aert, vermeld in 1599, 2010

Helman, vermeld in 1595, 1412

Helmstedium, vermeld in 1590, 578

Helt, Johan, landvoogd in Dithmarschen in 1599, 2062

Hemebert, kapitein in 1596, 1588

Hemelscamp, Hendrick, krijgt paspoort in 1595, 1540

Hendricks, Peter, soldaat? uit Dokkum in 1604, 2169

Hendrijcx, Abraham, tamboerijn, vermeld in 1603, 2112

Hendriks, Clein, vermeld in 1593, 1014

Henninck, vermeld in 1599, 1982

Henr., Jacob, luitenant onder kapitein Caspar van Ewsum in 1589, 371

Henrichs, Lijsbert, krijgt paspoort in 1586, 180

Henrichs, Roloff, bierstoker in 1586, 213

Henrichsdr. Aef, vermeld in 1586, 213

Henrichsen, Hermen, burger van Bandstermolen in 1586, 164, 173

Henrici, A, vermeld in 1590, 449

Henricks, Berent, vermeld in 1595, 1369

Henricks, Wessel, krijgt paspoort in 1592, 879

Henricksz, Wessel, inwoner Emden, krijgt paspoort in 1592, 880

Henrico, vermeld in 1589, 343, 538, 578, 589, 787, 835, 893

Henrix, mr. Jan, schrijver kapitein Haye van Herbranda in 1590, 588

Henrix, Robert, bode Staten van Holland in 1592, 869

Herema, Syds van, vermeld in 1590, 506

Heres, B., vermeld in 1590, 604

Heres, Bauke, vermeld in 1588, 254, 831

Herlle, Morten de, vermeld in 1585, 46

Herman, inwoner Bandstermolen in 1589, 343

Herman, meister, vermeld in 1588, 260

Hermans Cornelis, erfgenaam abt ‘Grotedieren’, vermeld in 1595, 1394

Hermans, Gerrit, vermeld in 1590, 505

Hermans, Ulcke, timmerman in 1595, 381, 402, 560, 776, 868, 870, 1108, 1116, 1163, 1212, 1224, 1269, 1306, 1308, 1368, 1494

Hermans, Willem, vermeld in 1590, 505

Hermans, Wybrand, officier in 1591, 678

Hermansdochter, Margaret, vermeld in 1585, 121

Hermansz, Gerrit, vaandrig in 1590, 440

Hermens, Andries, krijgt paspoort in 1596, 1610

Herpers, bode in 1599, 1960

Herserto, N.N. officier in 1589, 341

Hert, Willem, officier  in 1589, 351

Herwicg, Albert, vermeld in 1595, 1514

Hessel, Hans van der, hellebaardier in 1592, 892

Hessels, Bela, vermeld in 1585, 51, 369, 371, 380

Hettes, Wybe, luitenant van kapitein Harmen Backer in 1594, 1120, 1171

Hettes, Wybe, officier?, vermeld in 1603, 2151

Hettinga Tietke van, ex-soldaat van kapitein Jan van Niel in 1594, 1244

Heule, Ampelony, officier in 1593, 948

Heurkens, Claesken, vermeld in 1597, 1794

Hidde, J., kapitein pioniers, vermeld in 1587, 247, 255

Hiellema, gecommitteerde Emden, vermeld in 1603, 2119

Hillebrandts, Anna, vermeld in 1595, 1532

Hillebrants, Jacob, edelman in 1595, 1454, 2129, 2157, 2184, 2187

Hillebrants, Osebrant, vermeld in 1594, 1161

Hilverenbeeck, Jan van, valkenier, vermeld in 1596, 1673

Hittens, Aelke, vermeld in 1594, 1060

Hobbes, Feike, aannemer in 1590, 444, 488, 499, 501, 502, 503, 518, 531, 536, 542, 1581

Hobbes, Timen, vermeld in 1590, 541, 548, 562, 569, 573, 583

Hodemaker, Jan, vermeld in 1588, 298

Hoen, Arend, gedeputeerde Groningen in 1597, 1793

Hoendricx, Eylert, burger van Groningen in 1599, 2002

Hoenrix, Geert, gevangene in 1589, 367, 615

Holigen, Verdorus, vermeld in 1589, 352

Holkeszn, Sibrant, vermeld in 1587, 240

Hollander, Cornelis, krijgt paspoort in 1599, 2075

Hollscherr, vermeld in 1585, 83

Holoes, graaf van, vermeld in 1590, 585

Holte, Weitser ten, vermeld in 1594, 1151

Holten, Lorentz, vermeld in 1591, 770

Holthusen, Jan van, chirurgijn? in 1589/1590, 386, 469, 482

Holthuysen, Gerrit van, vermeld in 1604, 2196

Honflin, Jan, vermeld in 1604, 2177

Honsvelt, vermeld in 1590, 565

Hoochlander, vermeld in 1590, 505

Hoochstaten, Gerrit van, adelborst in 1599, 2028

Hoon, Lenert, zijn weduwe vermeld in 1590, 532

Hoornkens, Jacob, vermeld in 1596, 1669

Hoornkens, Johan, vermeld in 1598, 1874

Hoornkens, Reinder, vermeld in 1604, 2187

Horn, Gerryt, vermeld in 1594, 1065

Horn, Hans van, vermeld in 1585, 128

Horner, vermeld in 1603, 2125

Hornkens, N.N., drost in 1594, 1256, 1263, 1284, 1322, 1326

Horst, Arend van der, adelborst onder kapitein Popcke van Roorda in 1592, 909

Horst, van der, vermeld in 1604, 2178

Hotkes, Sybe, luitenant van de wachtmeester in 1598, 1331, 1333, 1438

Hotties, Doittije, schipper? in 1586, 181, 262, 293

Hotzen, Ditrich, zoon wil paspoort, vermeld in 1596, 1579

Houkes, Jochum, luitenant van kaitein Hartaing in 1588, 275

Hove, Antoni van den, bouwmeester in 1604, 2176

Hove, Dierick van de, vermeld in 1585, 66

Hovinck, Jan, vermeld in 1593, 687, 1034, 1035, 1089, 1964

Hovinck, Luytgen, vermeld in 1598, 1855, 1870

Hovinge, Johan, soldaat onder kapitein Michiel Hagen in 1591, 614

Hoxter, Bartholt, vermeld in 1595, 1532, 1542

Hoy, Hans van der, soldaat onder Holstein in 1595, 1463

Hoyer, Harmen, vermeld in 1598, 1906, 1914, 1915

Hoyer, Lucas, vermeld in 1589, 372

Hoytema, N.N., kapitein in 1589, 364

Hubene, Josias, vermeld in 1591, 759

Hubener, Josias, vermeld in 1589, 385, 417

Huge N., predikant in 1598, 1875

Hugens, Derrick, vermeld in 1589, 234, 316, 365, 381, 422, 486, 717, 718, 719, 722, 726, 727, 779

Huiberts, Jan, vermeld in 1590, 423

Huichs, Hans, burgemeester?, vermeld in 1596, 1582

Huigen, Jan, burger van Steenwijk in 1595, 1130, 1132, 1380

Huingha Wolter, vermeld in 1593, 923

Huisman, Johan den, vermeld in 1594, 1101

Hulkens, Jan, vermeld in 1593, 971

Hunloe, Joost, vermeld in 1596, 1677

Hurnio, Johanni, kandidaat professor Medisch, vermeld in 1588, 254

Husen, Jochum van, vermeld in 1590, 559

Hutten, Bernt, vermeld in 1589, 360, 431, 628, 635, 675, 712

Huyde, Bartelt van, corporaal onder Frans van Cammingha in 1603, 2107

Huysman, Jan, ontvanger geestelijke goederen in 1598, 107, 1150, 1404, 1754, 1880

Hykema, Hoite, adelborst oner kapitein Popcke van Roorda in 1590, 589

Hynsleke, N. van, vermeld in 1589, 353

I

Icatori, P., vermeld in 1591, 669

Idsma, Bouwe, inwoner Opende in 1591, 640

Iegema, Jan, luitenant in Bandstermolen in 1591, 621

IJelbers, Fransois, vermeld in 1585, 79

Inhausen, Wilhelm van, vermeld in 1599, 1986

Intes, Reiner, vermeld in 1591, 620

Intesz, Erick, inwoner Luinjeberd in 1587, 258

Intesz, Gerolt, vermeld in 1589, 323

Ipes, Bauke, collecteur in 1595, 1435

Ipes, Jan, vermeld in 1585, 144

Ipes, Reiner, richter in Den Dam in 1594, 1227

Ipes, Rinthie, luitenant onder kapitein Tjaert Tjebbes Hobbema in 1591, 641

Iques, Cornelis, vermeld in 1594, 1242

Isbrandts, Claes, huisman, vermeld in 1596, 1579

Isbrants, Dirck, burger Delft in 1588, 303, 309

J

Jaborch, Derick Raben van der, adelborst onder kapitein Haye van Herbranda in 1589, 375

Jacob, Luitgen, burger Groningen? in 1603, 2135

Jacobs Jan, schipper in 1591, 748, 759

Jacobs, Ale, vermeld in 1593, 935

Jacobs, Claes, vermeld in 1593, 1000, 1007, 1009, 1012

Jacobs, Cornelis, student te Franeker, vermeld in 1595, 1379

Jacobs, Jacob, vermeld in 1597, 1760

Jacobs, Jan, ontsnapte gevangene in 1594, 1188

Jacobs, Marten, soldaat onder kapitein George van Challansi, in 1598, 1915

Jacobs, Peter, vermeld in 1589, 385, 600

Jacobsen, Eijne, paardenhandelaar?, vermeld in 1603, 2090

Jacobsen, mr. Cornelis, kamerling van Maurits? in 1595, 544, 942, 1214, 1297, 1330, 1392, 1422, 1457, 1467, 1469, 1863, 1879

Jageman, Gerrit Cornelis, vermeld in 1585, 1394

Jalinge, Jan, luitenant, vermeld in 1597, 1034, 1208, 1220, 1236, 1274, 1771, 1792

Jan, bode in 1590, 581, 584

Jans, Cornelis, burger Obbega, vermeld in 1587, 235

Jans, Cornelis, timmerman te Delfzijl in 1596, 1663

Jans, Jan, pachter uit Gerkesklooster/Visvliet diaconieland, vermeld in 1588, 283

Jans, Jan, soldaat onder kapitein George van Challansi in 1603, 2096

Jans, Joris, hellebardier in 1604, 2187

Jans, Rinske, vermeld in 1590, 465

Jans, Sibe, vermeld in 1591, 758

Jans, Sijts, vermeld in 1588, 283

Jans, Tiepke, gevangene in 1588, 251

Jansen, Boele, vermeld in 1594, 1113

Jansen, Bruijn, krijgt paspoort in 1585, 52

Jansen, Pieter, vermeld in 1593, 1040

Jansen, Tamme, executeur in 1594, 1176

Jansen, Wilhelm, schipper in 1594, 1059

Jansma, Rompt, 1585, 91

Janss, Pr, , krijgt paspoort in 1592, 879

Jansse, Johan, inwoner van Kollum in 1603, 2090

Jansse, Maijke, vermeld in 1603, 2110

Janssen, Jacob, vermeld in 1585, 135

Janssen, Paulus, vermeld in 1594, 1186

Janssen, Siurt, vermeld in 1595, 1357

Jansz, Baucke, vermeld in 1588, 301

Jansz, Epo, convooimeester in 1591, 444, 464, 466, 467, 468, 472, 525, 552, 570, 585, 599, 621, 636, 671, 727, 731, 734, 757, 852, 858

Jansz, Gerrit, vaandrig van Doecke van Martena in 1598, 1915

Jansz, Nanninck, vermeld in 1598, 1827

Jansz, Willem, vermeld in 1588, 215, 282

Janszn, Claes, vermeld in 1590, 439

Janszn, Idse, vermeld in 1592, 870

Janszn, Rintgie, vermeld in 1590, 564

Janszn, W. hellebardier in 1592, 850

Janszoon, Govert, vermeld in 1592, 906

Janszoon, Tammen, krijgt sauvegarde in 1592, 906

Jarges, N.N., vermeld in 1595, 1427, 1530, 1718

Jarges/Jorges, , weduwe va Fiso?, vermeld in 1592, 843

Jaspers, Peter, kapitein in 1586, 155, 179, 1577

Jeger, Andries, dispensier van graaf Hohenlo in 1589, 316

Jeiss, Martino, vermeld in 1585, 107, 363, 568, 852

Jelgers, Thomas, timmerman te Dokkum in 1589, 371, 378, 381, 383, 392, 402

Jelke, tromslager van kapitein Atte van Hettinga in 1592, 882

Jelles, Siurd, zeekapitein in 1586, 157

Jenensi, professor, vermeld in 1592, 870

Jenger, Alb, krijgt paspoort in 1592, 879

Jensma, N.N., was overleden in 1593, 919, 2107

Jerefaes, Jan, vermeld in 1603, 2097

Jetse, luitenant van Johan Coerts, vermeld in 1596, 1563

Jever, Wolf van, korporaal onder kapitein Michiel Hagen in 1589, 375, 538, 592, 1034

Jeveren, Onoruyt van, vermeld in 1592, 886

Jochums, Arnt, vermeld in 1586, 183

Jochums, Thijszn. aannemer in 1590, 501, 502, 503, 520, 531, 536, 542

Jochumsen, Gerben, vermeld in 1585, 135

Jock, Wolff, vermeld in 1595, 1905

Joest, bode van de Raad van State, vermeld in 1595, 1355

Joestens, Antonius, schrijver? in 1594, 1260

Jongknecht, Edzard, vermeld in 1599, 1945

Jonkhals, Jan Janssen, uit Euvelgunne, krijgt paspoort in 1594, 1318

Joosten, Henrick, vermeld in 1591, 775

Joris, Anna, weduwe uit Leeuwarden in 1592, 850

Joszoon, Sibrand, krijgt paspoort in 1591, 630

Jouckes, Jan, schipper in 1605, 2210

Julius, H., vermeld in 1589, 320

Junio, dr., vermeld in 1588, 256

Junius, ‘mevrouw’, vermeld in 1599, 2024

Jurrien, schrijver in 1594, 1250

K

Karckhoff, schoolmeester in Drenthe, vermeld in 1603, 2157

Karstens, Dirck, vermeld in 1593, 925, 928, 940

Katsz, Carll, vermeld in 1585, 133

Kauffman, Basilium, vermeld in 1604, 2194

Kemp, vermeld in 1594, 976, 978, 1115, 1125, 1143, 1147, 1148, 1151

Keppel, Heer van, vermeld in 1585, 152

Kessel, Gerard van, vermeld in 1597, 1773

Kessel, Heer van, vermeld in 1603, 2140

Kessenbrouc, Adamum, predikant te Ophuizen in 1599, 1984

Ketel, Henrick, schulte van Diever in 1594, 1263

Kettler, Roloff, vermeld in 1585, 131

Key, Jacob Everts, sergeant van kapitein Tjeerd Jansen Wederspan in 1592, 860, 869, 1427

Kiers, Wolter, vermeld in 1598, 1938

Killegrei, vermeld in 1586, 214

Kletst, Antoni, officier in 1596, 1696

Kloppenburch, Hendrik van soldaat onder kapitein Jan van Niel in 1599, 1943, 1951

Klostorff, Christoffer, vermeld in 1592, 910

Knakenhouwers, Lorentz, gevangene in 1594, 1066

Kniphusen, Ico van (?-?), vermeld in 1588, 344

Knols, weduwe Lamme, vermeld in 1592, 908

Knopio, Mensoni, vermeld in 1603, 2140

Knuttel, doctor, vermeld in 1603, 2166

Kodtwits, hopman, 1597, 1770

Koen, Jilto, execueteur van Groningen, vermeld in 1596, 1606

Koenen, Dirck, sergeant onder kapitein Jan van Niel in 1599, 1960

Konink, Redmer, aannemer? in 1594, 1214

Korn, Godfrid van, vaandrig in 1589, 394

Krabbe, Gerrit, vermeld in 1592, 908, 911, 1770

Krayenstin, Hans Jong, vermeld in 1592, 849

Kriekenschen, Andries, vermeld in 1589, 315

Krijth/Cryt, officiael, vermeld in 1603, 833, 1585, 1675, 1765, 2122

Kuddel, luitenant in 1604, 2193

Kussel, Hayo van, vermeld in 1599, 1980

L

Lacquey/Locky, Thomas, vermeld  in 1594, 1080, 1090

Laer, Christoffel van, vermeld in 1599, 2059

Laerermans, Dirck en Martin, broers vermeld in 1599, 2015

Lamberti, Hidde, schoolmeester te Hellum in 1594, 1303

Lamberti, Joh., voormalig pastoor in Zweeloo in 1594, 1296

Lamberts, Arnt, burger van Noordhorn in 1586, 201

Lamberts, Hendrick, vermeld in 1590, 423

Lamberts, Jan uit Vlaanderen, vermeld in 1591, 761

Lamberts, Jorgen, gewonde uit Zwolle in 1590, 482

Lamberts, Matthijs, luitenant van kapitein Wederspan in 1588, 258

Lamberts, Nittert, pachter uit Gerkesklooster/Visvliet diaconieland, vermeld in 1588, 283

Lamberts, Thijs, luitenant onder kapitein Douwe van Aylva in 1588, 283, 297, 307, 341, 343

Lambertszn, Henrick, inwoner Augustinusga in 1591, 640

Lambertszn, Johan, deurwaarder Staten van Friesland in 1592, 846

Lamiers, ruiter in 1591, 692

Lammer, Derrick, 1585, 89

Lanbort, kapitein, vermeld in 1592, 908

Langen, Elisabeth van, vermeld in 1591, 766, 769, 775

Langen, Machtelt van, vrouw van Jan van Voorst in 1591, 783

Langen, Mechtelt van, vermeld in 1590, 538

Langen, Roelof van, luitenant van de graaf van Moers, vermeld in 1587, 229, 231, 2176

Langhaer, soldaat onder kapitein Matthijs Knoop in 1589, 378

Lantinga., vermeld in 1591, 675

Laurens, Jochum, kapitein vermeld in 1586, 184, 1655

Laurent, Loys, vermeld in 1595, 1494, 1510, 1520

Laurijns, Charles, vermeld in 1589, 305

Lavermannus, Martinus, pastoor geweest in 1598, 1846

Lay, Franchais du, vermeld in 1596, 1603

Lechener, Tielman, burger van Wesel, vermeld in 1598, 1810

Leerdam, Peter van, vermeld in 1594, 1097, 1101, 1107, 1108

Leeuwenborch, Maurits, officier? in 1591, 778

Lelie, luitenant onder kapitein Juw van Eysinga in 1599, 1978

Lelij, Eepke, luitenant in 1588, 299

Lellens, Jan to, vermeld in 1595, 1349

Lely, Hepke, in 1590 luitenant van kapitein Juw van Eysinga, 505

Lemgow, Bernt, in 1591 soldaat onder kapitein Doecke van Martena, 755

Lemle, Claes, soldaat in 1599, 1948

Lenaers, Dirck, vermeld in 1587, 233

Lenarts, Floris, vermeld in 1587, 222

Lents, Johan, vermeld in 1587, 246

Lepel, Henrick, burger? in 1595, 1441

lescole, kapitein in 1586, 194

Leuchtenberg, Georg Ludwig, landgraaf in 1604, 2188

Lewen, Egbert, vermeld in 1595, 1350

Lewen, Johan, vermeld in 1595, 1508

Lewen, krijgt paspoort in Oostfriesland voor erfenis, vermeld in 1596, 1598

Leyden, Hendrik, luitenant onder kapitein Pieter van Dekema in 1599, 1945

Leyen, Hendrick, vermeld in 1604, 2176

Liberts Hans, vermeld in 1603, 2149, 2182, 2209

Lichtenberg, Antonis van, vermeld in 1586, 210, 258, 356

Lier, Harman van, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1877

Lieues, Wijnolt, vermeld in 1586, 170

Lieuwens, Dijrick, vermeld in 1585, 139

Lieuwes, Eele, broer van Evert Lieuwes, de proviandmeester te Niezijl?, vermeld in 1590, 500, 501, 503

Lieuwes, Evert, proviandmeester te Niezijl?, vermeld in 1589, 325, 480

Lieuwes, Hette, broer van Evert Lieuwes, de proviandmeester te Niezijl?, vermeld in 1589, 480

Liewarden, Wibrandt, vermeld in 1595, 1416

Liflandt, vorst Frederick hertog in, vermeld in 1603, 2127

Limburg, Simon van – officier? – 1585, 86

Limoge, Gabriel Dubbert de, Franse soldaat geweest onder Willem Lodewijk in 1599, 2064

Lindemus, Johannes, begoogd predikant te Stedum in 1594, 1299, 1321

Lindenberch, Hans van, vermeld in 1594, 1296

Lingen, Hans van, vermeld in 1593, 921

Lingen, Kerst van, vermeld in 1603, 1977, 1996, 2024, 2122

Lintelo, N.N., kapitein in 1594, 1326

Liphio, vermeld in 1590, 428, 481

Lisse, Marchal de, vermeld in 1591, 613

Lissings, Wibbe, vermeld in 1585, 142

Liupema, Sibrand, vermeld in 1591, 703

Liwes, Wijnen, vermeld in 1586, 162

Lodingio, vermeld in 1592, 862

Loebers, N.N., kapitein in 1586, 156

Lokeren, vrouw van, vermeld in 1603, 2151

Lollius, predikant te Ferwerd in 1590, 450

Londen, Bischop van, vermeld in 1604, 2187

Loper, meester Adriaan de, burger Zierikzee in 1588, 262

Lorens, Valante, bevelhebber van kapitein Johan vd Cornput in 1591, 617

Loters, Constabel, inwoner Bremen in 1589, 395

Louis, Hans, pikeur in 1592, 904

Louis, kapitein in 1595, 1143, 1144

Lourensdr. Marycken, vermeld  in 1594, 1095

Louwich, Grosen, vermeld in 1594, 1052, 1057

Lubbers, Clais gevangene, vermeld in 1587, 246

Lubbertsz, Lansman, korporaal in 1590, 440

Lucas, Mr., veldscheerder in 1604, 2170

Lucias, Jan, burgemeester in 1599, 2040

Ludinkhuysen, Johan van, vermeld in 1592, 862

Ludolfszn, Bartolt, inwoner Kampen in 1590, 538

Ludolphi, Johannes, vermeld in 1603, 2099

Luick, Rein, burger van Franeker in 1594, 1244

Luiming, vermeld in 1596, 1686, 1688

Luitges, Johan, vermeld in 1585, 45

Luithamer, Henrick, burger te Niesloet/Slochteren? in 1595, 1362

Luitiens, Keimpe, soldaat onder kapitein Matthijs Knoop in 1594, 1065

Luities, Halse, vermeld in 1590, 423

Luits, Johan, adelborst onder kapitein Willem Coenders, vermeld in 1603, 2100

Lulofs, Bartholt, vermeld in 1594, 1057

Lunenburch, Henric van, soldaat onder kapitein Diederich Holsteyn in 1599, 2054

Lupkes, Derck, te Ulsen, vermeld in 1596, 1598

Lutiens, Jan, vermeld in 1590, 442

Luttenbourch, Marcus van de, soldaat onder kapitein Diederich Holsteyn in 1599, 2054

M

Mackes, Johan, Schotsman in 1599, 1941

Macque, Jan, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1877

Maine, Hertog van, vermeld in 1589, 365

Maler, Johan, bouwmeester van het gilde in 1590, 429

Malespina, vermeld in 1603, 2148, 2150

Malsom, Frans, doctor  in 1596, 1096, 1420

Mannio, Douwe, vermeld in 1591, 669

Mansfelt, Machtelt zu, vermeld in 1603, 2126

Marcketenter, Jelis, vermeld in 1594, 1244

Marckt, Hans uytter, vermeld in 1598, 1842

Marcus, Johan, burgerhopman van Leeuwarden,, vermeld in 1587, 241, 242, 1082

Marderslick, Jurrien van, ruiter onder Bambach, vermeld in 1603, 2112

Marnis Jan, vermeld in 1598, 1804

Marpurg, Eckhard Suver van, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1877

Marquet, Roderigo, Portugeze edelman in 1592, 890

Mars, Bitter? Van de, vermeld in 1585, 79

Marschalk, Marten, vermeld in 1593, 948

Marsolet, Pierre, adelborst onder kapitein Michel Bilstein in 1598, 271

Marsum, Peter van, hoedenverkoper te Leeuwarden in 1590, 490, 492, 534

Marten, meester, paardenhandelaar? in 1598, 1864

Martens, Claes, vermeld in 1599, 1982

Martens, Luitien, gevangene 1594, 1303

Martensen, Jan, luitenant van Doecke van Martena in 1595, 522, 970, 1014, 1035, 1081, 1086, 1408

Martensone, N.N., inwoner Utrecht/Huissen? in 1585, 73

Martin, Mr., onder stalmeester in 1594, 1301

Martin, mr., vermeld in 1603, 221, 2124

Marx, Jan, vermeld in 1588, 279

Massier, Michel, soldaat in 1590, 587

Mathausen, Peter, vermeld in 1595, 1378

Matthei, Hieronyme, officier uit Antwerpen in 1590, 531

Maude, Willem de, krijgt paspoort in 1603, 2150

Mauritio, Hassix, vermeld in 1594, 1242

Mechelen, Hans van, vangt valken in 1594, 1301

Mechelen, Peter van, soldaat onder Johan Coers in 1603, 2087

Meerbeke, Jisbeth, vrouw van Herman Mortins van Wellinckhove, vermeld in 1587, 326

Meidenborch, Claes van, ruiter onder ritmeester Godart van Balen in 1590, 488

Meijerszn, Douwe, vermeld in 1590, 574

Mein, Jacob, luitenant van kapiten Nispert, vermeld in 1586, 154

Meiners, Jan, vermeld in 1590, 423

Meinerswyck, H. van, vermeld in 1591, 803

Meineszoon, Niclas, vermeld in 1594, 1109

Meins, Jacques, kapitein?, vermeld in 1603, 2163

Meinsma, Ruardus, vermeld in 1589, 347

Mellisz, Sowke, vermeld  in 1588, 302

Mennolts, Sibrandt, vermeld in 1595, 1518

Menolis, Sibren, vermeld in 1591, 627

Menses, Bernardus, abt Rottum in 1591, 776, 783

Mensma, Menne, vermeld in 1593, 1014

Mentis, Claes, vermeld in 1594, 1297

Meppes, Hayke, vermeld in 1596, 1678

Mepsche, Jan, vermeld in 1594, 1182

Mesmaker Jan, vermeld in 1589, 321

Metke, Frederich, proviandeur in 1586, 163

Metz, gouverneur, vermeld in 1594, 1252

Meyer, Lambert, vermeld in 1596, 1511, 1640

Meyering, N.N., hopman in 1592, 602, 605, 607, 621, 634, 636, 654, 655, 656, 663, 672, 673, 680, 690, 699, 705, 740, 747, 760, 765, 767, 777, 827, 835, 837, 838, 840, 841, 846, 848, 850, 851, 892, 896, 898, 900, 904, 907, 910, 922, 928, 929, 935, 1013, 1018, 1032, 1048, 2177

Meyersen, Frederick, Groninger? Vermeld in 1591, 672

Meyvogel van Wierdt, Jan, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1877

Miando, kapitein in 1586, 194

Michael, berijder in 1594, 1250

Michaelis, Hans, koopman uit Haarlem in 1599, 2018

Michaels, Pieter, curassier onder kapitein Onsta in 1598, 1926, 1948

Mijsen, van der, President, vermeld in 1588, 251

Milhausen, Niclaes, vermeld in 1599, 1948

Milleden, Sibrand Egbertsz, vermeld in 1588, 300

Millinga, Claes, vaandrig in 1590, 505

Modeth, vermeld in 1598, 1925

Moelen, N.N. van der, vermeld in 1604, 2198

Moeller, Barelt, vermeld in 1594, 1326

Mohr, hopman, 1585, 66, 76, 122

Moijart, vermeld in 1585, 117, 137

Mol, D. officier?, vermeld in 1592, 813, 1129

Moldorff, Claes van, krijgt paspoort in 1599, 1996

Molen, Andries, van der, vermeld in 1599, 1945, 1964, 1978

Molen, van den, vermeld in 1599, 2040

Mollema, Minus (?-?), proviandmeester Niezijl vanaf 1585, 75, 77

Moller, Herman, vermeld in 1597, 1770

Mollero, m. Joi, vermeld in 1591, 628

Montargett, luitenant, 1585, 69, 109

Mordun, Wilhelm, schotse officier in 1593, 966

Motte, N.N. la, Staatse officier in 1591, 505, 616, 633, 635, 645, 649, 654, 656, 658, 702, 704, 705, 706, 744, 747, 753

Moucquet, Gerard, vermeld in 1603, 2140

Mouillerie, kapitein? in 1599, 2040

Moyale, vermeld in 1593, 1023, 1024

Moyart, Samuel, vermeld in 1594, 1254

Mr. Jels, compositie des harmat – 1585, 88

Muiden, Hans van, gevangene in 1598, 1859, 1861

Mulle, Peter van, officier in 1591, 678

Mullero, Johannes, vermeld in 1590, 461

Munderspach, Constatinus, soldaat in 1595, 1512

Munte, Berend Henricx van de, soldaat onder kapitein George van Challansi in 1599, 2031

Muyden, Mathys van, vermeld in 1604, 2194

Muysborn, W.m, vermeld in 1593, 930

N

Nantes, Jan, sergeant van Vervou, vermeld in 1587, 243, 283

Nassau, graaf Henry van, vermeld in 1603, 1950, 2074, 2083, 2136

Nassau, Hendrik Frederik, vermeld in 1595, 926, 1492

Nassau, Hendrik van, vermeld in 1596, 1697

Nassau, Magdalena gravin van, geboren von Wzoldrek,  vermeld in 1598, 1877

Nassau, Willem van, vermeld in 1598, 263

Navarra, Hendrik IV, koning van Navarra van 1572-1610, 347

Nicasio, Pauli, vermeld in 1595, 1392

Nicles, meester, vermeld in 1598, 1828

Nicolaum, Joannem, vermeld in 1593, 935

Niels, David, kreeg paspoort in 1585, 126

Nievelt, kapitein in 1594, 1125

Ninden, Hans van, pyper bij hopman Holsteyn, vermeld in 1598, 1849

Nisbert, kapitein in 1588, 301

Nispert, kapitein in 1586, 154

Noel, La, vermeld in 1589, 385

Norenberg, Segewolt van, officier in 1586, 124, 162, 184, 203, 207

Nottelman, Henrich, vermeld in 1589, 359, 422

Nottes, Jan, vermeld in 1590, 568

Noue, monsieur de la, vermeld in 1598, 1648, 1833, 2010, 2064

Noyal, vermeld in 1594, 1112

Nysinge, Roloff, uit Groningen in 1592, 883

O

Obbena, gevangene, vermeld in 1596, 1666

Obdam, Heer van, vermeld in 1604, 2193

Ockes, Derrick, moet instrumenten opbergen in Harlingen in 1591, 617

Ockes, Jan, gevangene in 1597, 1767

Oelheim, burger van Franeker in 1594, 1244

Oelke, meester, vermeld in 1593, 930

Oenema, Ruirt, gevangene in 1598, 1870

Oenema, Tjaerd, zeekapitein in 1604, 2170

Oenes, Jan, vermeld in 1590, 508

Oever, Jan Adriaansz., vermeld in 1593, 709, 925, 928, 940

Oldambt, Drost van, vermeld in 1597, 1758

Oldenberch, Israel van, bussen mr?, vermeld in 1586, 172

Oldenborch, Klein van, soldaat in 1595, 1408

Oldendorpio, Onia, vermeld in 1593, 972, 987

Olderom, Bruin van, vermeld in 1588, 270, 371

Oldorfi, Remmert van, inwoner Emden in 1592, 864

Omberville, monsieur de, vermeld in 1598, 1833, 2042

Ommen, Hans van, Scholte van Emmen, vermeld in 1596, 1608, 1628

Ommen, Hans van, vermeld in 1588, 275

Ommen, Jacob van, vaandrig in 1604, 2198

Ommen, Rutger van, burger te Groningen in 1598, 1877

Ommeris, vermeld in 1585, 133

Ophoff, vaandrig van Popcke van Roorda in 1593, 1004

Opperhousen, kapitein in 1594, 1246

Orfino, Petro, vermeld in 1590, 442

Ortel, vermeld  in 1589, 326, 349

Osenbrug, Melchior, hellebaardier in 1592, 892

Osnabrug, Henrijck van, vermeld in 1603, 2148

Oswaldts, Christof, bewaarder van ammunitie in 1591, 743

Oving, Arend, vermeld in 1586, 144, 179

P

Paep Maurits, te Roden, vermeld in 1597, 296, 1585, 1611, 1738, 1752, 1753

Paeschens, Hans, vermeld in 1596, 1598

Pama, Gayke, vermeld in 1590, 552

Pameren, Bernardt, vermeld in 1585, 141

Pankes, Eepe, huisman te Uithuizen in 1588, 282

Pannekoeck, Jurrien, schultis te Apeldoorn in 1590, 801, 1787

Panneren, hopman in 1585, 46

Pantzer, vermeld in 1603, 2089

Parasijs, comissario in 1586, 197

Pares, Koderice, soldaat uit Spanje in 1590, 516

Paritinum, vermeld in 1586, 169

Passeval/Persevas, Christoffel, wachtmeester in 1587, 175, 232

Pauli, Johan, vermeld in 1594, 1117

Paulus, Folkert, vermeld in 1590, 487

Paulus/Peulen, Goswyn, Arnhem? 1595, 1474, 1486, 1491, 1493, 1534, 1649

Payly, vermeld in 1596, 1561

Peblis, vermeld in 1603, 2150

Pecetio, D., vermeld in 1589, 363

Pedro, Johan, krijgsgevangene in 1585, 141, 142

Pekel, Johan Henrixzn, luitenant onder kapitein Drunen in 1588, 263

Peppinge, Catharina, vermeld in 1592, 879

Perblis, George Hans, vermeld in 1603, 2088

Perelio/Perelici, vermeld in 1589, 283, 320, 461, 464

Peter, Goossen, gevangene in 1588, 295

Peter, mr., Vermeld in 1595, 1486

Peters, Allert, scholte van Borger in 1594, 1224

Peters, Geert, vermeld in 1592, 910

Peters, Johan, vermeld in 1591, 712

Peters, Mariken, vermeld in 1590, 586

Petersen, Evert, huisman vermeld in 1595, 1386

Petersen, Iemme, vermeld in 1592, 878

Petersen, Jan, vermeld in 1585, 107

Petershagen, Caspar van, vermeld in 1592, 842

Petershagen, Harmen van, Scholte van Eelde en Norg in 1595, 1371, 1596, 1842

Petersz, Gosse, vermeld in 1588, 302

Peterszn, Peter, vermeld in 1594, 1063

Petri, Bastiaen, burger in Herborn in 1603, 2108

Petri, Jelis, 1585, 96

Petri, Lodewich, schoolmeester in 1596, 1565

Pfaffenhoven, Christman Hilde van, officier? in 1588, 279

Pierlinck, adelborst in 1604, 2188

Piers, Hercke, soldaat uit Joure in 1594, 1224

Pietema, Bolo, vermeld in 1595, 1349

Pieter, Joris, soldaat in 1595, 1463

Pieters, Here, licentmeester in 1595, 1374

Pieters, Hero, licentiemeester in 1594, 1244

Pieters, Lambert, gevangene in Coevorden, vermeld in 1597, 1753, 1774, 1780, 1787

Pieters, Sake, vermeld in 1587, 258

Pietershagen, Marten van, officier? in 1599, 2062

Pietersz, Eepe, krijgt paspoort in 1585, 52

Pietersz, Lambert, gevangene in 1597, 1752

Pietters, Adam, vermeld in 1588, 301

Piper, Coert, vermeld in 1603, 2110

Piscatori, vermeld in 1603, 809, 2124

Planitz, von, overste Hoogduits regiment in 1598, 1930, 1949, 1951, 1979, 1990, 2002, 2006, 2028, 2033

Plantinga, N.N., superintendant in Oterdum in 1589, 410

Pleckere, Vincent de, vermeld in 1591, 642

Ples, Wendel, vermeld in 1589, 324

Ploech, N.N., wachtmeester in 1604, 924, 2132, 2189

Plugger, Henric, vermeld in 1591, 652

Pocelio, vermeld in 1590, 498

Poelgeest, Jasper van, kapitein in 1594, 262, 1112

Pollé, doodgeschoten kapitein in 1591, 803

Pool, Engelbert, adelborst onder compagnie van Sageman in 1598, 1878

Popkes, Walle, vermeld in 1593, 934

Popma, Henrick Allerts van, vermeld in 1591, 534, 782

Poppen, Herman, munitieleverancier in Emden?, vermeld in  1585, 205

Poppes, Hendrik (?-?), soldaat onder Hessel van Meckema in 1585, 77, 79

Poritzs, Frank, het leven geschonken door WL in 1589, 379, 381

Postels, Jan ten, gevangene in 1591, 626, 761

Potta, Juliano Zaneho de, vermeld in 1590, 491, 502, 534

Pottebacker, Albert, bouwmeester van het gilde in 1590, 429

Potter, Agge, proviandmeester in 1603, 2132

Poulgeest, kapitein in 1594, 1074, 1079, 1113

Pree, de la, agent in Frankrijk in 1592, 808

Prenger, Caspar, vermeld in 1591, 383, 631, 766

Prengers, Catharina, vermeld in 1594, 1176, 1204

Prevo, Andries, vermeld in 1594, 1208

Provenceal, Staatse kapitein in 1603, 2145

Pruins, N.N., kapitein in 1585, 65, 66

Puiremont, kapitein in 1588, 300

Putze, Johan, officier in 1603, 2099

Pyes, Jetse, vermeld in 1592, 875

Q

Quackenbrugge, Berendt van, krijgt sauvegarde in 1592, 906

Quadio, Cognato, vermeld in 1590, 589

Quaed,vermeld in 1593, 2207

R

Rabbe, Hans, luitenant in 1590, 441

Rach, Joost van, adelborst onder kapitein Niel in 1594, 1117

Radermaker, Thijs., vermeld in 1590, 533

Raefflinx, Dirck, huisman te Midwolde in 1594, 1306

Rakeszn, Lieuwke, jonge Workumer in 1591, 619

Rattallers, Joff., vermeld in 1599, 1949

Rayer, Jan, vermeld in 1598, 1854

Rebours, monsieur, kolonel in Franse dienst in 1586, 205, 759, 1491

Recke, Joost von, zu Heesem heer zu Wolffslang?, vermeld in 1604, 2196

Reckrode, Jorgen, officier in 1591, 300, 467, 652

Reddinck, Jodocus, vermeld in 1604, 2168

Reeck, Wilhelmus van de, vermeld in 1599, 1943

Reen?, Rolef, inwoner Münster in 1589, 402

Regensburch, Frederick van, page? in 1603, 2148

Reidt, Otto van, vermeld in 1598, 1898

Reigers, Claes, vermeld in 1590, 423

Reijers, Reijer, paspoort in 1587, 238

Reincherus, Hermannus, predikant te Beilen?, vermeld in 1603, 2112

Reiners, Heijn, schrijver van kapitein Harkenstede in 1586, 201

Reinerszn, Sybe, luitenant, vermeld in 1590, 493

Reinerts, Wolbert, vermeld in 1595, 1357

Reins, Reiger, vermeld in 1586, 201

Renalda, N.N., vermeld in 1594, 1324

Rengers, Gedeputeerde, vermeld in  1595, 1485

Rengers, lid Admiraliteit, vermeld in 1588, 281

Rengers, vermeld in  1595, 1489

Renichero, predikant? in Drenthe in 1603, 2100, 2140

Reniers, soldaat in 1599, 1942

Rennechero, Hermanno, vermeld in 1589, 346

Rensen, Conraedt van, ordinaris richter in Delfzijl in 1594, 1439

Rensen, Conraedt van, ordinaris richter in Delfzijlk in 1594, 862, 929, 1059

Reydt, baron van, vermeld in 1603, 2150

Reydt, Joost van, vermeld in 1593, 810, 976, 1050, 1477

Rickles, Boete, krijt pardon in 1590, 497

Ridders, Martin, soldaat van Taecke Hettinga in 1588, 280

Riddersman, vermeld in 1588, 262

Rijntzes, Sije, burger Lutkegast, vermeld in 1587, 248

Rikes, vermeld in 1590, 501

Rincker, luitenant, vermeld in 1597, 1739

Rippen, Luca, adelborst onder kapitein Wigle van Hania in 1599, 2083

Rithnomer, Ambrosius, schrijver van kapitein Lasaris in 1586, 215, 230

Riviere, Dirick, vaandrig? vermeld in 1586, 170, 248, 357

Rixkes, Johan, Ommelander, vermeld in 1589, 305

Roberts, Hercals, Engels kind in 1604, 2195

Rode, Johan van, vermeld in 1588, 294

Roelant, sergeant-majoor in 1599, 2022

Roeleffs, Geert Huib, vermeld in 1590, 423

Roeloff, scholte van Anloo in 1596, 1707

Roelofs, Albert, vermeld in 1589, 330

Roelofszn, Derck, vermeld in 1592, 814

Roelofszoon, Jan Herens, vermeld in 1590, 423

Roeve, Bernhardt, rentmeester in Emserland in 1595, 1530

Rogang, uit Cognac, vermeld in 1591, 669

Rolde, Jacob, officier onder kapitein Micheil Hagen in 1591, 615

Roleffs, Bawke, vermeld in 1586, 183

Rolefszn. Jan, vermeld in 1592, 855

Rolofsz, Martin, vermeld in 1585, 133

Romkes, Hilke, proviandmeester Niezijl?,  vermeld in 1586, 182, 190, 210

Romkes, Hylke, schipper? in 1590, 452, 456, 546, 564, 842, 867, 868, 896

Rommerens, Johan, burger van Sneek, vermeld in 1589, 305

Ronden, Hans Louis van, pikeur in 1592, 907, 956, 965

Roon, Schout van, vermeld in 1598, 1817

Roscam, Claes Luijtgens, paardenhandelaar? in 1599, 1984

Roscam, Cornelis Jochums, burger Dokkum? in 1598, 627, 1879

Ruch, Derrick, vermeld in 1585, 90

Rudi, vermeld in 1591, 669

Russenborch, vermeld in 1595, 1420

Ruytter, Jan, vermeld in 1599, 1994

Ryhoven, kapitein in 1595, 1487, 1498, 1532, 1540, 1541, 1557, 2207

Rykens, Frerick, raadsheer? in 1596, 1662

Rymenstein, vermeld in 1599, 1970

Ryswick, Hertoch, kapitein in 1596, 1070, 1073, 1090, 1098, 1117, 1130, 1489, 1588

S

Sailly, monsieur, vermeld in 1597, 1772

Salatien, Adrian, voormalig soldaat onder kapitein Wigbolt Barelts in 1590, 529

Salle, La, kapitein en gevangene in 1599, 2024

San Rio, Julian, vermeld in 1585, 490

Sande, Engelbert, vermeld in 1591, 323, 432, 770, 771

Sande, Jan van der, vermeld in 1591, 785

Sande, Otto van, vermeld in 1589, 351, 470, 501

Sandinin, Johannes, vermeld in 1598, 1886

Sandstede, Hans van, kapitein?, vermeld in 1588, 50, 78, 127, 254, 308, 312, 321, 347, 694

Sandtbeke, George van, 1596, 1679

Sangel, Philippo, vermeld in 1589, 363

Sangelio, Ch, vermeld in 1590, 461

Santvoort, Berndt, vermeld in 1593, 918

Santvort, Berent van, uit Groningen, krijgt paspoort in 1592, 876

Sapma, Lieuwe, vermeld in 1589, 377

Sappes, Tiarck/Tiart, vermeld in 1588, 287, 291

Sas, Steinen, vermeld in 1604, 2176

Sax, David, vermeld  in 1598, 1951

Schade, Gerrit, gedeputeerde Groningen in 1598, 1907, 1931, 1934, 1941, 1943

Schaer, Derrick van, vermeld in 1591, 648

Schaffer, D., vermeld in 1590, 703

Schakel, Gilles, kapitein, vermeld in 1588, 307, 419, 489, 870

Schakel, kapitein ten, vermeld in 1588, 261

Schalter, David, soldaat onder kapitein David Cant in 1591, 632

Schauenburg und Bregthall, Johan Engelhart, krijgt paspoort in 1590, 474

Scheew, Peter, hopman in 1594, 1097, 1108

Schel, Maris, soldaat in 1590, 587

Scheltema, commissaris, vermeld in 1598, 1810

Scheltema, Daten, vermeld in 1598, 1834

Scheltema, Epo, vermeld in 1593, 931

Scheltes, Ludwig, raadsheer? in 1596, 1662

Schilling, Hendrik, 1588, 250

Schilt, Hans, luitenant van kapitein Matthijs Knoop in 1591, 746, 747

Schollinck, vermeld in 1603, 2110

Scholte van Gieten, vermeld in 1596, 1698

Schorem, Johan., inwoner Emden in 1591, 675

Schorman mr. Jan, steenhouwer te Emden in 1589, 394, 514, 532, 537, 703, 745, 756, 758

Schortinckhuys, Jan, vermeld in 1597, 1767

Schortinckhuysen, holtwaerdersambt, vermeld in 1598, 1840

Schoten, Cornelis van, luitenant van kapitein Jan Jansen Wederspan in 1593, 945

Schott, Johan, schipper?, 1585, 100

Schram, Michell, officier in 1585, 119, 155, 182, 183, 373

Schroder, Evert, soldaat in 1593, 921

Schrooff, Naren alias, deserteur?, vermeld in 1587, 245

Schroor, Johan, inwoner Farmsum in 1590, 520

Schrost, Luytgen, vermeld in 1598, 1907

Schuirmans, Jochem, vermeld in 1585, 133

Schulers, Hermanne den, vermeld in  1586, 203

Schurinck, Johan, vermeld in 1588, 261

Schut, Willem, vermeld in 1588, 256

Schutt, Jacob, huisman, vermeld in 1585, 135, 162

Schweigel, Alexander, edelman  in 1589, 350

Sebolt, Mr., vermeld in 1589, 357, 533

Segen, Jacob van, 1596, 1586

Segen, Jacob van, vermeld in 1595, 940, 947, 1512

Segen, Jacob van, wagenmeester in 1594, 1127, 1175, 1254

Semplon, Kene, vermeld in 1594, 1256

Sengellen, Philips, kamerschrijver, vermeld in 1586, 171, 323, 417, 668, 771, 2048

Senis, Jaen, vermeld in 1605, 2209

Servaes, Martin, vermeld in 1591, 655

Shulten, Fredrich, vaandrig in 1591, 692

Siableszn, Thomas, vermeld in 1589, 379

Sibbes, Doede, vermeld in 1589, 357

Sibbis, Gellis, vermeld in 1585, 137

Sibleszn, Doede, vermeld in 1588, 266

Sibolt, Meester, constabel in 1592, 792, 876

Sibrandi, Albertus, predikant te Hallum in 1590, 450

Sibrans, Ids, overleden kapitein vermeld in 1586, 65, 106, 165

Sichma, Jochum, alias Nachtigal, vermeld in 1589, 325

Sickes, N.N., ontvanger van Baarderadeel in 1592, 850

Sickinga, Age, vaandrig, vermeld in 1586, 170

Sickmans, Jurrien, vermeld in 1603, 2125

Sidenberg, kapitein in 1596, 256, 503, 510, 568, 1622, 1635

Siegen, Hans van, sergeant van kapitein Arent van Arentsma, vermeld in 1596, 930, 1375, 1634, 1638, 1923

Siegen, Igars van, vermeld in 1590, 461

Sijthies, Jetse, inwoner Eestrum in 1590, 529

Sijtters, Lieuwe, mogelijk ontvanger van de licenten te Dokkum 1585, 75

Simens, Gerrit, schrijver onder kapitein Michiel Hagen in 1590, 487

Simensen, Jacob, burger Bolsward?, vermeld in 1596, 78, 1565

Simensen, Paulus, aannemer in 1595, 1248, 1455

Simensen, Paulus, landmeester te Dokkum, aannemer in 1595, 302, 464, 466, 503, 518, 520, 523, 536, 743, 748, 749, 751, 752, 762, 767

Simenszoon, Cornelis, vermeld in 1594, 1373, 1454

Simenszoon, Simen, kapitein in 1591, 651, 654, 655, 705

Simons, Jan, aannemer? in 1590, 508, 860

Simons, Jan, vermeld in 1590, 535, 556

Simons, Simon, schipper in 1590, 559

Simons, Simon, zeekapitein in 1590, 351, 531, 544, 559, 793, 845, 850, 852

Sint Truiden, Hans van, vermeld in 1590, 564

Sipkens, Claes, krijgt vrijgeleide in 1594, 1324

Sitsen, Roelof, soldaat in compagnie van Willem Lodewijk in 1599, 1970

Siurdt, timmerman in 1592, 592, 882, 883, 884

Siurtssen, Jelle, vermeld in 1586, 162

Sixtino, D., vermeld in 1586, 219

Sjoerds, Romke, proviandmeester Delfzijl in 1593, 958

Slagelio, Phil, vermeld in 1586, 219

Sleusinck, luitenant van Leendert Huijghis, vermeld in 1598, 1818

Sluisken, Pouwel, burgemeester Arnhem in 1595, 414, 578, 625, 667, 1518, 1573, 2030

Smahle, Herman, vermeld in 1605, 2212

Smedd, Berend Gerritsz, schout te Vledder in 1598, 1802

Smidt, Arnt, vermeld in 1590, 580

Smidt, Geert, zeekapitein, vermeld in 1587, 159, 181, 187, 206, 228, 234, 276, 332, 346, 377

Smidt, Geert, zeekapitein? ,  vermeld in 1587, 2177

Smit, Claes, vermeld in 1605, 2209

Smit, Derck, vermeld in 1593, 1014

Smit, G., monstercommissaris in 1594, 1194

Smit, Jacob, Schotse soldaat in 1593, 914

Smit, Joost, vermeld in 1593, 1034

Sneek, Cornelis van, vermoorde tromslager in 1592, 842

Snijder, Joris, tentmaker?, vermeld in 1603, 2100

Snippert, Claes, beoogd kapitein in 1604, 2188

Snyder, Jacob, vermeld in 1596, 1598

Sollnerdal, Jochum, ruiter, vermeld in 1586, 173

Sommerville, monsieur, vermeld in 1599, 1949

Sonderhuysen, Niclaes van, adeldborst onder B. van Ewsum in 1599, 1948

Sonto ,Elias, korporaal onder kapitein Cornput in 1594, 1103

Spando, Matthy, adelborst in garde in 1593, 915

Spenses, Antoines de,  vermeld in 1598, 1814

Splinter, Johan, kapitein, vermeld in 1585, 133, 367, 372, 383, 389, 407

Spoelderbosch, Balthasar van, soldaat onder Doecke Martena in 1597, 1764

Spolts, Henric, vermeld in 1599, 688, 2066

Spoormaker, Lucas, vermeld in 1592, 888

Sprintzen, Jacob, adelborst onder kapitein Popcke van Roorda in 1594, 1301

Spruit, Henrick, vermeld in 1586, 126, 201

Stade, Hans van, fourier onder kapitein Aylco Unsta in 1599, 2058

Staelborg, heeft een regiment in 1592, 883

Staff, Ancke, arme man uit Roswinkel in 1594, 1192

Stagen, M. Seger van der, vermeld in 1593, 957

Stam(b), Erich, vermeld in 1589, 369, 432

Stechauw, Erich van, adelborst in 1598, 1923

Steck, Johan, vermeld in  1595, 1485

Stede, Engelbert van der, secretaris, vermeld in 1588, 280

Steelant, dokter?, vermeld in 1588, 250, 255

Steenwijk, Jan (de Vos?) van, vermeld in 1593, 884, 1023

Stege, mr. Jeger ter, vermeld in 1592, 834

Stellingwerff, Jan van, deserteur?, vermeld in 1587, 245

Stevens, Baltsar, soldaat uit Antwerpen van Doecke van Rinia in 1593, 1000

Stevens, Willem, alias Swarten van Swoll, vaandrig van kapitein Harkenstede in 1586, 180, 615

Stickhausen, Focx vermeld in 1598, 1823

Stickhusen, Hans, vermeld in 1591, 652

Stokebrandt, Arndt (?-?), krijgt paspoort in 1585, 77

Stommel, Johan, vermeld in 1598, 1905

Stopero, vermeld in 1586, 219

Stoutenburg, vermeld in 1586, 208, 210, 216

Stoz, Gerryt, vermeld in 1594, 1274

Straesburg, Mathijs van, vermeld in 1598, 1823

Straetman, Joachim, vermeld in 1599, 2000

Stude, Kerstien, burger Lingen, vermeld in 1596, 1559

Suinderen, Caspar van, vermeld in 1588, 290

Sully, Sc. De, gedeputeerde van Geneve in 1593, 1009

Sutphen, Jan van, vermeld in 1599, 2058

Sweerts, vermeld in 1604, 2205

Swenke, Arndt, uit Eemsland in 1590, 594

Sweringen, Herman van, vermeld in 1585, 90

Syfferts, wedue van Zacharias, vermeld in 1594, 1328

Syl, Johan van, wachtmeester van Hasselt in 1597, 1773

Symen, luitenant van Godert van Balen in 1592, 831

Symones, Gerrit, vermeld in 1599, 2038

Symonszoon, Tyt, soldaat in 1598, 1834

T

Tabbes, Jelle, burger Dokkum in 1588, 268

Taedt, Gysbert, vermeld in 1585, 133

Takeszn, Wybe, vermeld in 1588, 279

Tammeszn, Anne, vermeld in 1586, 201

Tammo, vermeld in 1590, 586

Techelen, Otto van, vermeld in 1598, 1793, 1837, 1896

Tecklenburg, Christoffel, vermeld in 1603, 2107

Teidt, Hilger van, vermeld in 1586, 193

Tengnagel, Johan, deed iets voor het leger in 1596, 1642, 1749

Terculen, D., vermeld in 1590, 589

Termes, Monsieur de, vermeld in 1604, 2196

Tes, Nicolaes, vermeld in 1596, 1669

Tessel, Jan van, krijgt paspoort in 1592, 879

Teviszn, Hendrick, soldaat in 1598, 1842

Thes, Ernst Ferdinandt, doctor in medicin te Dokkum, 1596, 1565

Thijsen, Evert, vermeld in 1586, 201

Thilio, vermeld in 1591, 669

Thio, Floris, vermeld in 1590, 450, 453

Thoen, Gerrit, 1585, 94

Thomas, Bernt, vermeld in 1591, 669

Thomas, Gerrit, vermeld in 1592, 850

Thomasz, Jacob, schipper in 1586, 203, 1369

Thummel, Lucas, krijgt paspoort in 1589, 326

Tiackens, Reine, wedman te Zuidbroek in 1595, 1440

Tiackes, Egge, vermeld in 1594, 1256

Tiaerdts, Peter, (?-1590), luitenant van kapitein Doecke van Martena, 318, 328, 333, 412, 419, 440

Tialinck, Jetse, soldaat in 1594, 1116

Tialkens, Matthys, vermeld in 1592, 911

Tiarck, Tiarcks, vermeld in 1596, 1701

Tiardis, Idske, vermeld in 1590, 487

Tiassens, Heine, vermeld in 1595, 1234, 1376

Tidden, Derick, vermeld in 1585, 142

Tiedes, Sipke, vermeld in 1590, 423

Tierx, Fonger, ontvanger Dongeradeel in 1589, 310

Tijckesz, Anne, vermeld in 1586, 201

Timmerman, Claes,vermeld in 1589, 389, 390

Timmerman, mr. Cornelis, vermeld in 1594, 1288, 1304

Tjaotsz, Saecke, boomsluiter in Delfzijl in 1599, 1963

Toers, Eelken, trommelaar in 1589, 377

Toll, Henrich, hopman in 1590, 430

Tomas, Jacob, Dokkumer? in 1598, 1860

Tomas, Jacob, vermeld in 1599, 1994

Tongen, Peter van, vermeld in 1591, 644

Tonis, Gerrit, vermeld in 1591, 771

Trave, Bonke, vermeld in 1586, 192

Tribbe, Hans, vermeld in 1589, 406, 505

Trixcs, Christoffel, ruiter in 1591, 692

Trompetter, Han den, vermeld in 1594, 1180, 1371

Truchses, Jurien, vrijheer uit Pruisen, vermeld in 1598, 1854

Truiden, Hans van S., vermeld in 1590, 505

Tulleken, koopman in 1603, 2099, 2140

Turene, Meester de, Ambassadeur in Frankrijk in 1591, 631

Tverda, doctor, 1585, 117, 143

Twerum, Harmen van, soldaat in 1599, 1954

Tydcke, Henric, vermeld in 1592, 858

Tydeke, Henrick, vermeld in 1591, 657

U

Ubbens, Edse, vermeld in 1593, 923

Ubbes, Wynolt en Tryn Jans. Zij was weduwe van de burger en schipper te Leeuwarden in 1598, 1858

Udes, Siurdt, adelborst onder kapitein Matthijs Knoop in 1595, 1367

Ufkens, N.N. gecommitteerde Admiraliteit Dokkum in 1603, 2107, 2108

Uijttebroec, Jacob, commissaris op de Eems?  in 1589, 312, 313

Uijttenhoven, N.N., vermeld in 1587, 255

Ulber, Diourt, aannemer? in 1594, 1214

Ulcke, timemrman in 1595, 1264, 1269, 1790

Ulgers, Frans, vermeld in 1589, 836

Ulsen, Jan Hermans, vermeld in 1593, 919

Uphoff, Herman, vermeld in 1590, 505

Upkena, Yke, krijgt paspoort in 1592, 879

Ursin, Pitter (?-?), koopman in 1593, 1007

Urtus, Pieter, krijg paspoort in 1598, 1929

Usler, Henric, luitenant van kapitein Michel Högelcko in 1590, 430

Usseler, Henrich, krijgt paspoort in 1585, 46

Uulkes, Marten, eigenaar schuit in 1585, 97

Uytenbogaerd, vermeld in 1599, 2027

V

Valc, predikant vermeld in 1598, mogelijk Regnerus Valk, 1872

Valck, Dierick, veldprediker in 1599, 1983

Valck, Hans Thomas van, soldaat in 1593, 958

Valdepredig, Martin, vermeld in 1585, 76

Vaskes, Spaanse kapitein in 1592, 886

Vechters, Hans, vermeld in 1598, 1823

Velde, Johan van, ‘thumbcoster’ in 1604, 2196, 2198

Veldmuis, N., Hollandse kapitein ter zee in 1590, 481

Velsen, Henrich, vermeld in 1590, 505

Velten, koper Turkse paarden in 1594, 1192, 1226, 1238

Velthus, Bernt ten, vermeld in 1585, 90

Venle, Nicolas de, bevelhebben te Smalle Ee in 1598, 271

Vensta, Eelke, drost in ? in 1589, 385

Verhage, vermeld in 1595, 1376

Vernout, Derrick, kapitein in 1589, 371

Verwer, Louis, lakenhandelaar te Lier in 1585, 129

Verwert, Olle van, scholte? in 1596, 1706

Vespici, vermeld in 1593, 955

Vijgh, amtman in 1590, 453

Villeanue, Pedro du, vermeld in 1604, 2202

Vino, de N.N., vermeld in 1591, 617

Viri, Willem van, vaandrig onder kapitein Jan de Wit in 1599, 2022

Vischer, Peter de, gecommitteerde Staten Generaal? in 1595, 1382, 1384, 1387, 1389, 1396, 1408, 1410

Vlaming, Jan de, adelborst en luitenant onder kapitein Willem Willemsen in 1586, 156, 375, 430, 432

Vlylant, Albert, gevangen soldaat, vermeld in 1591, 694

Vogel, Johan, genaamd Kimme, vermeld in 1597, 1739

Voorst, Jan van, vermeld in 1591, 783

Vophin, ritmeester in 1591, 592, 602, 604, 605, 608, 621, 873

Vophin, vermeld in 1591, 613, 621

Vorsst, Hans, secretaris?, vermeld in 1586, 152

Vorst, Elisabeth, vermeld in 1588, 260

Vorst, Jan van, vermeld in 1590, 538

Vorsten, Claes, krijgt paspoort in 1589, 373, 542, 550, 558, 628, 669, 809, 937, 1614

Vorts, Arndt, weduwe, vermeld in 1588, 259

Vos, Hendrik de, vermeld in 1596, 1592

Vos, mr. Jacob de, chirurgijn in 1597, 1767

Vosbergen, vermeld in 1589, 363, 428

Vosterman, Jan, vermeld in 1590, 568

Vostrij, Henric, barbier in 1589, 344

Vourthburch, Bisschop zu, vermeld in 1604, 2193

Vrericx, Jacob, heeft een zaak met Oostermoerdingspel in 1599, 1976, 2002, 2078

Vries, Enno, burger van het Duitse Stichausen  in 1595, soldaat onder Juw van Eysinga in 1596, 1374, 1592

Vries, Ewolt, vermeldin 1591, 762

Vries, Jacob de, vaandrig onder kapitein Doecke Martena in 1589, 421

Vries, Marten, krijgt paspoort in 1598, 1846

Vrinck, vermeld in 1589, 308, 324, 501

Vrymoet, Eltyo, gevangene in 1592, 703, 904

Vuires, Huge vande, vermeld in 1598, 1816

Vullen, Thomas van, verkoopt paarden in 1595, 1374

Vygh, ambtsman in 1591, 803

W

Waal, Nicolaas de, commissaris in 1591, 708

Wachtendonk, vermeld in 1603, 2099, 2145

Waddel, N.N., kapitein in 1586, 218

Wael, Claes die, vervoerd soldaten met wagen? in 1595, 883, 1139, 1144, 1218, 1420, 1423

Wagenberch, Egbert Jans, moordenaar in 1603, 2146, 2148

Wagener, Jan Jansz, vermeld in 1591, 676

Wagener, Joannes, barbiersgesel in 1604, 2170

Walij, Goert, inwoner Nijmegen in 1589, 377

Walle, Anna en Gertruit ter, burger van Meppel in 1595, 1365

Walraven, Arnolt, vermeld in 1593, 921

Warendorff, Joost, luitenant van drost Gerard van Warmelo in 1594, 1322

Warna, Hans van, soldaat in 1597, 1793

Warners, Johan, geweldige te Groningen in 1605, 2209

Warnsaet, Christoffel, officier in 1593, 963

Waterlap, vermeld in 1591, 761

Watma, Repco/Geertien weduwe te Grijpskerk in 1595, 1357

Weleveld, drost van Diepenbroek in 1604, 2193

Wellinckhove, Herman Martins van, hellebardier  in 1589, 326, 1626

Welsum, Margerett, weduwe van Campen, vermeld in 1585, 142

Wenig, A., vermeld in 1590, 605

Wercke, Van den, vermeld in 1590, 565

Wercke, van der, vermeld in 1596, 1561

Wesels, Henrich, vermeld in 1597, 1734

Wesenberch, Marten, timmerman, vermeld in 1605, 2203

Wessel, Henrick, burger Leeuwarden, vermeld in 1596, 1648

Westerburg, Walpurg, vrouw van Hans Cruse, vermeld in 1590, 578

Wetter, Jacob van, vaandrig in 1604, 2198, 2201, 2204

Wielsma, vermeld in 1587, 234

Wijbes, Onne, soldaat in 1586, 159

Wijckens, Arndt, adelborst onder Frans van Cammingha in 1603, 2107

Wijdebrugge, Harmann, vermeld in 1603, 2163

Wijers, Uble, vangt veldhoenders in 1590, 529

Wijlefs, Focke, uit Emden, vermeld in 1590, 504

Wijmers, Eue, dootslager in 1590, 562

Wijnbrugge, vermeld in 1590, 416

Wijntges, Henrick, ruiter, vermeld in 1586, 173, 428

Wijntges, Wijne, gehuwd? in 1588, 282

Wilhelmus, Gerardus, predikant in Grouw, Zoutkamp/Ulrum/Vierhuizen in 1594, 476, 1316

Willem, graaf, vermeld in 1592, 870

Willems, Matthys, vermeld in 1592, 823

Willems, Steffen, vermeld in 1586, 155

Willems, Swarte, steenmetselaar te Groningen in 1595, 1416

Willemsen, Jacob, soldaat vermeld 1596, 1583

Willemsen, Jan, vermeld in 1590, 461

Willemsen, Steven, inwoner Emden, vermeld in 1585, 135, 155, 201, 210

Willemsen, Willem, sergeant van kap. Johan van den Cornput, vermeld in 1596, 1603

Winga, Bocko vaandrig in 1597, 1779

Winge, Casper van, vermeld in 1591, 614

Wintges, Johan, vermeld in 1603, 2157

Wipperman Ernst, vermeld in 1588, 406

Wit, kapitein vermeld in 1596, 1655

Witte, Jan de, kapitein in 1589, 408, 2022

Wittenhausen, Wilhelm van, soldaat in 1598, 1844

Wittenhorst, Henrick von, drost van Kleef in 1594, 1216

Wittensteyn, Marten Liefflender van, soldaat onder kaitein Adriani Assuerus in 1599, 2077

Wolf, Christoff, vermeld in 1587, 233

Wolst, Christoffel, vaandrig in 1591, 692

Wolter, swarte, vermeld in 1596, 1612

Wolters, Bruin, vermeld in 1596, 1699

Wolters, Claes, uit Sauwerd, adelborst onder kapitein Haye van Herbranda in 1589, 375

Wolters, Emmeric, kerkvoogd te Diever in 1598, 1880

Wolters, Gaert, krijgt paspoort in 1592, 879

Wolters, jongen, gevangene in 1585, 132

Wolters, Lambert, suteler in 1589, 311

Woltersum, Arijs Everts van, 1588, 253

Wonderlich, Hans, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1877

Wouters, Anthonis, vermeld in 1605, 2209

Wouters, Gerrit, vermeld in 1605, 2209

Wurzburg, bisschop van, vermeld in 1603, 2100

Wyck, Bernard de, vermeld in 1604, 2196

Wynand, vermeld in 1591, 669

Wynardts, Wolff, soldaat in 1595, 1488

Wynges, Johan, neef van secretaris Reydt? in 1592, 771, 819, 870

Wyntges, H., aannemer? in 1591, 578, 711

Y

Yges, Jetze, wachtmeester Bourtange in 1597, 1250, 1264, 1292, 1422, 1494, 1758, 1790, 2020

Yins, Jan, vermeld in 1603, 2112

Ykens, Bartold, vermeld in 1593, 1000

Ykes, Bartelt, overloper in 1591, 632

Ypes, Jan, vermeld in 1589, 381

Ysbrantsen, Douwe, vermeld in 1592, 878

Ysermuyden, Jan van, scholt in de Wijck in 1599, 2079

Z

Zagelsman, Maurits, soldaat in 1592, 903

Zeger meester., vermeld in 1592, 887

Ziebbens, Feicke te, huisman te Midwolde in 1594, 1306

Zuijlen, Nicolaas van, schutter te Utrecht in 1591, 631