Alle hieronder vermelde personen uit de dagboeken van Willem Lodewijk zijn door ons nog niet geïdentificeerd.
De namen zijn alfabetisch en op achternaam of patroniem gerangschikt.
Na de naam staat het mogelijke beroep of hetgeen waardoor de persoon vermeld is in de dagboeken van Willem Lodewijk.
Vervolgens het jaartal van de vermelding en daarachter staat het paginanummer van de transcriptie tekst.
Mocht u meer weten over één of meer van deze personen, dan horen wij dat graag.

LET OP: deze lijst zal regelmatig worden bijgewerkt.
Gevonden personen halen we van de lijst, maar er zullen ook nog vele personen worden toegevoegd.

 


1e versie dd 2-1-2022|
2e versie dd 16-1-2022 (ong. 415 namen)

 

A

Abbe, le, kapitein in 1585, 77, 80

Abelen, Johannes, predikant te Gasselte in 1598, 810

Adies/Adius, Gerrit, hellebardier in 1597, 725

Aerdenburch, gravin, vermeld in 1596, 614

Aessien, Claes, burgemeester Steenwijk in 1585, 78

Alberda, Reint, vermeld in 1595, 287

Alting, Daniel, vermeld in 1603, 872

Anloo, Scholte van, vermeld in 1595, 299, 368

Arentsz, Arent, wachtmeester in 1597, 726

Assenberch, Hendrik van, vermeld in 1596, 629

Awena, lid college?, vermeld in 1596, 518

B

Bachman, George, vermeld in 1597, 690

Ballinck, sergeant, vermeld in 1596, 662

Baltus, J., soldaat in 1598, 769

Bambach, ritmeester, vermeld in 1603, 873

Bartholomeus, Hans, vermeld in 1596, 519

Bauwmeester, Jan, burger Groningen in 1598, 750

Beets, Jonckhans van, luitenant van Wigbolt Barels in 1588, 215

Beilen, Scholte van, vermeld in 1603, 874

Beker, Johan, proviandmeester van Niezijl, vermeld in 1587, 178

Bella, La, markies, Spaanse officier? in 1603, 905

Bellij, David, luitenant van Meldron, 1585, 26

Bels, Hans, luitenant van Doecke Martena in 1598, 825

Berchem, Henrick, vermeld in 1585, 69

Berge, Laurents van de, vermeld in 1595, 436

Bergonne, monsieur, lid Krijgsraad in 1596, 652

Berndt, Jochim, vermeld in 1585, 79

Berndt, schrijver van Drenthe in 1596, 641

Beury, kapitein in 1596, 615, 911

Bienema, vermeld in 1596, 655

Bijllsteve, kapitein in 1586, 115

Bijlstam, kapitein in 1586, 109

Blasus, Dudo, vermeld in  1585, 54

Bojardt, graaf, vermeld in  1585, 54

Bolswyck, Wessel van, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 813

Bolwerck, Seger Peters, vermeld in 1589, 244, 251

Borcharts, Laurens, door krijgsraad in Oostfriesland ter dood veroordeelde in 1603, 852, 861

Borcheren, Peter van, soldaat onder Christoffel Arentsma in 1603, 907

Bordes, kapitein?, 1585, 27, 54, 226

Borsmis, Johan van, vermeld in  1586, 141

Bosum, Heinrick van, vermeld in 1597, 690

Botes, Saecke, vermeld in 1586, 108, 109

Brakel, Hans van, suteler in 1588, 150, 193, 196, 399

Braunswich, Hertog van, vermeld in 1596, 497

Breckevelt, klerk in Groningen in 1595, 303

Breckman, Daniel, adelborst in 1585, 67

Bredemolen, Didric Harmens, vaandrig van kapitein Kijff, vermeld in 1598, 755

Bredenrode, mevrouw van, vermeld  in 1598, 767

Broersma, Here, vermeld in 1595, 286

Brueder, Albert, pikeur in 1585, 61

Brug, Asaias van, edelman in Oostfriesland, 1596, 615

Burch, Derck van der, chercher in 1597, 700

Busman, Hans, ruiter, vermeld in  1595, 422

Buyr, Unne, burger hopman te Groningen in 1597, 727

Buzenval, vermeld in 1597, 697

C

Caets, Otte, vermeld in 1596, 538

Calff, vermeld in  1595, 426

Cannegieter, Ruirdt, vermeld in 1586, 111

Cater, Claes, vermeld in 1595, 286

Cater, vice-admiraal, vermeld in 1589, 212, 248, 250, 268

Christophoro, Don, Infante van Portugal, vermeld in 1596, 541

Chulandt, jonkheer, vermeld in 1598, 746

Claesses, Henrick, blinde man te Amsterdam?, vermeld in 1603, 872

Claesz, Reiner, schipper  in 1586, 142, 238, 262, 351, 701

Claeszn, Lieuwe, kapitein in 1586, 128, 131

Clant van Velsen, Gerrit, subsituut gewaldige in 1595, 276

Clant, Alart, vermeld in 1595, 286

Clant, Eilko, vermeld in 1595, 286

Cleve, Joost van, vermeld in 1585, 80, 118

Clooster, Christoffel, adelborst in 1598, 771, 773

Cloostorp, Christoffel van, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 813

Coenders, krijgt paspoort in Oostfriesland voor erfenis, vermeld in 1596, 534

Coenders, lid college?, vermeld in 1596, 518

Coesevoet, Jan, burger van Westfalen in 1596, 644

Coeverden, Johannes van, predikant te Irnsum in 1598, 815

Cokelbergh, commis, vermeld in 1603, 883, 885

Commali, Nicolas, vermeld in 1586, 90

Commetie, Nicolas, vermeld in 1586, 105

Cornelis, mr., timmerman te Bourtange, vermeld in 1598, 675, 746

Cornelisz, Cornelis, sergeant in Bergum in 1588, 203

Corteville, vermeld in 1586, 105

Cosyns, Claes, burger IJsselstein, vermeld in 1596, 496

Cramer, Willem, vermeld in 1597, 695

Crul, Everwyn, vermeld in 1596, 534

Cutler, kapitein in 1587, 177, 220

D

Dam, Hoge van der, deserteur?, vermeld in 1587, 182

Decker, Jacob, vermeld in 1596, 550, 623

Degroet, Conri, paspoort voor Groningen in 1585, 43

Deliss, Peter, vermeld in  1585, 57

Delmans, vermeld in 1597, 690

Dinskot, Kaspar, 1596, 505

Dirck, meester, vechtmeester adelborsten , vermeld in 1598, 831

Doedesz, Gabbe, schipper? in 1588, 189

Does, Pieter van der, jonkheer, vermeld in 1597, 720

Donia, Remponis?, te Gallias, vermeld in 1603, 872

Dorne, Derrick van, soldaat in 1598, 764

Drent, Jan, gevangene, vermeld in 1596, 544, 603

Dromelio, oculist in 1595, 378

Druckern, Hans, paardenberijder van de Paltsgraaf in 1595, 412

Drunen, kapitein in 1588, 200

Dussau/Dessau, Staatse kapitein in 1603, 905

Dusse, Johan van der, vermeld in 1595, 323

E

Eerhardi, Popko, vermeld in 1598, 795

Eimo, Jurrien, adelborst in 1596, 617

Elingio, Johannes, predikante te Bellingwolde in 1598, 811

Embden, Herman, gevangene, vermeld in 1597, 695

Embslandt, Drost van, vermeld in 1603, 857

Emmen, Johannes, prior in Terp Apel in 1595, 300

Engel, Christoff, vermeld in 1588, 133, 200, 315

Engelkens, Henrick, hoenderhouder, vermeld in 1598, 690

Erfurdt, Bonifacius, deserteur?, vermeld in 1587, 182

Erichs, Hans, vermeld met paarden in 1596, 522

Ewits, Timen, soldaat onder Michiel Hagen in 1595, 400

Ewsum, Aepco Jorg van, vermeld in 1595, 286

Exterde, Johan van, vemeld in 1603, 860

F

Feringa,Jelte, pachter uit Gerkesklooster/Visvliet diaconieland, vermeld in 1588, 219

Fontano, Rene van, officier in 1603, 69, 262, 841, 842, 844, 860, 901

Fox, Rompt, vermeld in 1588, 195

Fransiscus, Johannes, schoolmeester te Groningen in 1598, 784

Frinsky, Georg, vermeld in 1588, 219

Fritsen, Luitgen, gevangene, vermeld in 1585, 77, 78

G

Gabbes, Bintge/Biucke?, schipper?, vermeld in 1603, 891, 914

Gavekoten, 1585, 57

Gelderhavium/Gelderhautio, vermeld in 1585, 67, 124

Gerardi, Bernardo, wachtmeester van Groningen, vermeld in 1603, 876, 880

Gerardt, Drost, vermeld in 1597, 690

Gerrit, hellebardier, vermeld in 1595, 360

Gerrits, Herman, schipper, vermeld in 1586, 109, 185, 198, 215

Gerrytsen, Arent, vermeld in 1596, 572

Gerrytszn., Pieter, burger Bolsward?, vermeld in 1596, 501

Gersbulo, minister locale, vermeld in  1586, 141

Gerts, Claes, pachter uit Gerkesklooster/Visvliet diaconieland, vermeld in 1588, 219

Geveker, Hans, 1585, 31

Gielen, Johan van Buiren, vermeld in 1596, 530

Gijse, corporaal, vermeld in 1588, 190

Godtsmidt, Melchior, soldaat in 1595, 400

Graeff, Jelis die, overleden soldaat onder Cippe van Oosterzee in 1603, 852

Graft, mr. Antoni, generaal veldtscheerder in 1595, 357

Grinsma, procureur generaal vermeld in 1587, 185

Groenevelt, gouverneur in 1597, 725

Gruis, gedeputeerde in 1595, 304, 597

Gulic, Hertog van, vermeld in 1598, 738

H

Haen, Joes de, edelman  in 1597, 692

Hansken, Cort, deserteur?, vermeld in 1587, 182

Hansse, Henrick, soldaat onder Willem Coenders, vermeld in 1596, 613

Haren, Evert van, vaandrig in 1598, 746

Haringus, Tako, proost Schildwolde? in 1595, 300

Harinxma, weduwe Doede van, vermeld in 1586, 138

Harmens, Powel, burger van Jemmingen in 1596, 517

Hasselt, Jan van, wachtmeester in 1595, 205, 209, 213, 364, 718

Heiler, Andries, adelborst onder Cornput in 1596, 524

Heliger, Claes, corporaal van kapitein Gerrit Schay in 1588, 205

Hemebert, kapitein in 1596, 524

Hendrijcx, Abraham, tamboerijn, vermeld in 1603, 873

Henrichsen, Hermen, burger van Bandstermolen in 1586, 100, 109

Herbaijum, Jacob, vermeld in 1597, 695

Hettes, Wybe, officier?, vermeld in 1603, 912

Hidde, J., kapitein pioniers, vermeld in 1587, 184, 192

Hiddinck, Lucas, kapitein in 1595, 418

Hiellema, gecommitteerde Emden, vermeld in 1603, 879

Hilverenbeeck, Jan van, valkenier, vermeld in 1596, 609

Hoen, Arend, gedeputeerde Groningen in 1597, 729

Holkeszn, Sibrant, vermeld in 1587, 177

Hoornkens, Jacob, vermeld in 1596, 605

Hoornkens, Johan, vermeld in 1598, 810

Hotties, Doittije, schipper? in 1586, 117, 199

Hotzen, Ditrich, zoon wil paspoort, vermeld in 1596, 515

Hovinck, Luytgen, vermeld in 1598, 791

Hoy, Hans van der, soldaat onder Holstein in 1595, 400

Huichs, Hans, burgemeester?, vermeld in 1596, 518

Huigen, Jan, burger van Steenwijk in 1595, 317

Hunloe, Joost, vermeld in 1596, 613

Hunsingius, Gerardus, predikant te Rysum in 1595, 280

Hurnio, Johanni, kandidaat professor Medisch, vermeld in 1588, 191

Huyde, Bartelt van, corporaal onder Frans van Cammingha in 1603, 868

Huysman, Jan, ontvanger geestelijke goederen in 1598, 43, 341, 690, 816

I

Isbrandts, Claes, huisman, vermeld in 1596, 515

Isselmuden, Ernst van, vermeld in 1595, 287

J

Jacob, Luitgen, burger Groningen? in 1603, 896

Jacobsen, Eijne, paardenhandelaar?, vermeld in 1603, 851

Jacobsen, mr. Cornelis, kamerling van Maurits? in 1595, 329, 359, 394, 404, 406, 799, 815

Jalinge, Jan, luitenant, vermeld in 1597, 707, 728

Jans, Cornelis, timmerman te Delfzijl in 1596, 599

Jans, Jan, pachter uit Gerkesklooster/Visvliet diaconieland, vermeld in 1588, 219

Jansma, Rompt, 1585, 27

Janssen, Jacob, vermeld in 1585, 71

Jansz, Willem, vermeld in 1588, 151, 218

Jaspers, peter, kapitein in 1586, 513

Jaspers, Peter, kapitein in 1586, 91, 115

Jeiss, Martino, vermeld in 1585, 43

Jerefaes, Jan, vermeld in 1603, 858

Jetse, luitenant van Johan Coerts, vermeld in 1596, 499

Jochumsen, Gerben, vermeld in 1585, 71

Jodoco, fratre, vermeld in 1585, 69, 124, 187, 244

K

Karckhoff, schoolmeester in Drenthe, vermeld in 1603, 918

Katsz, Carll, vermeld in 1585, 69

Kettler, Roloff, vermeld in 1585, 67

Keulen, keurvorst van, vermeld in 1585, 27, 88, 193

Kletst, Antoni, officier in 1596, 632

Knopio, Mensoni, vermeld in 1603, 901

Kodtwits, hopman, 1597, 706

Koen, Jilto, execueteur van Groningen, vermeld in 1596, 542

Krijth/Cryt, officiael, vermeld in 1603, 521, 611, 701, 883

Kropswolde, Scholte, vermeld in 1595, 300

L

Lamberts, Arnt, burger van Noordhorn in 1586, 137

Lamberts, Matthijs, luitenant van kapitein Wederspan in 1588, 195

Lamberts, Nittert, pachter uit Gerkesklooster/Visvliet diaconieland, vermeld in 1588, 219

Lamberts, Thijs, luitenant in 1588, 219, 232

Lammer, Derrick, 1585, 25

Langen, Roelof van, luitenant van de graaf van Moers, vermeld in 1587, 166, 168

Laurens, Jochum, kapitein vermeld in 1586, 120, 591

Laurent, Loys, vermeld in 1595, 431

Lay, Franchais du, vermeld in 1596, 539

Lechener, Tielman, burger van Wesel, vermeld in 1598, 746

Lellens, Jan to, vermeld in 1595, 286

Lepel, Henrick, burger? in 1595, 378

Lewe, Jan, vermeld in 1595, 286

Lewe, Jorgen, vermeld in 1595, 286

Lewen, Egbert, vermeld in 1595, 287

Lewen, krijgt paspoort in Oostfriesland voor erfenis, vermeld in 1596, 534

Lier, Harman van, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 813

Lieuwes, Evert, proviandmeester te Niezijl?, vermeld in 1589, 259, 261

Liewarden, Wibrandt, vermeld in 1595, 353

Limburg, Simon van – officier? – 1585, 22

Lokeren, vrouw van, vermeld in 1603, 912

Lubbers, Clais gevangene, vermeld in 1587, 183

Ludolphi, Johannes, vermeld in 1603, 860

Luithamer, Henrick, burger te Niesloet/Slochteren? in 1595, 299

Luits, Johan, adelborst onder kapitein Willem Coenders, vermeld in 1603, 861

Lupkes, Derck, te Ulsen, vermeld in 1596, 534

M

Macque, Jan, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 813

Malespina, vermeld in 1603, 909, 911

Malsom, Frans, doctor  in 1596, 357, 613, 687

Marcus, Johan, burgerhopman van Leeuwarden,, vermeld in 1587, 178, 179

Marderslick, Jurrien van, ruiter onder Bambach, vermeld in 1603, 873

Marpurg, Eckhard Suver van, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 813

Mein, Jacob, luitenant van kapiten Nispert, vermeld in 1586, 90

Meins, Jacques, kapitein?, vermeld in 1603, 924

Meppes, Hayke, vermeld in 1596, 614

Mepsche, Roloff de, vermeld in 1596, 534

Meyer, Lambert, vermeld in 1596, 576

Meyvogel van Wierdt, Jan, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 813

Mijsen, van der, President, vermeld in 1588, 188

Moda, kapitein? in 1586, 121, 550

Mohr, hopman, 1585, 58

Moijart, vermeld in 1585, 53, 73

Montargett, luitenant, 1585, 45

Mr. Jels, compositie des harmat – 1585, 24

Muiden, drost van, vermeld in 1587, 178

N

Nantes, Jan, sergeant van Vervou, vermeld in 1587, 180, 219

Nassau, Hendrik Frederik, vermeld in 1595, 429

Nassau, Magdalena gravin van, geboren von Wzoldrek,  vermeld in 1598, 813

Nicasie, Joanne, predikant, vermeld in 1598, 808

Niels, David, kreeg paspoort in 1585, 62

Nispert, kapitein in 1586, 90

Norenberg, Segewolt van, officier in 1586, 60, 98, 120, 139

Noue, monsieur de la, vermeld in 1598, 584, 769

O

Obbena, gevangene, vermeld in 1596, 602

Oenema, Ruirt, gevangene in 1598, 806

Oldambt, Drost van, vermeld in 1597, 694

Oldenberch, Israel van, bussen mr?, vermeld in 1586, 108

Omberville, monsieur de, vermeld in 1598, 769

Ommen, Hans van, Scholte van Emmen, vermeld in 1596, 544, 564

Ommen, Rutger van, burger te Groningen in 1598, 813

Ommeris, vermeld in 1585, 69

Oving, Arend, vermeld in 1586, 80, 115

P

Paep Maurits, te Roden, vermeld in 1597, 232, 521, 547, 674, 688, 689

Paeschens, Hans, vermeld in 1596, 534

Pankes, Eepe, huisman te Uithuizen in 1588, 218

Parasijs, comissario in 1586, 133

Paritinum, vermeld in 1586, 105

Passeval/Persevas, Christoffel, wachtmeester in 1587, 111, 169

Paulus/Peulen, Goswyn, Arnhem? 1595, 411, 423, 428, 430, 585

Pedro, Johan, krijgsgevangene in 1585, 77, 78, 235

Pekel, Johan Henrixzn, luitenant onder kapitein Drunen in 1588, 200

Petersen, Evert, huisman vermeld in 1595, 323

Petershagen, Harmen van, Scholte van Eelde en Norg in 1595, 308, 532

Petri, Bastiaen, burger in Herborn in 1603, 869

Petri, Jelis, 1585, 32

Petri, Lodewich, schoolmeester in 1596, 501

Pietema, Bolo, vermeld in 1595, 286

Pieter, Joris, soldaat in 1595, 400

Pieters, Lambert, gevangene in Coevorden, vermeld in 1597, 689, 710, 716, 723

Piper, Coert, vermeld in 1603, 871

Pleder, Johan, Engelse, officier in 1585, 61

Pool, Engelbert, adelborst onder compagnie van Sageman in 1598, 814

Poppen, Herman, munitieleverancier in Emden?, vermeld in  1585, 141

Potter, Agge, proviandmeester in 1603, 893

Provenceal, Staatse kapitein in 1603, 906

Putze, Johan, officier in 1603, 860

R

Rebours, monsieur, vermeld in  1586, 141, 428

Regensburch, Frederick van, page? in 1603, 909

Reincherus, Hermannus, predikant te Beilen?, vermeld in 1603, 873

Reiners, Heijn, schrijver van kapitein Harkenstede in 1586, 137

Rengers to Slochteren, Johan, vermeld in 1595, 287

Rengers, Gedeputeerde, vermeld in  1595, 422

Rengers, lid Admiraliteit, vermeld in 1588, 217

Rengers, vermeld in  1595, 426

Renichero, predikant? in Drenthe in 1603, 861, 901

Rensen, Conraedt van, vermeld in 1595, 376

Ridders, Martin, soldaat van Taecke Hettinga in 1588, 216

Rincker, luitenant, vermeld in 1597, 675

Riviere, Dirick, vaandrig? vermeld in 1586, 106, 185

Roeloff, scholte van Anloo in 1596, 643

Rolofsz, Martin, vermeld in 1585, 69

Romkes, Hilke, proviandmeester Niezijl?,  vermeld in 1586, 118, 126

Roon, Schout van, vermeld in 1598, 753

Roscam, Cornelis Jochums, burger Dokkum? in 1598, 815

Rossum, Van, aanwezig bij landsdag in 1596, 528

Russenborch, vermeld in 1595, 357

Ryhoven, kapitein in 1595, 424, 435, 493

Rykens, Frerick, raadsheer? in 1596, 598

Ryswick, kapitein in 1596, 426, 524

S

Sandstede, Hans van, kapitein?, vermeld in 1588, 191, 244, 248, 256

Sandtbeke, George van, 1596, 615

Santstede, Hans van, luitenant van Doecke van Martena in 1585, 63

Schaffer, Claes, vermeld in 1595, 287

Scheltema, commissaris, vermeld in 1598, 746

Scheltema, Daten, vermeld in 1598, 770

Scheltes, Ludwig, raadsheer? in 1596, 598

Schilling, Hendrik, 1588, 187

Schollinck, vermeld in 1603, 871

Scholte van Gieten, vermeld in 1596, 634

Schortinckhuysen, holtwaerdersambt, vermeld in 1598, 776

Schott, Johan, schipper?, 1585, 36

Schouwenborch, Roloff, wachtmeester in 1596, 369, 504, 556, 644, 704, 823

Schram, Michell, officier in 1585, 55, 91, 118, 119

Schrooff, Naren alias, deserteur?, vermeld in 1587, 182

Schuirmans, Jochem, vermeld in 1585, 69

Schulers, Hermanne den, vermeld in  1586, 139

Schutt, Jacob, huisman, vermeld in 1585, 71, 98

Segen, Jacob van, 1596, 522

Sengellen, Philips, kamerschrijver, vermeld in 1586, 107

Sibleszn, Doede, vermeld in 1588, 203

Sibrans, Ids, overleden kapitein vermeld in 1586, 42, 101

Sichma, Jochum, alias Nachtigal, vermeld in 1589, 261

Sickinga, Age, vaandrig, vermeld in 1586, 106

Siegen, Hans van, sergeant van kapitein Arent van Arentsma, vermeld in 1596, 312, 570, 574

Simensen, Jacob, burger Bolsward?, vermeld in 1596, 501

Sleusinck, luitenant van Leendert Huijghis, vermeld in 1598, 754

Smedd, Berend Gerritsz, schout te Vledder in 1598, 738

Smidt, Geert, zeekapitein? ,  vermeld in 1587, 95, 117, 123, 142, 165, 171, 212, 268

Smit, Wolff, soldaat vermeld in 1596, 596

Snijder, Joris, tentmaker?, vermeld in 1603, 861

Snyder, Jacob, vermeld in 1596, 534

Sollnerdal, Jochum, ruiter, vermeld in 1586, 109

Spenses, Antoines de,  vermeld in 1598, 750

Splinter, Johan, vermeld in 1585, 69

Spoelderbosch, Balthasar van, soldaat onder Doecke Martena in 1597, 700

Spruit, Henrick, vermeld in 1586, 62, 137

Steck, Johan, vermeld in  1595, 422

Steelant, dokter?, vermeld in 1588, 187, 192

Stellingwerff, Jan van, deserteur?, vermeld in 1587, 182

Stevens, Willem, alias Swarten van Swoll, vaandrig van kapitein Harkenstede in 1586, 116

Stickhausen, Focx vermeld in 1598, 759

Straesburg, Mathijs van, vermeld in 1598, 759

Stude, Kerstien, burger Lingen, vermeld in 1596, 495

Swalme, doctor in 1598, 334, 599, 619, 791

Syl, Johan van, wachtmeester van Hasselt in 1597, 709

T

Tadema, Johan, vermeld in 1595, 287

Taedt, Gysbert, vermeld in 1585, 69

Techelen, Otto van, vermeld in 1598, 729, 773, 832

Tecklenburg, Christoffel, vermeld in 1603, 868

Tengnagel, Johan, deed iets voor het leger in 1596, 578, 685

Tes, Nicolaes, vermeld in 1596, 605

Thes, Ernst Ferdinandt, doctor in medicin te Dokkum, 1596, 501

Thoen, Gerrit, 1585, 30

Thomasz, Jacob, schipper in 1586, 139, 306

Tiackens, Reine, wedman te Zuidbroek in 1595, 377

Tiaerdts, Peter, luitenant van kapitein Martena in 1588, 221, 254, 264, 269

Tiebbes, Jacob, vermeld in Schoterland in 1585, 26

Tomas, Jacob, Dokkumer? in 1598, 796

Truchses, Jurien, vrijheer uit Pruisen, vermeld in 1598, 790

Tulleken, koopman in 1603, 860, 901

Tverda, doctor, 1585, 53, 79

U

Ubbena, Willem, vermeld in 1595, 286

Ulcke, timemrman in 1595, 305, 431, 726

Uulkes, Marten, eigenaar schuit in 1585, 33

V

Valc predikant , vermeld in 1598, 808

Vechters, Hans, vermeld in 1598, 759

Verwer, Louis, lakenhandelaar te Lier in 1585, 65

Verwert, Olle van, scholte? in 1596, 642

Vester, Eilke, vermeld in 1585, 62

Vogel, Johan, genaamd Kimme, vermeld in 1597, 675

Vogels, gedeputeerde in 1589, 195, 256

Vorsst, Hans, secretaris?, vermeld in 1586, 88

Vos, Hendrik de, vermeld in 1596, 528

Vries, Enno, soldaat onder Juw van Eysinga in 1596, 528

Vrinck, vermeld in 1589, 244, 260

W

Wael, Claes die, vermeld in 1595, 357, 360

Wagenberch, Egbert Jans, moordenaar in 1603, 907

Walle, Anna en Gertruit ter, burger van Meppel in 1595, 302

Warmelo, vermeld in 1597, 694

Watma, Repco/Geertien weduwe te Grijpskerk in 1595, 294

Wellinckhove, Herman Martins van, hellebardier  in 1589, 262, 562

Welsum, Margerett, weduwe van Campen, vermeld in 1585, 78

Wesels, Henrich, vermeld in 1597, 670

Wessel, Henrick, burger Leeuwarden, vermeld in 1596, 584

Wijckens, Arndt, adelborst onder Frans van Cammingha in 1603, 868

Wijdebrugge, Harmann, vermeld in 1603, 924

Wijfring, Albrecht, vermeld in 1585, 71

Wijntges, Henrick, ruiter, vermeld in 1586, 109

Wijntges, Wijne, gehuwd? in 1588, 218

Willems, Swarte, steenmetselaar te Groningen in 1595, 353

Willemsen, Jacob, soldaat vermeld 1596, 519

Willemsen, Steven, inwoner Emden, vermeld in 1585, 71, 91, 137

Willemsen, Willem, sergeant van kap. Johan van den Cornput, vermeld in 1596, 539

Wintges, Johan, vermeld in 1603, 918

Wisses, Wabbe, kapitein?, vermeld in 1596, 575, 580, 581, 837

Wit, kapitein vermeld in 1596, 591

Wittenhausen, Wilhelm van, soldaat in 1598, 780

Wolters, Emmeric, kerkvoogd te Diever in 1598, 816

Wolters, Robbert, Scholtus  tot Anloo in 1598, 791

Woltersum, Arijs Everts van, 1588, 190

Wonderlich, Hans, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 813

Y

Yges, Jetze, wachtmeester Bourtange in 1597, 359, 694, 726