Alle hieronder vermelde personen uit de dagboeken van Willem Lodewijk zijn door ons nog niet geïdentificeerd.
De namen zijn alfabetisch en op achternaam of patroniem gerangschikt.
Na de naam staat het mogelijke beroep of hetgeen waardoor de persoon vermeld is in de dagboeken van Willem Lodewijk.
Vervolgens het jaartal van de vermelding en daarachter staat het paginanummer van de transcriptie tekst.
Mocht u meer weten over één of meer van deze personen, dan horen wij dat graag.

LET OP: deze lijst zal regelmatig worden bijgewerkt.
Gevonden personen halen we van de lijst, maar er zullen ook nog vele personen worden toegevoegd.

 


1e versie dd 2-1-2022|
2e versie dd 16-1-2022 (ong. 415 namen)
3e versie dd 2-2-2023 (ong. 1235 namen)

 

A

Aa, Adolf van der, vermeld in 15889, 365

Aa, van der, vermeld in 1588, 303, 306

Abbe, le, kapitein in 1585, 138, 143

Abelen, Johannes, predikant te Gasselte in 1598, 1599

Abelus, Leo, beroepen predikant te Winsum/Obergum in 1594, 962

Achlum, Roeland van  vermeld in 1593, 572

Ackeley, vaandrig onder kapitein Cornput in 1594, 806, 807, 812, 813

Adies/Adius, Gerrit, hellebardier in 1597, 1506, 1630, 1632, 1644, 1666, 1679

Adolphi, Reinuerm, vermeld in 1594, 947

Adriaan, mr, vermeld in 1595, 1133, 1609

Adriaenszn, Jan, mag haviken vangen in 1594, 959

Adriaenszn, Thys, mag haviken vangen in 1594, 959

Adriani, Adam, vermeld in 1604, 1835

Adriani, Sibrando, predikant Pietersbierum in 1594, 872

Aelberts, Sye, krijgt paspoort in 1595, 1586

Aerdenburch, gravin, vermeld in 1596, 1361

Aessien, Claes, burgemeester Steenwijk in 1585, 140

Agges, Romkee, trommelslager van kapitein Taecke van Hittinga in 1589, 450

Albada, Wybrand van, officier? in 1598, 1656

Alberts, Henrich, adelborst van kapitein Gerrit Cornelissen Schay in 1586, 235

Aleman, ingenieur, vermeld in 1603, 1760

Alhardts, Andreas, predikant te Anjum in 1594, 505, 537, 763, 788, 966, 967, 1088

Allekunst, Herman, spitsroedenmaker in 1604, 1851

Allerts, Andreas, vermeld in 1595, 1811

Alma, Yme, proviandmeester in 1594, 208, 748, 807

Ancker, Hans, luitenant van kapitein Atte van Hettinga in 1593, 643

Anckes, Jan, vermeld in 1594, 607, 960

Andriesen, Jan, agent bankiersfamilie Fugger in 1594, 1180

Anloo, Scholte van, vermeld in 1595, 1021, 1096

Anric, Hans van, soldaat in 1598, 1632

Antelen, Johan, vermeld in 1586, 230

Anthony, Henrick, convooimeester in 1593, 612

Anthony, mr. , Chrirurgijn in 1598, 637, 641, 856, 1624, 1649

Antoni, mr., vermeld in 1594, 986

Antonis, D, vermeld in 1604, 1834

Antonis, prediker in 1605, 1864

Antonys, meester, vermeld  in 1594, 740

Archenen, stalmeester Maurits van Oranje in 1594, 957

Arduin, Pierre Martin, Italiaanse soldaat, vermeld in 1593, 588

Arentsz, Arent, wachtmeester in 1597, 1508, 1677, 1863

Arentzoon, Steven, vermeld in 1594, 862

Arndsen, Willem (?-1585), proviandmeester Niezijl in 1585, 61, 63

Assenberch, Hendrik van, vermeld in 1596, 1379

Auckes, Aucke, kapitein? in 1604, 1814

Aurick, Hans van, soldaat onder kapitein Hans van Oostheim in 1598, 1644

Aventroet, Bartelt, vermeld in 1586, 200

Aviorrandt, vermeld in 1593, 634

Awena, lid college?, vermeld in 1596, 1257

B

Bachman, George, vermeld in 1597, 1457

Balen, Geert van, vermeld in 1588, 73, 349

Balkio, Isbrandio, vermeld in 1589, 432

Ballinck, sergeant, vermeld in 1596, 1419

Ballingeheim, Hans, burger Groningen in 1594, 870

Baltus, J., soldaat in 1598, 1555

Bambach, ritmeester, vermeld in 1603, 1741

Barchon, N.N., ritmeester in 1592, 490, 501

Bartholomeus, Hans, vermeld in 1596, 1259

Barttinge, vermeld in 1598, 1560

Bastiaenszoon, Hans, vermeld in 1603, 1742

Bauckes, Romcke, gevangene in 1596, 1341

Baukes, Epo, vermeld in 1593, 567

Bauwmeester, Jan, burger Groningen in 1598, 1537

Beaulieu, vermeld in 1593, 519

Beets, Jonckhans van, luitenant van Wigbolt Barels in 1588, 327

Beilen, Scholte van, vermeld in 1603, 1742

Beima, Peter Hommes, vermeld in 1588, 357

Beke, Magdalena ter, vermeld in 1593, 642, 726

Beke, Margreta ter, vermeld in 1593, 642, 726, 748

Beker, Johan, proviandmeester van Niezijl, vermeld in 1587, 269

Bella, La, markies, Spaanse officier? in 1603, 1781

Bellij, David, luitenant van Meldron, 1585, 81

Bels, Hans, luitenant van Doecke Martena in 1598, 533, 1613

Bender, Hans, meester in 1589, 377

Bennik, Gerrit, vermeld in 1594, 886

Benten, Henrico, vermeld in 1589, 380

Berch, Thomas van den, vermeld in 1598, 1581

Berchem, Henrick, vermeld in 1585, 130

Berends, Jochim, adelborst onder kap Holstein, vermeld in 1593, 512, 1665

Berents Jan, scholte van Steenwijk in 1595, 1208

Berents, Jacob, vermeld in 1593, 537

Berents, Jan, burger in 1592, 489

Berge, Laurents van de, vermeld in 1595, 1173

Bergonne, monsieur, lid Krijgsraad in 1596, 1406

Bernard, Johan, soldaat uit Coevorden van kapitein Assuerus in 1594, 741

Bernardi, Gerard, gevangene in Barbarije in 1595, 1034

Bernardus, Gerbrand, koopman te Bolsward in 1594, 958

Bernardus, procurator in 1593, 512

Berndt, Jochim, vermeld in 1585, 142

Berndt, schrijver van Drenthe in 1596, 1392

Berner, Johan, inwoner Nienhuis in 1595, 1195

Berteborg, Gerrit, inwoner Bartze? in 1588, 342

Bertram, Herman van, soldaat in 1595, 1035

Bertro, Wolter van, vermeld in 1586, 200

Beury, kapitein in 1596, 1362, 1788

Bienema, vermeld in 1596, 1410

Bijllsteve, kapitein in 1586, 183

Bijlstam, kapitein in 1586, 176

Bijntes, Jelle, vermeld in 1586, 164

Binckes, Nicolaes, vermeld in 1598, 1577

Blasus, Dudo, vermeld in  1585, 111

Blaue, Lorentz, rustmeester vd Palzgraaf in 1595, 1055

Blauwstein, Antoni, hellebardier in 1594, 776, 944, 953

Blecking, Fenne, vermeld in 1598, 1568

Blefken, Joost, vermeld in 1589, 401

Bock, Claes, vermeld in 1587, 724

Bode, Broer de, vermeld in 1588, 359

Boeckholt, kapitein in 1594, 710, 714, 775

Boelen, Anna, vrouw van Engelbert vd Stede?, vermeld in 1588, 327

Boelkis, Miecke, krijg paspoort in 1598, 1665

Boeningen, Jan van, vermeld in 1594, 744

Boer, Jan ten, vermeld in 1595, 1222

Boese, Jorrien, vermeld in 1593, 627

Bojardt, graaf, vermeld in  1585, 112

Bokelman, Patroclus, beroepen predikant te Oldekerk/Grijpskerk in 1594, 962

Bolin, schipper in 1586, 200

Bolswick, Wessel van, krijgt paspoort in 1592, 491

Bolswyck, Wessel van, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1601

Bolwerck, Seger Peters, vermeld in 1589, 367, 375

Bondt, Reiner Evertzen, vermeld in 1595, 493, 1072

Bonetis, Hieronimus, kapitein in 1594, 714, 758

Bongert, Gossen, vermeld in 1589, 449

Bonte, Jan van, vermeld in 1588, 358

Boon, Balsar, vermeld in 1589, 446

Boot, Gerrit int, vermeld in 1586, 202

Boots, Fedde, schipper in 1604, 1852

Borcharts, Laurens, door krijgsraad in Oostfriesland ter dood veroordeelde in 1603, 1716, 1727

Borcheren, Peter van, soldaat onder Christoffel Arentsma in 1603, 1784

Bordes, kapitein?, 1585, 35, 83, 111, 343

Borsmis, Johan van, vermeld in  1586, 219

Bosum, Heinrick van, vermeld in 1597, 1457

Botes, Saecke, vermeld in 1586, 175, 176

Bottema, vermeld in 1585, 72

Bottes, Hessel, burger Dokkum?, vermeld in 1588, 339

Boucholt, vermeld in 1598, 1638, 1644

Bouters, Abraham, vermeld in 1586, 221

Bouwmeester, Jan, vermeld in 1593, 644, 902, 946

Brakel, Hans van, suteler in 1588, 230, 296, 300, 1129

Brambach vermeld in 1588, 351, 384, 455, 456

Brandt, Jan, luitenant, vermeld in 1595, 494, 515, 528, 536, 573, 603, 604, 692, 696, 709, 713, 717, 737, 738, 739, 747, 774, 775, 797, 868, 1015, 1032

Branen, Hermannum, vermeld in 1605, 1863

Brants, Focke, vermeld in 1593, 594

Brants, Johan, vermeld in 1594, 752

Brantsz, Thonis, vermeld in 1589, 374

Braunswich, Hertog van, vermeld in 1596, 1237

Breckevelt, klerk in Groningen in 1595, 1026

Breckman, Daniel, adelborst in 1585, 127

Breckman, Harmen, adelborst onder kapitein Gerrit Schay in 1599, 1684

Bredemolen, Didric Harmens, vaandrig van kapitein Kijff, vermeld in 1598, 1541

Bredenrode, mevrouw van, vermeld  in 1598, 1553

Breeckevelt, vermeld in in 1598, 1624

Bremen, Hans van, soldaat onder kapitein Jan van Niel in 1594, 801

Brocht, Antonijs, vermeld in 1589, 363

Broersma, Here, vermeld in 1595, 1009

Brueder, Albert, pikeur in 1585, 119

Brug, Asaias van, edelman in Oostfriesland, 1596, 1362

Brunch, Maximil, vermeld in 1589, 408

Brunswick, Henrick, burger van Emden, vermeld in 1596, 1357

Brunswick, Herman van, gevangen soldaat in 1594, 743

Budde, Jurgen, vaandrig  in 1598, 1690

Buer, Jan ten, burger van Groningen, betrokken bij de Reductie in 1594, 748, 796, 819, 829

Bueren, Arent van, vermeld in 1594, 991

Buiren, Jan, van, levert een neiuwe hoed aan Willem Lodewijk in 1595, 1071

Burch, Derck van der, chercher in 1597, 1474, 1687

Burchard, Jacob, koopman in 1598, 1649

Burcharen van Freden, Jorg, vermeld in 1586, 200

Buren, Jan ten, kreeg paspoort in 1593, 512

Busman, Hans, ruiter, vermeld in  1595, 1156

Butt, Antonijs, vermeld in 1585, 125

Buttel, Henrick, vermeld in 1594, 901

Buyr, Unne, burger hopman te Groningen in 1597, 1509

Buzenval, vermeld in 1597, 1468

C

Caets, Otte, vermeld in 1596, 1279

Calabers, Joost, vermeld in 1588, 341, 478

Calff, vermeld in  1595, 1161

Camp, Caspar du,chrirurgijn in 1605, 1859

Camphuis, kapitein? in 1594, 734

Cancelar van Oostfriesland in 1595, 605, 1043, 1051, 1071, 1075, 1184, 1192, 1193, 1210, 1220, 1248, 1383, 1526, 1536, 1628, 1640, 1835, 1851

Cannegieter, Ruirdt, vermeld in 1586, 179

Carl, Hertoch, vermeld in 1605, 1867

Carlewitzs, vermeld in 1589, 434

Caron, Noel de,vermeld in 1593, 205, 225, 409, 1862

Casenbroot, S, kandidaat ontvanger Vlaanderen in 1604, 1840

Casimir, Hertog, vermeld in 1586, 235

Cassel, Claes Coot van, sergeant in 1604, 1827

Cater, vice-admiraal, vermeld in 1589, 323, 372, 374, 394, 410, 444, 449, 450, 452

Ceima, Georgien, adelborst in 1597, 1488

Christoffori, Hermanis, beroepen predikant te Tolbert in 1594, 962

Christopher, graaf, vermeld in 1598, 1636

Chulandt, jonkheer, vermeld in 1598, 1532

Claes, Nanning, vermeld in 1587, 255

Claes, Tieske, vermeld in 1594, 886

Claeses, Eecke, vermeld in 1592, 496

Claessen, Claes, soldaat onder kapitein Tjaert Tjebbes Hobbema in 1586, 200

Claessen, Harmen, sutelaer in 1595, 1040

Claessen, Reiner, burgemeester van ? in 1594, 783

Claessen, Rense, vermeld in 1594, 697

Claessens, Botte, vermeld in 1587, 260

Claesses, Henrick, blinde man te Amsterdam?, vermeld in 1603, 1740

Claesz, Reiner, schipper  in 1586, 221, 360, 389, 414, 738, 1078, 1475

Claesz, Renier, vermeld in 1588, 345

Claeszn, Lieuwe, kapitein in 1586, 200, 204

Clant van Velsen, Gerrit, subsituut gewaldige in 1595, 998

Clant, Alart, vermeld in 1595, 1009

Clant, Egbert, vermeld in 1595, 947, 1029

Clant, Otto, gezant van de Palsgraaf in 1594, 973, 976

Cleve, Joost van, vermeld in 1585, 71, 143, 187, 348, 1056

Clinkert, Peter, schrijver van kapitein Jan Sageman in 1595, 1051

Clooster, Christoffel, adelborst in 1598, 1557, 1559

Cloostorp, Christoffel van, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1601

Clöster, soldaat in 1592, 500

Coenders, Berendt, vermeld in 1595, 1205

Coenders, Hendrik, hofjonker, vermeld in 1595, 1074, 1651

Coenders, krijgt paspoort in Oostfriesland voor erfenis, vermeld in 1596, 1275

Coenders, lid college?, vermeld in 1596, 1257

Coenen, Gerrit, vermeld in 1596, 1289

Coesevoet, Jan, burger van Westfalen in 1596, 1398

Coeverden, Johannes van, predikant te Irnsum in 1598, 1603

Cokelbergh, commis, vermeld in 1603, 1754, 1755

Collershove, Robert, krijgt pascedel in 1597, 1512

Cologne, electeur de, vermeld in 1598, 1478, 1628, 1632

Commali, Nicolas, vermeld in 1586, 153

Commetie, Nicolas, vermeld in 1586, 172

Constabel, Broer Sijtges, vermeld in 1588, 316, 333

Coogers, Geert, vermeld in 1594, 813

Cools, Joanna, weduwe van ingenieur mr. Joost Mattheus, vermeld in 1598, 1613

Coops, Geert, vermeld in 1589, 447

Cordebacker, gevangen sergeant in 1605, 1859

Cornelio, Fransisco, krijgt paspoort in 1589, 403

Cornelis, Gysbert, luitenant van kapitein Jacques de Vries in 1593, 645

Cornelis, krijgt paspoort in 1586, 156

Cornelis, mr., timmerman te Bourtange, vermeld in 1598, 1437, 1533

Cornelisz, Cornelis, sergeant in Bergum in 1588, 313

Corte, Henric, soldaat in 1594, 749

Corteville, vermeld in 1586, 171

Cortleven, Herman, soldaat van kapitein Peter van Leeuwarden in 1593, 518

Corwnert, Jan van, luitenant van kapitein Budding, vermeld in 1589, 388

Cosyns, Claes, burger IJsselstein, vermeld in 1596, 1235

Courtevelle, Antoine, vermeld in 1586, 182

Craen, Johan, domdeken en exequiteur in 1594, 991

Cramer, Willem, vermeld in 1597, 1464

Croes, Harman, krijgt paspoort in 1598, 1589

Croizilles, Jacques de, gevangen soldaat in 1592, 498

Crul, Everwyn, vermeld in 1596, 1275

Cruninga, Anna, inwoner Emsland in 1594, 982

Cruninga, Sirke, inwoner Emsland in 1594, 982

Cuick, Adrian, burgemeester Franeker of Harlingen in 1594, 696, 742, 1037, 1191

Culenborg, Melchior van, vermeld in 1589, 365

Cutler, kapitein in 1587, 267, 334, 428

D

Dach, Hans, vermeld in 1594, 846

Daim, Volkert, vaandrig in 1589, 365, 395

Dalux, Rompt, executeur in Zoutkamp in 1592, 496

Dam, Hoge van der, deserteur?, vermeld in 1587, 275

Dambits, Lenert, vermeld in 1593, 570

Dammane, Hadriano, vermeld in 1587, 239

Dannappel, Pieter, krijgt paspoort in 1598, 1651

Debuoir,, Heno, geestelijke in 1604, 1815

Degroet, Conri, paspoort voor Groningen in 1585, 100

Delen, Swier van, vermeld in 1594, 952

Deliss, Peter, vermeld in  1585, 114

Delmans, vermeld in 1597, 1457

Derixsz, Jan, vermeld in 1589, 475

Derrix, Simen, burger van Warga in 1588, 358

Dibbets, Derck, vermeld in 1604, 1822

Didimo, Jacobo, vermeld in 1604, 1844

Dinskot, Kaspar, 1596, 1245

Dirck, meester, vechtmeester adelborsten , vermeld in 1598, 494, 495, 496, 497, 534, 617, 618, 1619

Dirxen, Hemmo, vermeld in 1594, 911

Disponlin, vermeld in 1594, 838

Dobbelen, Peer van, vermeld in 1595, 1056

Doedesz, Gabbe, schipper? in 1588, 289

Does, Dirk van der, vermeld in 1589, 423

Does, Pieter van der, jonkheer, vermeld in 1597, 826, 1502

Doesburch, Udonem a, prediker in 1604, 1811

Dohn, Hermanno, vermeld in 1603, 1755

Dongerhellt, Anike, weduwe van, vermeld in 1586, 215

Donia, Remponis?, te Gallias, vermeld in 1603, 1740

Dorne, Derrick van, soldaat in 1598, 1550

Dorrio, vermeld in 1589, 441

Doveren Cornelis van, vermeld in 1593, 529

Drent, Jan, gevangene, vermeld in 1596, 1285, 1344

Dricksen, Frans, vermeld in 1597, 1450

Droge, Aeriaen, vermeld in 1589, 443, 444

Dromelio, oculist in 1595, 1107

Druckern, Hans, paardenberijder van de Paltsgraaf in 1595, 1145

Drunen, kapitein in 1588, 309

Drusius,vermeld in 1593, 529, 1862

Du Bois, kapitein in 1603, 138, 620, 628, 657, 709, 715, 1115, 1711

Du Boisson, kapitein in 1603, 1711

Dulman, vermeld in 1595, 1042

Dulmen, Arent van, vermeld in 1595, 955, 1018

Dulmen, Jan, vermeld in 1605, 1863

Dulmen, Joost Jansz, luitenant van kapitein Frans Gerrrit de Vries, vermeld in 1599, 1677

Dussau/Dessau, Staatse kapitein in 1603, 1782

Dusse, Johan van der, vermeld in 1595, 1047

Dusseldorp, Broke, Hans van den, vermeld in 1589, 371

Dusseldorp, Hans van, wijnhandelaar?, vermeld in 1589, 371

E

Edmont, Kolonel in 1604, 1825, 1844

Eelkes, Ulric, vermeld in 1594, 762

Eerhardi, Popko, vermeld in 1598, 886, 894, 929

Eericxen, Johan, vermeld in 1585, 134

Egberts, Alberts, vermeld in 1587, 279

Egberts, Warner, proviandmeester Oterdum in 1593, 545, 554

Egberts, Willem, vermeld in 1593, 512, 517, 524, 527

Egbertszn, Werner, proviandmeester Oterdum in 1589, 346, 374

Egmonts, Jacob van, vermeld in 1588, 351

Eimo, Jurrien, adelborst in 1596, 1365

Elborch, Harmen von der, vermeld in 1595, 1213

Elingio, Johannes, predikante te Bellingwolde in 1598, 1599

Embcke, Henrick, van, ‘schelder’ in 1592, 500

Embden, Herman, gevangene, vermeld in 1597, 1464

Embruggen, Geertgen, vermeld in 1589, 435

Embslandt, Drost van, vermeld in 1603, 1723

Emmen, Joannes, prior in 1593, 512

Emmen, Johannes, prior in Terp Apel in 1595, 1023

Engel, Christoff, vermeld in 1588, 207, 233, 308, 576, 587, 763, 779, 1039, 1696

Engelkens, Henrick, hoenderhouder, vermeld in 1598, 1457

Engelsman, Alsopio, vermeld in 1604, 1837

Engelsman, Tomas Willems, vermeld in 1604, 1822, 1850, 1853

Enschede, Henric, vermeld in 1589, 364

Epens, Focko, vermeld in 1585, 43

Erblek, Jacob van, vermeld in 1585, 140

Erfurdt, Bonifacius, deserteur?, vermeld in 1587, 275

Erichs, Hans, vermeld met paarden in 1596, 605, 1263, 1833

Erilen, Nicolas, weduwe van,, vermeld in 1586, 204

Everhardi, Popko, vermeld in 1598, 994, 1583

Evers, Jan, vermeld in 1598, 1634, 1667

Evers, Rein,commissaris in 1589, 460

Everts, Reinert, timmerman in 1594, 877

Everts, Willem, wachtmeester Harlingenin 1589, 376

Ewits, Timen, soldaat onder Michiel Hagen in 1595, 1131

Exterde, Johan van, vemeld in 1603, 1727

F

Falconius, Theodoro, predikant in 1594, 973, 976

Fay, Monsieur de, amabassadeur van Navarra in 1589, 342, 411

Feckens, Siurdt, vermeld in 1586, 213

Feicke, hellebardier in 1594, 851

Feickes, Lieuwe, vermeld in 1594, 807, 817, 873, 896

Feringa,Jelte, pachter uit Gerkesklooster/Visvliet diaconieland, vermeld in 1588, 333

Feyckes, Hilke, kapitein? in 1593, 598, 648, 683

Florisz, Frederich, Dokkumer, levert paarden in 1587, 262, 265

Floryszn, Henric, officier? in 1594, 956

Fockes, Epe, levert materiaal in 1593, 580, 808, 809, 810, 811, 813, 815, 824

Foeck, Albert, vermeld in 1593, 669, 1042, 1057

Foecken, Johan, vermeld in 1585, 81

Foix, Pierre du, vermeld in 1594, 961

Folckens, Joanna/Jan, vermeld in 1603, 1783, 1787

Folie, Francois la, gevangene in 1585, 67, 68

Folkers, Claes, vermeld in 1585, 67

Fontano, Rene van, officier in 1603, 1726

Foppes, Claes, overloper in 1587, 248

Fox, Rompt, vermeld in 1588, 298

Fransen, Johan, soldaat uit Blessum van Doecke van Rinia in 1593, 622

Fransen, Roloff, zijn weduwe vermeld in 1595, 1016

Fransiscus, Johannes, schoolmeester te Groningen in 1598, 1570

Franszn, Sirck, burger te Uitwellingerga in 1588, 366

Frederixen, Frederick, vermeld in 1595, 1020, 1032

Frieschousen, Willem van, vermeld in 1595, 1077

Frinck, vermeld in 1592, 426, 499

Frinsky, Georg, vermeld in 1588, 333

Friso, Gerteco, vermeld in 1589, 393

Fritsen, Luitgen, gevangene, vermeld in 1585, 138, 140

Frome, Marens, officier in 1593, 531

Fugger, Duitse bankiersfamilie in 1594, 699, 1180

Fuist, Hans, vermeld in 1594, 845

G

Gabbes, Beencke, burgemeester Dokkum in 1590, 461

Gabbes, Bintge/Biucke?, schipper?, vermeld in 1603, 1765, 1793

Gabbes, Tiabbe, soldaat onder kapitein Julius Botnia in 1594, 703

Gardeniers, Johan, officier? in 1594, 956

Gavekoten, 1585, 114

Gelderhavium/Gelderhautio, vermeld in 1585, 127, 195, 201, 438

Georgy, Sibrandus, predikant in Warffum in 1594, 946

Gerardi, Bernardo, wachtmeester van Groningen, vermeld in 1603, 1745, 1750, 1810, 1865

Gerardt, Drost, vermeld in 1597, 1457

Gerrit, hellebardier, vermeld in 1595, 1088, 1089

Gerrits, Aelbert, schipper in 1597, 1480

Gerrits, Aert, vermeld in 1597, 1513

Gerrits, Herman, schipper, vermeld in 1586, 176, 281, 305, 327

Gerrits, Martin, burgemeester Sloten  in 1589, 416

Gerrits, Otto, vermeld  in 1588, 359

Gerritsz, Simon, vermeld in 1588, 359

Gerritszn, Jouke, vermeld in 1585, 90

Gerryts, Willem, burger Groningen in 1594, 870

Gerrytsen, Arent, vermeld in 1596, 1313

Gerrytszn., Pieter, burger Bolsward?, vermeld in 1596, 1240

Gersbulo, minister locale, vermeld in  1586, 219

Gerts, Claes, pachter uit Gerkesklooster/Visvliet diaconieland, vermeld in 1588, 333

Getsken, Jurien, vermeld in 1598, 1636

Geveker, Hans, 1585, 87

Gielen, Johan van Buiren, vermeld in 1596, 1272

Gijse, corporaal, vermeld in 1588, 291, 416

Goblet, Rolandt, wachtmeester te Gorinchem in 1594, 941

Godarts, Geert, vermeld in 1585, 124

Godtsmidt, Melchior, soldaat in 1595, 1131

Goijkes, Eepke, vermeld in 1587, 298

Gongels, Popke, moordenaar in 1592, 502, 585

Gonsalvo, Portugese edelman in 1598, 1659

Gor, Henrick, vermeld in 1586, 169

Gorlissen, Lambert, vermeld in 1586, 170

Gosens, Albert, vermeld in 1595, 1218

Goueken, N.N., vermeld in 1585, 68

Graeff, Jelis die, overleden soldaat onder Cippe van Oosterzee in 1603, 1716

Graft, mr. Antoni, generaal veldtscheerder in 1595, 1083

Grinsma, procureur generaal vermeld in 1587, 281

Groenevelt, gouverneur in 1597, 1506

Gron, Mathis, burger Groningen in 1594, 870

Grow, Johan van den, vermeld in 1588, 351

Gruemondt, Otto, vermeld in 1586, 235

Gruis, gedeputeerde in 1595, 1027, 1338

Grunevelt, kapitein in 1593, 662, 664, 674

Gulic, Hertog van, vermeld in 1598, 1524

Gusouw, Luder, vermeld in 1593, 512

H

Haen, Joes de, edelman  in 1597, 1459

Hagedorn, Andries, vermeld  in 1594, 732, 733

Hall, Jacques, luitenant van kapitein Willem Meldron in 1586, 181

Halteren, Beile van, vermeld in 1586, 200

Hamborch, Hans van, soldaat in 1592, 491

Hamborch, Peter van, aannemer in 1593, 548

Hamborg, Henric van, vermeld in 1588, 346

Hamborg, Jochim, vermeld in 1585, 124

Hankerede, Alberto, vermeld in 1593, 567

Hansen, Hans, vermeld in 1594, 856

Hanses/Panses, Jochum, kandidaat vaandrig in 1593, 600

Hansken, Cort, deserteur?, vermeld in 1587, 275

Hansse, Henrick, soldaat onder Willem Coenders, vermeld in 1596, 1359

Harckes, Andreas, predikant in 1598, 1599

Harderwick, Wessel, vermeld in 1594, 885

Harderwyck, Dietrich, vermeld in 1594, 892

Harderwyck, kapitein in 1594, 1604, 1857

Harderwyck, kapitein in 1604, 209, 1041

Haren, Dirck van,vermeld in 1593, 1861

Haren, Evert van, vaandrig in 1598, 1532

Haren, Walburg van, vermeld in 1605, 1645, 1809, 1854, 1857

Haren, Walpurg juffer, vermeld in 1595, 1078

Harings, Hans, kapitein? in 1593, 515, 531, 641

Haringus, Tako, proost Schildwolde? in 1595, 1023

Harinxma, weduwe Doede van, vermeld in 1586, 215

Harkens, Jan, vermeld in 1589, 447

Harmanusz, Jan, korporaal onder Rienck Hettinga, vermeld in 1598, 1582

Harmens, Powel, burger van Jemmingen in 1596, 1256

Harmsen, Jan, vermeld in 1595, 1023

Hasselt, Jan van, wachtmeester in 1595, 314, 319, 325, 616, 1093, 1499, 1630

Hauten, Bernt, vermeld in 1589, 427

Hayckes, Jan, woonde te Stitswerd in 1594, 878

Hayes, H, vermeld in 1589, 451

Hayes, Melle, vermeld in 1593, 520, 541

Hebels, Harke, vermeld in 1589, 447

Heden, Melcior, vermeld in 1593, 660, 671

Heelt, kapitein uit Enkhuizen in 1593, 687, 713, 716

Heiler, Andries, adelborst onder Cornput in 1596, 1265

Heins, Michiel, gecommitteerde Admiraliteit, vermeld in 1595, 1195, 1196

Helbardier, Hans, vermeld in 1589, 375

Heliger, Claes, corporaal van kapitein Gerrit Schay in 1588, 314

Hellen, Hans van der , hellebardier in 1592, 496

Helman, vermeld in 1595, 1075

Hemebert, kapitein in 1596, 1266

Hemelscamp, Hendrick, krijgt paspoort in 1595, 1214

Hendricks, Peter, soldaat? uit Dokkum in 1604, 1812

Hendrijcx, Abraham, tamboerijn, vermeld in 1603, 1741

Hendriks, Clein, vermeld in 1593, 641

Henr., Jacob, luitenant onder kapitein Caspar van Ewsum in 1589, 440

Henrichs, Lijsbert, krijgt paspoort in 1586, 184

Henrichs, Roloff, bierstoker in 1586, 229

Henrichsdr. Aef, vermeld in 1586, 229

Henrichsen, Hermen, burger van Bandstermolen in 1586, 166, 177

Henricks, Berent, vermeld in 1595, 1029

Heres, Bauke, vermeld in 1588, 293

Herlle, Morten de, vermeld in 1585, 35

Herman, inwoner Bandstermolen in 1589, 408

Herman, meister, vermeld in 1588, 302

Hermans Cornelis, erfgenaam abt ‘Grotedieren’, vermeld in 1595, 1056

Hermans, Ulcke, timmerman in 1595, 451, 474, 753, 761, 814, 864, 877, 924, 963, 965, 1028, 1167

Hermansdochter, Margaret, vermeld in 1585, 114

Hermens, Andries, krijgt paspoort in 1596, 1287

Herserto, N.N. officier in 1589, 404

Hert, Willem, officier  in 1589, 416

Herwicg, Albert, vermeld in 1595, 1189

Hessels, Bela, vermeld in 1585, 40, 438, 440, 450

Hettes, Wybe, luitenant van kapitein Harmen Backer in 1594, 766, 822

Hettes, Wybe, officier?, vermeld in 1603, 1790

Hettinga Tietke van, ex-soldaat van kapitein Jan van Niel in 1594, 896

Heule, Ampelony, officier in 1593, 555

Heurkens, Claesken, vermeld in 1597, 1514

Hidde, J., kapitein pioniers, vermeld in 1587, 279, 295

Hiddinga, Johan, eigenaar borg De Brake te Obergum in 1594, 725, 816, 819, 820, 822, 823

Hiellema, gecommitteerde Emden, vermeld in 1603, 1749

Hillebrandts, Anna, vermeld in 1595, 1207

Hillebrants, Derck, gedeputeerde in 1605, 1740, 1817, 1857

Hillebrants, Jacob, edelman in 1595, 1120, 1763, 1798, 1833, 1837

Hillebrants, Osebrant, vermeld in 1594, 811

Hilverenbeeck, Jan van, valkenier, vermeld in 1596, 1354

Hittens, Aelke, vermeld in 1594, 697

Hodemaker, Jan, vermeld in 1588, 356

Hoen, Arend, gedeputeerde Groningen in 1597, 1512

Hoenrix, Geert, gevangene in 1589, 437

Holigen, Verdorus, vermeld in 1589, 418

Holkeszn, Sibrant, vermeld in 1587, 267

Hollscherr, vermeld in 1585, 72

Holste, Claes, luitenant in 1593, 575, 589, 591, 593, 617, 621, 626, 635, 638, 640, 1509, 1692, 1825, 1827, 1829, 1830, 1847

Holte, Weitser ten, vermeld in 1594, 802

Holthusen, Jan van, vermeld in 1589, 456

Holthuysen, Gerrit van, vermeld in 1604, 1849

Honflin, Jan, vermeld in 1604, 1824

Hoornkens, Jacob, vermeld in 1596, 1347

Hoornkens, Johan, vermeld in 1598, 1598

Hoornkens, Reinder, vermeld in 1604, 1837

Horn, Gerryt, vermeld in 1594, 705

Horn, Hans van, vermeld in 1585, 123

Horner, vermeld in 1603, 1757

Hornkens, N.N., drost in 1594, 908, 917, 940, 981, 985

Horst, Arend van der, adelborst onder kapitein Popcke van Roorda in 1592, 501

Horst, van der, vermeld in 1604, 1825

Hotkes, Sybe, luitenant van de wachtmeester in 1598, 991, 992, 1104

Hotties, Doittije, schipper? in 1586, 186, 307, 347

Hotzen, Ditrich, zoon wil paspoort, vermeld in 1596, 1254

Houkes, Jochum, luitenant van kaitein Hartaing in 1588, 322

Hove, Antoni van den, bouwmeester in 1604, 1823

Hove, Dierick van de, vermeld in 1585, 55

Hovinck, Jan, vermeld in 1593, 667, 668, 731

Hovinck, Luytgen, vermeld in 1598, 1577

Hoxster, Bartolt, vermeld in 1595, 1216

Hoxter, Bartheld, vermeld in 1595, 1207

Hoy, Hans van der, soldaat onder Holstein in 1595, 1131

Hoyer, Harmen, vermeld in 1598, 1632, 1641, 1643

Hoyer, Lucas, vermeld in 1589, 441

Hoytema, N.N., kapitein in 1589, 432

Hubener, Josias, vermeld in 1589, 456

Huge N., predikant in 1598, 1599

Hugens, Derrick, vermeld in 1589, 434

Huges, Derick, vermeld in 1587, 258, 451

Huichs, Hans, burgemeester?, vermeld in 1596, 1257

Huigen, Jan, burger van Steenwijk in 1595, 779, 781, 1040

Huingha Wolter, vermeld in 1593, 520

Huisman, Johan den, vermeld in 1594, 747

Hulkens, Jan, vermeld in 1593, 585

Hunloe, Joost, vermeld in 1596, 1359

Hunsingius, Gerardus, predikant te Rysum in 1595, 952, 1003

Hurnio, Johanni, kandidaat professor Medisch, vermeld in 1588, 293

Huyde, Bartelt van, corporaal onder Frans van Cammingha in 1603, 1735

Huysman, Jan, ontvanger geestelijke goederen in 1598, 100, 799, 1068, 1457, 1605

Hynsleke, N. van, vermeld in 1589, 420

I

IJelbers, Fransois, vermeld in 1585, 68

Intesz, Erick, inwoner Luinjeberd in 1587, 298

Intesz, Gerolt, vermeld in 1589, 385

Ipes, Jan, vermeld in 1585, 143

Ipes, Reiner, richter in Den Dam in 1594, 879

Iques, Cornelis, vermeld in 1594, 894

Isbrandts, Claes, huisman, vermeld in 1596, 1254

Isbrants, Dirck, burger Delft in 1588, 361, 368

Isselmuden, Ernst van, vermeld in 1595, 1009

J

Jaborch, Derick Raben van der, adelborst onder kapitein Haye van Herbranda in 1589, 444

Jacob, Luitgen, burger Groningen? in 1603, 1772

Jacobs, Ale, vermeld in 1593, 538

Jacobs, Claes, vermeld in 1593, 621, 632, 634, 639

Jacobs, Cornelis, student te Franeker, vermeld in 1595, 1039

Jacobs, Jacob, vermeld in 1597, 1466

Jacobs, Jan, ontsnapte gevangene in 1594, 840

Jacobs, Marten, soldaat onder kapitein George van Challansi, in 1598, 1643

Jacobs, Peter, vermeld in 1589, 455

Jacobsen, Eijne, paardenhandelaar?, vermeld in 1603, 1714

Jacobsen, mr. Cornelis, kamerling van Maurits? in 1595, 547, 866, 954, 989, 1054, 1086, 1124, 1135, 1138, 1586, 1603

Jageman, Gerrit Cornelis, vermeld in 1585, 1056

Jalinge, Jan, luitenant, vermeld in 1597, 667, 668, 860, 873, 888, 929, 1486, 1511

Jans, Cornelis, burger Obbega, vermeld in 1587, 260

Jans, Cornelis, timmerman te Delfzijl in 1596, 1340

Jans, Jan, pachter uit Gerkesklooster/Visvliet diaconieland, vermeld in 1588, 333

Jans, Joris, hellebardier in 1604, 1838

Jans, Sijts, vermeld in 1588, 334

Jans, Tiepke, gevangene in 1588, 288

Jansen, Boele, vermeld in 1594, 759

Jansen, Bruijn, krijgt paspoort in 1585, 41

Jansen, Pieter, vermeld in 1593, 673

Jansen, Tamme, executeur in 1594, 828

Jansen, Wilhelm, schipper in 1594, 696

Jansma, Rompt, 1585, 82

Jansse, Maijke, vermeld in 1603, 1739

Janssen, Jacob, vermeld in 1585, 132

Janssen, Paulus, vermeld in 1594, 838

Janssen, Siurt, vermeld in 1595, 1017

Jansz, Baucke, vermeld in 1588, 358

Jansz, Gerrit, vaandrig van Doecke van Martena in 1598, 1642

Jansz, Nanninck, vermeld in 1598, 1549

Jansz, Willem, vermeld in 1588, 231, 331

Janszoon, Govert, vermeld in 1592, 496

Janszoon, Tammen, krijgt sauvegarde in 1592, 496

Jarges, N.N., vermeld in 1595, 1092, 1204, 1408

Jaspers, peter, kapitein in 1586, 1252

Jaspers, Peter, kapitein in 1586, 156, 183

Jeger, Andries, dispensier van graaf Hohenlo in 1589, 376

Jeiss, Martino, vermeld in 1585, 100, 432

Jelgers, Thomas, timmerman te Dokkum in 1589, 440, 448, 451, 454, 462, 474

Jelles, Siurd, zeekapitein in 1586, 157

Jensma, N.N., was overleden in 1593, 516, 1735

Jerefaes, Jan, vermeld in 1603, 1724

Jetse, luitenant van Johan Coerts, vermeld in 1596, 1238

Jever, Wolf van, korporaal onder kapitein Michiel Hagen in 1589, 444

Jeverde, Wolff, vermeld in 1593, 667

Joanis, Egberto, predikant Schalsum in 1594, 872, 891

Jochums, Arnt, vermeld in 1586, 189

Jochumsen, Gerben, vermeld in 1585, 132

Jock, Wolff, vermeld in 1595, 1630

Jodoco, fratre, vermeld in 1585, 130, 195, 286, 367, 462, 956, 1811

Joest, bode van de Raad van State, vermeld in 1595, 1014

Joestens, Antonius, schrijver? in 1594, 912

Jongknecht, Edzard, vermeld in 1599, 1684

Jonkhals, Jan Janssen, uit Euvelgunne, krijgt paspoort in 1594, 977

Jouckes, Jan, schipper in 1605, 1864

Julius, H., vermeld in 1589, 380

Junio, dr., vermeld in 1588, 297

Jurrien, schrijver in 1594, 903

K

Karckhoff, schoolmeester in Drenthe, vermeld in 1603, 1799

Karstens, Jan Adriaans, vermeld in 1593, 527, 545

Katsz, Carll, vermeld in 1585, 130

Kauffman, Basilium, vermeld in 1604, 1845

Kemp, vermeld in 1594, 593, 594, 760, 773, 792, 796, 797, 801

Keppel, Heer van, vermeld in 1585, 151

Kessel, Gerard van, vermeld in 1597, 1488

Kessel, Heer van, vermeld in 1603, 1777

Ketel, Henrick, schulte van Diever in 1594, 916

Kettler, Roloff, vermeld in 1585, 127

Kiers, Wolter, vermeld in 1598, 1674

Killegrei, vermeld in 1586, 230

Kletst, Antoni, officier in 1596, 1382

Kloppenburch, Hendrik van soldaat onder kapitein Jan van Niel in 1599, 1681, 1693

Klostorff, Christoffer, vermeld in 1592, 503

Knakenhouwers, Lorentz, gevangene in 1594, 706

Kniphusen, Ico van (?-?), vermeld in 1588, 408

Knols, weduwe Lamme, vermeld in 1592, 499

Knopio, Mensoni, vermeld in 1603, 1777

Knuttel, doctor, vermeld in 1603, 1809

Kodtwits, hopman, 1597, 1483

Koen, Jilto, execueteur van Groningen, vermeld in 1596, 1283

Konink, Redmer, aannemer? in 1594, 866

Korn, Godfrid van, vaandrig in 1589, 465

Krabbe, Gerrit, vermeld in 1592, 499, 503

Kriekenschen, Andries, vermeld in 1589, 375

Krijth/Cryt, officiael, vermeld in 1603, 1261, 1356, 1475, 1753

Kropswolde, Scholte, vermeld in 1595, 1023

Kuddel, luitenant in 1604, 1845

L

Lacquey/Locky, Thomas, vermeld  in 1594, 722, 732

Lamberti, Hidde, schoolmeester te Hellum in 1594, 960

Lamberti, Joh., voormalig pastoor in Zweeloo in 1594, 952

Lamberts, Arnt, burger van Noordhorn in 1586, 214

Lamberts, Matthijs, luitenant van kapitein Wederspan in 1588, 298

Lamberts, Nittert, pachter uit Gerkesklooster/Visvliet diaconieland, vermeld in 1588, 333

Lamberts, Thijs, luitenant onder kapitein Douwe van Aylva in 1588, 334, 353, 365, 404, 408

Lammer, Derrick, 1585, 80

Langen, Roelof van, luitenant van de graaf van Moers, vermeld in 1587, 248, 252, 1822

Langhaer, soldaat onder kapitein Matthijs Knoop in 1589, 448

Laurens, Jochum, kapitein vermeld in 1586, 190, 1332

Laurent, Loys, vermeld in 1595, 1167, 1184, 1195

Laurijns, Charles, vermeld in 1589, 364

Lavermannus, Martinus, pastoor geweest in 1598, 1568

Lay, Franchais du, vermeld in 1596, 1280

Lechener, Tielman, burger van Wesel, vermeld in 1598, 1532

Leemino, vermeld in 1595, 1029

Leerdam, Peter van, vermeld in 1594, 741, 746, 752, 754

Lelij, Eepke, luitenant in 1588, 356

Lellens, Jan to, vermeld in 1595, 1009

Lemle, Claes, soldaat in 1599, 1687

Lenaers, Dirck, vermeld in 1587, 256

Lenarts, Floris, vermeld in 1587, 240

Lents, Johan, vermeld in 1587, 277

Lepel, Henrick, burger? in 1595, 1108

lescole, kapitein in 1586, 203

Leuchtenberg, Georg Ludwig, landgraaf in 1604, 1838

Lewe, Jan, vermeld in 1595, 1009

Lewe, Jorgen, vermeld in 1595, 1009

Lewen, Egbert, vermeld in 1595, 1009

Lewen, Johan, vermeld in 1595, 1183

Lewen, krijgt paspoort in Oostfriesland voor erfenis, vermeld in 1596, 1275

Leyden, Hendrik, luitenant onder kapitein Pieter van Dekema in 1599, 1684

Leyen, Hendrick, vermeld in 1604, 1822

Liberts Hans, vermeld in 1603, 1787, 1831, 1863

Lichtenberg, Antonis van, vermeld in 1586, 225, 298, 422

Lier, Harman van, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1601

Lieues, Wijnolt, vermeld in 1586, 173

Lieuwens, Dijrick, vermeld in 1585, 136

Lieuwes, Evert, proviandmeester te Niezijl?, vermeld in 1589, 386

Liewarden, Wibrandt, vermeld in 1595, 1079

Liflandt, vorst Frederick hertog in, vermeld in 1603, 1760

Limburg, Simon van – officier? – 1585, 75

Lindemus, Johannes, begoogd predikant te Stedum in 1594, 956, 980

Lindenberch, Hans van, vermeld in 1594, 952

Lingen, Kerst van, vermeld in 1603, 1753

Lintelo, N.N., kapitein in 1594, 986

Lissings, Wibbe, vermeld in 1585, 140

Liwes, Wijnen, vermeld in 1586, 163

Loebers, N.N., kapitein in 1586, 156

Lokeren, vrouw van, vermeld in 1603, 1790

Londen, Bischop van, vermeld in 1604, 1837

Loosen, Sebastiaan?, burgemeester van Gorinchem, lid Raad van State in 1594, 943

Loper, meester Adriaan de, burger Zierikzee in 1588, 306

Loters, Constabel, inwoner Bremen in 1589, 466

Louis, Hans, pikeur in 1592, 493

Louis, kapitein in 1595, 793

Lourensdr. Marycken, vermeld  in 1594, 738

Louwich, Grosen, vermeld in 1594, 688, 694

Lubbers, Clais gevangene, vermeld in 1587, 277

Lucas, Mr., veldscheerder in 1604, 1814

Ludolphi, Johannes, vermeld in 1603, 1727

Luick, Rein, burger van Franeker in 1594, 897

Luiming, vermeld in 1596, 1371, 1373

Luitges, Johan, vermeld in 1585, 34

Luithamer, Henrick, burger te Niesloet/Slochteren? in 1595, 1022

Luitiens, Keimpe, soldaat onder kapitein Matthijs Knoop in 1594, 705

Luits, Johan, adelborst onder kapitein Willem Coenders, vermeld in 1603, 1727

Lupkes, Derck, te Ulsen, vermeld in 1596, 1275

M

Mackes, Johan, Schotsman in 1599, 1677

Macque, Jan, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1601

Maine, Hertog van, vermeld in 1589, 434

Malespina, vermeld in 1603, 1786, 1788

Malsom, Frans, doctor  in 1596, 695, 740, 1084, 1359, 1453

Mansfelt, Machtelt zu, vermeld in 1603, 1758

Marcketenter, Jelis, vermeld in 1594, 896

Marckt, Hans uytter, vermeld in 1598, 1564

Marcus, Johan, burgerhopman van Leeuwarden,, vermeld in 1587, 270, 724

Marderslick, Jurrien van, ruiter onder Bambach, vermeld in 1603, 1741

Marnis Jan, vermeld in 1598, 1526

Marpurg, Eckhard Suver van, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1601

Mars, Bitter? Van de, vermeld in 1585, 68

Marschalk, Marten, vermeld in 1593, 555

Marsolet, Pierre, adelborst onder kapitein Michel Bilstein in 1598, 318

Marten, meester, paardenhandelaar? in 1598, 1587

Martens, Luitien, gevangene 1594, 960

Martensen, Jan, luitenant van Doecke van Martena in 1595, 585, 642, 668, 723, 728, 1071

Martin, Mr., onder stalmeester in 1594, 957

Martin, mr., vermeld in 1603, 238, 1755

Martini, Arnoldus, predikant te Sijbekarspel in 1594, 891

Marx, Jan, vermeld in 1588, 326

Mathausen, Peter, vermeld in 1595, 1038

Maude, Willem de, krijgt paspoort in 1603, 1789

Mauritio, Hassix, vermeld in 1594, 894

Mechelen, Hans van, vangt valken in 1594, 957

Mechelen, Peter van, soldaat onder Johan Coers in 1603, 1712

Meerbeke, Jisbeth, vrouw van Herman Mortins van Wellinckhove, vermeld in 1587, 388

Mein, Jacob, luitenant van kapiten Nispert, vermeld in 1586, 153

Meineszoon, Niclas, vermeld in 1594, 754

Meins, Jacques, kapitein?, vermeld in 1603, 1806

Meinsma, Ruardus, vermeld in 1589, 411

Mellisz, Sowke, vermeld  in 1588, 360

Mennolts, Sibrandt, vermeld in 1595, 1192

Mensma, Menne, vermeld in 1593, 641

Mentis, Claes, vermeld in 1594, 954

Meppes, Hayke, vermeld in 1596, 1361

Mepsche, Jan, vermeld in 1594, 834

Mesmaker Jan, vermeld in 1589, 381

Metz, gouverneur, vermeld in 1594, 905

Meyer, Lambert, vermeld in 1596, 1185, 1317

Meyering, N.N., hopman in 1592, 486, 487, 488, 493, 497, 498, 502, 519, 527, 528, 538, 640, 648, 666, 683, 1823

Meynsma, Frans, kandidaat secretaris Kollumerland in 1592, 500

Meyvogel van Wierdt, Jan, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1601

Miando, kapitein in 1586, 203

Michael, berijder in 1594, 903

Michaels, Pieter, curassier onder kapitein Onsta in 1598, 1660, 1687

Mijsen, van der, President, vermeld in 1588, 287

Milhausen, Niclaes, vermeld in 1599, 1687

Milleden, Sibrand Egbertsz, vermeld in 1588, 357

Moda, Johan, sergeant onder kapitein Cornput in 1586, 192, 671, 768, 900, 1291, 1680, 1681, 1687, 1690, 1851

Modeth, vermeld in 1598, 1657

Moelen, N.N. van der, vermeld in 1604, 1851

Moeller, Barelt, vermeld in 1594, 986

Mohr, hopman, 1585, 55, 65, 116

Moijart, vermeld in 1585, 110, 134

Molen, Andries, van der, vermeld in 1599, 1683, 1705

Mollema, Minus (?-?), proviandmeester Niezijl vanaf 1585, 64, 66

Moller, Herman, vermeld in 1597, 1483

Montargett, luitenant, 1585, 58, 102

Mordun, Wilhelm, schotse officier in 1593, 581

Moucquet, Gerard, vermeld in 1603, 1777

Moyale, vermeld in 1593, 654

Moyart, Samuel, vermeld in 1594, 906

Mr. Jels, compositie des harmat – 1585, 78

Muiden, drost van, vermeld in 1587, 270

Muiden, Hans van, gevangene in 1598, 1582, 1584

Munderspach, Constatinus, soldaat in 1595, 1187

Muyden, Mathys van, vermeld in 1604, 1845

Muysborn, W.m, vermeld in 1593, 530

N

Nantes, Jan, sergeant van Vervou, vermeld in 1587, 271, 334

Nassau, graaf Henry van, vermeld in 1603, 1690, 1772

Nassau, Hendrik Frederik, vermeld in 1595, 524, 1165

Nassau, Hendrik van, vermeld in 1596, 1383

Nassau, Magdalena gravin van, geboren von Wzoldrek,  vermeld in 1598, 1601

Nassau, Willem van, vermeld in 1598, 308

Navarra, Hendrik IV, koning van Navarra van 1572-1610, 411

Nicasie, Joanne, predikant, vermeld in 1598, 1596

Nicasio, Pauli, vermeld in 1595, 1054

Nicles, meester, vermeld in 1598, 1550

Nicolaum, Joannem, vermeld in 1593, 537

Niels, David, kreeg paspoort in 1585, 121

Nievelt, kapitein in 1594, 773

Ninden, Hans van, pyper bij hopman Holsteyn, vermeld in 1598, 1571

Nisbert, kapitein in 1588, 358

Nispert, kapitein in 1586, 153

Noel, La, vermeld in 1589, 456

Norenberg, Segewolt van, officier in 1586, 118, 163, 190, 217, 222

Nottelman, vermeld in 1589, 426

Noue, monsieur de la, vermeld in 1598, 1325, 1555

Noyal, vermeld in 1594, 757

O

Obbena, gevangene, vermeld in 1596, 1343

Obdam, Heer van, vermeld in 1604, 1844

Ockes, Jan, gevangene in 1597, 1478

Oelheim, burger van Franeker in 1594, 897

Oelke, meester, vermeld in 1593, 530

Oenema, Ruirt, gevangene in 1598, 1594

Oenema, Tjaerd, zeekapitein in 1604, 1815

Oerth/Urth, Mathys, vermeld in 1594, 912, 1130

Oever, Dirck ten, vermeld in 1593, 527, 545

Oldambt, Drost van, vermeld in 1597, 1463

Oldenberch, Israel van, bussen mr?, vermeld in 1586, 175

Oldenborch, Klein van, soldaat in 1595, 1071

Oldendorpio, Onia, vermeld in 1593, 587, 605

Olderom, Bruin van, vermeld in 1588, 316

Omberville, monsieur de, vermeld in 1598, 1555

Ommen, Hans van, Scholte van Emmen, vermeld in 1596, 1285, 1305

Ommen, Hans van, vermeld in 1588, 322

Ommen, Jacob van, vaandrig in 1604, 1850

Ommen, Rutger van, burger te Groningen in 1598, 1601

Ommeris, vermeld in 1585, 130

Ophoff, vaandrig van Popcke van Roorda in 1593, 627

Opperhousen, kapitein in 1594, 898

Ortel, vermeld  in 1589, 389, 414

Osnabrug, Henrijck van, vermeld in 1603, 1787

Overstein, G, vermeld in 1589, 478, 480, 482

Oving, Arend, vermeld in 1586, 143, 183

Oy, Peter van, predikant te Warmond in 1595, 1034

P

Paep Maurits, te Roden, vermeld in 1597, 352, 1261, 1288, 1435, 1455

Paeschens, Hans, vermeld in 1596, 1276

Pameren, Bernardt, vermeld in 1585, 138

Pankes, Eepe, huisman te Uithuizen in 1588, 331

Panneren, hopman in 1585, 35

Pantzer, vermeld in 1603, 1713

Parasijs, comissario in 1586, 207

Paritinum, vermeld in 1586, 171

Passeval/Persevas, Christoffel, wachtmeester in 1587, 180, 254

Pauli, Johan, vermeld in 1594, 762

Paulus/Peulen, Goswyn, Arnhem? 1595, 1143, 1157, 1165, 1166, 1208, 1326

Payly, vermeld in 1596, 1236

Peblis, vermeld in 1603, 1788

Pecetio, D., vermeld in 1589, 431

Pedro, Johan, krijgsgevangene in 1585, 138, 140, 356

Pekel, Johan Henrixzn, luitenant onder kapitein Drunen in 1588, 309

Perelio/Perelici, vermeld in 1589, 334, 380

Peter, Goossen, gevangene in 1588, 351

Peters, Allert, scholte van Borger in 1594, 876

Peters, Geert, vermeld in 1592, 503

Petersen, Evert, huisman vermeld in 1595, 1047

Petersen, Jan, vermeld in 1585, 100

Petershagen, Harmen van, Scholte van Eelde en Norg in 1595, 1031, 1273

Petersz, Gosse, vermeld in 1588, 359

Peterszn, Peter, vermeld in 1594, 703

Petri, Bastiaen, burger in Herborn in 1603, 1737

Petri, Jelis, 1585, 88

Petri, Lodewich, schoolmeester in 1596, 1241

Pfaffenhoven, Christman Hilde van, officier? in 1588, 327

Pierlinck, adelborst in 1604, 1838

Piers, Hercke, soldaat uit Joure in 1594, 876

Pietema, Bolo, vermeld in 1595, 1009

Pieter, Joris, soldaat in 1595, 1131

Pieters, Here, licentmeester in 1595, 1035

Pieters, Hero, licentiemeester in 1594, 896

Pieters, Lambert, gevangene in Coevorden, vermeld in 1597, 1455, 1490, 1497, 1505

Pieters, Sake, vermeld in 1587, 298

Pietersz, Eepe, krijgt paspoort in 1585, 41

Pietersz, Lambert, gevangene in 1597, 1455

Pietters, Adam, vermeld in 1588, 358

Pimentel, Don Diego, vermeld in 1588, 353

Piper, Coert, vermeld in 1603, 1738

Planitz, von, overste Hoogduits regiment in 1598, 1666, 1689, 1692

Plantinga, N.N., superintendant in Oterdum in 1589, 482

Pleder, Johan, Engelse, officier in 1585, 119

Ples, Wendel, vermeld in 1589, 385

Ploech, N.N., wachtmeester in 1604, 521, 1767, 1840

Poelgeest, Jasper van, kapitein in 1594, 306, 758

Pool, Engelbert, adelborst onder compagnie van Sageman in 1598, 1603

Popkes, Walle, vermeld in 1593, 537

Poppen, Herman, munitieleverancier in Emden?, vermeld in  1585, 220

Poppes, Hendrik (?-?), soldaat onder Hessel van Meckema in 1585, 66, 68

Poritzs, Frank, het leven geschonken door WL in 1589, 449, 452

Potter, Agge, proviandmeester in 1603, 1767

Poulgeest, kapitein in 1594, 714, 721, 758

Prenger, Wolphert, vermeld in 1594, 828

Prengers, Catharina, vermeld in 1594, 828, 856

Prevo, Andries, vermeld in 1594, 860

Provenceal, Staatse kapitein in 1603, 1782

Pruins, N.N., kapitein in 1585, 54, 55

Puiremont, kapitein in 1588, 358

Putze, Johan, officier in 1603, 1726

Q

Quackenbrugge, Berendt van, krijgt sauvegarde in 1592, 496

Quaed,vermeld in 1593, 1861

R

Rach, Joost van, adelborst onder kapitein Niel in 1594, 762

Raefflinx, Dirck, huisman te Midwolde in 1594, 963

Rattallers, Joff., vermeld in 1599, 1689

Rayer, Jan, vermeld in 1598, 1577

Rebours, monsieur, vermeld in  1586, 219, 1164

Recke, Joost von, zu Heesem heer zu Wolffslang?, vermeld in 1604, 1849

Reddinck, Jodocus, vermeld in 1604, 1811

Reeck, Wilhelmus van de, vermeld in 1599, 1681

Reen?, Rolef, inwoner Münster in 1589, 475

Regensburch, Frederick van, page? in 1603, 1786

Reidt, Otto van, vermeld in 1598, 1623

Reijers, Reijer, paspoort in 1587, 265

Reincherus, Hermannus, predikant te Beilen?, vermeld in 1603, 1742

Reineman, Herman, pastoor te Westermeden? in 1589, 476

Reiners, Heijn, schrijver van kapitein Harkenstede in 1586, 213

Reinerts, Wolbert, vermeld in 1595, 1017

Reins, Reiger, vermeld in 1586, 213

Renalda, N.N., vermeld in 1594, 983

Rengers, Gedeputeerde, vermeld in  1595, 1156

Rengers, lid Admiraliteit, vermeld in 1588, 329

Rengers, vermeld in  1595, 1161

Renichero, predikant? in Drenthe in 1603, 1728, 1777

Rennechero, Hermanno, vermeld in 1589, 410

Rensen, Conraedt van, ordinaris richter in Delfzijl in 1594, 1105

Rensen, Conraedt van, ordinaris richter in Delfzijlk in 1594, 529, 696

Reydt, baron van, vermeld in 1603, 1789

Reydt, Joost van, vermeld in 1593, 592, 686, 1147

Ridders, Martin, soldaat van Taecke Hettinga in 1588, 327

Riddersman, vermeld in 1588, 306

Rijntzes, Sije, burger Lutkegast, vermeld in 1587, 282

Rincker, luitenant, vermeld in 1597, 1437

Ripperda, Balthasar, vermeld in 1593, 529, 967

Rithnomer, Ambrosius, schrijver van kapitein Lasaris in 1586, 231, 251

Riviere, Dirick, vaandrig? vermeld in 1586, 173, 281, 423

Rixkes, Johan, Ommelander, vermeld in 1589, 364

Roberts, Hercals, Engels kind in 1604, 1847

Rode, Johan van, vermeld in 1588, 349

Rode, Jorgen, vermeld in 1588, 357

Roeloff, scholte van Anloo in 1596, 1395

Roelofs, Albert, vermeld in 1589, 392

Roeve, Bernhardt, rentmeester in Emserland in 1595, 1204

Roleffs, Bawke, vermeld in 1586, 189

Rolofsz, Martin, vermeld in 1585, 130

Romkes, Hilke, proviandmeester Niezijl?,  vermeld in 1586, 188, 197, 225

Rommerens, Johan, burger van Sneek, vermeld in 1589, 363

Ronden, Hans Louis van, pikeur in 1592, 498, 567, 579

Roon, Schout van, vermeld in 1598, 1539

Roscam, Cornelis Jochums, burger Dokkum? in 1598, 1603

Ruch, Derrick, vermeld in 1585, 81

Russenborch, vermeld in 1595, 1083

Ryhoven, kapitein in 1595, 1158, 1173, 1207, 1214, 1215, 1232, 1861

Rykens, Frerick, raadsheer? in 1596, 1339

Ryswick, Hertoch, kapitein in 1596, 710, 714, 732, 743, 762, 779, 1161, 1266

S

Sailly, monsieur, vermeld in 1597, 1486

Sande, Otto van, vermeld in 1589, 417

Sandinin, Johannes, vermeld in 1598, 1610

Sandstede, Hans van, kapitein?, vermeld in 1588, 39, 67, 122, 293, 367, 372, 381, 412

Sandtbeke, George van, 1596, 1362

Sangel, Philippo, vermeld in 1589, 431

Santvoort, Berndt, vermeld in 1593, 514

Sapma, Lieuwe, vermeld in 1589, 446

Sappes, Tiarck/Tiart, vermeld in 1588, 338, 345

Sas, Steinen, vermeld in 1604, 1823

Sax, David, vermeld  in 1598, 1692

Schade, Gerrit, gedeputeerde Groningen in 1598, 1633, 1667, 1670, 1677, 1680

Schakel, kapitein ten, vermeld in 1588, 304, 365

Scheew, Peter, hopman in 1594, 742, 753

Scheltema, commissaris, vermeld in 1598, 1532

Scheltema, Daten, vermeld in 1598, 1556

Scheltema, Epo, vermeld in 1593, 531

Scheltes, Ludwig, raadsheer? in 1596, 1339

Schilling, Hendrik, 1588, 285

Schollinck, vermeld in 1603, 1738

Scholte van Gieten, vermeld in 1596, 1384

Schorman mr. Jan, steenhouwer te Emden in 1589, 465

Schortinckhuys, Jan, vermeld in 1597, 1478

Schortinckhuysen, holtwaerdersambt, vermeld in 1598, 1562

Schoten, Cornelis van, luitenant van kapitein Jan Jansen Wederspan in 1593, 552

Schott, Johan, schipper?, 1585, 93

Schram, Michell, officier in 1585, 112, 155, 187, 189, 442, 443

Schroder, Evert, soldaat in 1593, 518

Schrooff, Naren alias, deserteur?, vermeld in 1587, 275

Schrost, Luytgen, vermeld in 1598, 1633

Schuirmans, Jochem, vermeld in 1585, 130

Schulers, Hermanne den, vermeld in  1586, 218

Schurinck, Johan, vermeld in 1588, 305

Schut, Willem, vermeld in 1588, 297

Schutt, Jacob, huisman, vermeld in 1585, 132, 163

Schweigel, Alexander, edelman  in 1589, 415

Sebolt, Mr., vermeld in 1589, 424

Segen, Jacob van, 1596, 1263

Segen, Jacob van, vermeld in 1595, 544, 554, 555, 1187

Segen, Jacob van, wagenmeester in 1594, 775, 826, 827, 906

Semplon, Kene, vermeld in 1594, 908

Sengellen, Philips, kamerschrijver, vermeld in 1586, 174

Senis, Jaen, vermeld in 1605, 1863

Sibbes, Doede, vermeld in 1589, 423

Sibbis, Gellis, vermeld in 1585, 134

Sibleszn, Doede, vermeld in 1588, 313

Sibrans, Ids, overleden kapitein vermeld in 1586, 54, 99, 167

Sichma, Jochum, alias Nachtigal, vermeld in 1589, 386, 387

Sickinga, Age, vaandrig, vermeld in 1586, 173

Sickmans, Jurrien, vermeld in 1603, 1756

Sidenberg, kapitein in 1596, 296, 1299, 1312

Siegen, Hans van, sergeant van kapitein Arent van Arentsma, vermeld in 1596, 530, 1035, 1311, 1315, 1656

Siercksma, Tjalling, grieman van ? in 1594, 912

Sijtters, Lieuwe, mogelijk ontvanger van de licenten te Dokkum 1585, 64

Simensen, Jacob, burger Bolsward?, vermeld in 1596, 67, 1240

Simensen, Paulus, aannemer in 1595, 359, 900, 901, 1122

Simenszoon, Cornelis, vermeld in 1594, 958, 1034, 1120

Simons, Simon, officier in 1589, 416

Sipkens, Claes, krijgt vrijgeleide in 1594, 983

Siurtssen, Jelle, vermeld in 1586, 163

Sixtino, D., vermeld in 1586, 235

Sjoerds, Romke, proviandmeester Delfzijl in 1593, 571

Slagelio, Phil, vermeld in 1586, 235

Sleusinck, luitenant van Leendert Huijghis, vermeld in 1598, 1540

Sluisken, Pouwel, burger Arnhem in 1595, 1192, 1248

Smahle, Herman, vermeld in 1605, 1867

Smedd, Berend Gerritsz, schout te Vledder in 1598, 1525

Smidt, Geert, zeekapitein, vermeld in 1587, 159, 186, 194, 221, 247, 258, 323, 394, 410, 446

Smidt, Geert, zeekapitein? ,  vermeld in 1587, 1823

Smit, Claes, vermeld in 1605, 1863

Smit, Derck, vermeld in 1593, 642

Smit, G., monstercommissaris in 1594, 846

Smit, Jacob, Schotse soldaat in 1593, 508

Smit, Joost, vermeld in 1593, 667

Snijder, Joris, tentmaker?, vermeld in 1603, 1728

Snippert, Claes, beoogd kapitein in 1604, 1838, 1839

Snyder, Jacob, vermeld in 1596, 1275

Sollnerdal, Jochum, ruiter, vermeld in 1586, 176

Sommerville, monsieur, vermeld in 1599, 1689

Sonderhuysen, Niclaes van, adeldborst onder B. van Ewsum in 1599, 1687

Sonto ,Elias, korporaal onder kapitein Cornput in 1594, 748

Spando, Matthy, adelborst in garde in 1593, 509

Spenses, Antoines de,  vermeld in 1598, 1536

Splinter, Johan, kapitein, vermeld in 1585, 130, 437, 441, 453, 459, 479

Spoelderbosch, Balthasar van, soldaat onder Doecke Martena in 1597, 1473, 1474

Sprintzen, Jacob, adelborst onder kapitein Popcke van Roorda in 1594, 957

Spruit, Henrick, vermeld in 1586, 121, 213

Staff, Ancke, arme man uit Roswinkel in 1594, 844

Stagen, M. Seger van der, vermeld in 1593, 569

Stechauw, Erich van, adelborst in 1598, 1655

Steck, Johan, vermeld in  1595, 1156

Stede, Engelbert van der, secretaris, vermeld in 1588, 327

Steelant, dokter?, vermeld in 1588, 285, 295

Steenwijk, Jan (de Vos?) van, vermeld in 1593, 653

Stellingwerff, Jan van, deserteur?, vermeld in 1587, 275

Stevens, Baltsar, soldaat uit Antwerpen van Doecke van Rinia in 1593, 622

Stevens, Willem, alias Swarten van Swoll, vaandrig van kapitein Harkenstede in 1586, 185

Stickhausen, Focx vermeld in 1598, 1545

Stokebrandt, Arndt (?-?), krijgt paspoort in 1585, 66

Stommel, Johan, vermeld in 1598, 1630

Stopero, vermeld in 1586, 235

Stoutenburg, vermeld in 1586, 224, 226, 232

Stoz, Gerryt, vermeld in 1594, 929

Straesburg, Mathijs van, vermeld in 1598, 1545

Stude, Kerstien, burger Lingen, vermeld in 1596, 1234

Suinderen, Caspar van, vermeld in 1588, 343

Sully, Sc. De, gedeputeerde van Geneve in 1593, 634

Swalme, doctor in 1598, 1059, 1340, 1367, 1577

Swaluw, Otto,vermeld in 1605, 1862

Sweerts, vermeld in 1604, 1858

Sweringen, Herman van, vermeld in 1585, 81

Sybes, Jelle, burgemeester Leeuwarden in 1581, 62, 67

Syfferts, wedue van Zacharias, vermeld in 1594, 987

Syl, Johan van, wachtmeester van Hasselt in 1597, 1487

Symonszoon, Tyt, soldaat in 1598, 1556

T

Tabbes, Jelle, burger Dokkum in 1588, 314

Taedt, Gysbert, vermeld in 1585, 130

Takeszn, Wybe, vermeld in 1588, 327

Tammeszn, Anne, vermeld in 1586, 213

Tamminga, Allert, redger te Winsum in 1594, 824, 838

Techelen, Otto van, vermeld in 1598, 1512, 1559, 1621

Tecklenburg, Christoffel, vermeld in 1603, 1735

Teidt, Hilger van, vermeld in 1586, 202

Tengnagel, Johan, deed iets voor het leger in 1596, 1319, 1450

Termes, Monsieur de, vermeld in 1604, 1849

Tes, Nicolaes, vermeld in 1596, 1347

Teviszn, Hendrick, soldaat in 1598, 1564

Thes, Ernst Ferdinandt, doctor in medicin te Dokkum, 1596, 1240

Thijsen, Evert, vermeld in 1586, 213

Thoen, Gerrit, 1585, 85

Thomasz, Jacob, schipper in 1586, 217, 1029

Thummel, Lucas, krijgt paspoort in 1589, 389

Tiackens, Reine, wedman te Zuidbroek in 1595, 1106

Tiackes, Egge, vermeld in 1594, 908

Tiaerdts, Peter, luitenant van kapitein Martena in 1588, 335, 379, 390, 395

Tialinck, Jetse, soldaat in 1594, 761

Tialkens, Matthys, vermeld in 1592, 504

Tiarck, Tiarcks, vermeld in 1596, 1387

Tiassens, Heine, vermeld in 1595, 886, 1036

Tidden, Derick, vermeld in 1585, 140

Tierx, Fonger, ontvanger Dongeradeel in 1589, 369

Tijckesz, Anne, vermeld in 1586, 213

Timmerman, Claes,vermeld in 1589, 460

Timmerman, mr. Cornelis, vermeld in 1594, 944, 961

Toers, Eelken, trommelaar in 1589, 446

Tomas, Jacob, Dokkumer? in 1598, 1583

Trave, Bonke, vermeld in 1586, 200

Trompetter, Han den, vermeld in 1594, 832, 1031

Truchses, Jurien, vrijheer uit Pruisen, vermeld in 1598, 1576

Tulleken, koopman in 1603, 1726, 1777

Tverda, doctor, 1585, 110, 141

Twerum, Harmen van, soldaat in 1599, 1696

U

Ubbens, Edse, vermeld in 1593, 521

Ubbes, Wynolt en Tryn Jans. Zij was weduwe van de burger en schipper te Leeuwarden in 1598, 1581

Udes, Siurdt, adelborst onder kapitein Matthijs Knoop in 1595, 1027

Ufkens, N.N. gecommitteerde Admiraliteit Dokkum in 1603, 1735, 1737

Uijttebroec, Jacob, commissaris op de Eems?  in 1589, 371, 372

Uijttenhoven, N.N., vermeld in 1587, 296

Ulber, Diourt, aannemer? in 1594, 866

Ulcke, timemrman in 1595, 918, 924, 925, 1508

Ulgers, Lubbert, frater in 1589, 441

Ulsen, Jan Hermans, vermeld in 1593, 515

Ursin, Pitter (?-?), koopman in 1593, 631

Urtus, Pieter, krijg paspoort in 1598, 1665

Usseler, Henrich, krijgt paspoort in 1585, 35

Uulkes, Marten, eigenaar schuit in 1585, 90

V

Valc predikant , vermeld in 1598, 1596

Valck, Hans Thomas van, soldaat in 1593, 570

Valdepredig, Martin, vermeld in 1585, 65

Vechters, Hans, vermeld in 1598, 1545

Velde, Johan van, ‘thumbcoster’ in 1604, 1849, 1850

Velten, koper Turkse paarden in 1594, 845, 878, 891

Velthus, Bernt ten, vermeld in 1585, 81

Venle, Nicolas de, bevelhebben te Smalle Ee in 1598, 318

Vensta, Eelke, drost in ? in 1589, 455

Verbruggen, Anna, weduwe sergeant Johan Moda, 768

Verdus, admiraal in 1594, 822, 838, 1064

Verhage, vermeld in 1595, 1036

Vernout, Derrick, kapitein in 1589, 440

Verwer, Louis, lakenhandelaar te Lier in 1585, 124

Verwert, Olle van, scholte? in 1596, 1393

Vespici, vermeld in 1593, 566

Vester, Eilke, vermeld in 1585, 121

Villeanue, Pedro du, vermeld in 1604, 1854

Vilsteren, Herman van, vermeld  in 1594, 734

Vischer, Peter de, gecommitteerde Staten Generaal? in 1595, 1042, 1045, 1048, 1049, 1051, 1058, 1071, 1072, 1073, 1074

Vlaming, Jan de, adelborst onder kapitein Willem Willemsen in 1586, 156, 445

Vogel, Johan, genaamd Kimme, vermeld in 1597, 1437

Vogels, gedeputeerde in 1589, 298, 381, 474, 1633

Vorsst, Hans, secretaris?, vermeld in 1586, 151

Vorst, Elisabeth, vermeld in 1588, 302

Vorsten, Claes, krijgt paspoort in 1589, 442, 443, 541

Vorts, Arndt, weduwe, vermeld in 1588, 300

Vos, Hendrik de, vermeld in 1596, 1269

Vos, mr. Jacob de, chirurgijn in 1597, 1478

Vosbergen, vermeld in 1589, 432

Vostrij, Henric, barbier in 1589, 408

Vourthburch, Bisschop zu, vermeld in 1604, 1844

Vries, Enno, burger van het Duitse Stichausen  in 1595, soldaat onder Juw van Eysinga in 1596, 1034, 1270

Vries, Jacob de, vaandrig onder kapitein Doecke Martena in 1589, 453, 466

Vries, Marten, krijgt paspoort in 1598, 1568

Vrinck, vermeld in 1589, 367, 385

Vrymoet, Eltyo, vermeld in 1592, 493

Vuires, Huge vande, vermeld in 1598, 1539

Vullen, Thomas van, verkoopt paarden in 1595, 1035

W

Wachtendonk, vermeld in 1603, 1726, 1782

Waddel, N.N., kapitein in 1586, 234

Wael, Claes die, vermeld in 1595, 788, 793, 870, 1083

Wagenberch, Egbert Jans, moordenaar in 1603, 1784, 1787

Wagener, Joannes, barbiersgesel in 1604, 1814

Walle, Anna en Gertruit ter, burger van Meppel in 1595, 1025

Walraven, Arnolt, vermeld in 1593, 519

Warendorff, Joost, luitenant van drost Gerard van Warmelo in 1594, 981

Warna, Hans van, soldaat in 1597, 1512

Warners, Johan, geweldige te Groningen in 1605, 1863

Warnsaet, Christoffel, officier in 1593, 576

Watma, Repco/Geertien weduwe te Grijpskerk in 1595, 1016

Weleveld, drost van Diepenbroek in 1604, 1845

Wellinckhove, Herman Martins van, hellebardier  in 1589, 388, 1303

Welsum, Margerett, weduwe van Campen, vermeld in 1585, 140

Wercke, van der, vermeld in 1596, 1236

Wesels, Henrich, vermeld in 1597, 1430

Wesenberch, Marten, timmerman, vermeld in 1605, 1856

Wessel, Henrick, burger Leeuwarden, vermeld in 1596, 1325

Wetter, Jacob van, vaandrig in 1604, 1850, 1853, 1856

Wielsma, vermeld in 1587, 258

Wijbes, Onne, soldaat in 1586, 160

Wijckens, Arndt, adelborst onder Frans van Cammingha in 1603, 1735

Wijdebrugge, Harmann, vermeld in 1603, 1806

Wijfring, Albrecht, vermeld in 1585, 132

Wijntges, Henrick, ruiter, vermeld in 1586, 176

Wijntges, Wijne, gehuwd? in 1588, 332

Wilhelmus, Gerardus, predikant in Zoutkamp/Ulrum/Vierhuizen in 1594, 976

Willems, Steffen, vermeld in 1586, 155

Willems, Swarte, steenmetselaar te Groningen in 1595, 1080

Willemsen, Jacob, soldaat vermeld 1596, 1259

Willemsen, Steven, inwoner Emden, vermeld in 1585, 132, 155, 213, 225

Willemsen, Willem, sergeant van kap. Johan van den Cornput, vermeld in 1596, 1280

Winga, Bocko vaandrig in 1597, 1495

Wintges, Johan, vermeld in 1603, 1798

Wipperman Ernst, vermeld in 1588, 479

Wisses, Wabbe, kapitein?, vermeld in 1596, 1316, 1322, 1626

Wit, kapitein vermeld in 1596, 1332

Witte, Jan de, kapitein in 1589, 480

Witte, Johan?, burgemeester van Kampen, lid Raad van State in 1594, 943

Wittenhausen, Wilhelm van, soldaat in 1598, 1566

Wittenhorst, Henrick von, drost van Kleef in 1594, 868

Wolf, Christoff, vermeld in 1587, 256

Wolter, swarte, vermeld in 1596, 1289

Wolters, Bruin, vermeld in 1596, 1386

Wolters, Claes, uit Sauwerd, adelborst onder kapitein Haye van Herbranda in 1589, 444

Wolters, Emmeric, kerkvoogd te Diever in 1598, 1604

Wolters, jongen, gevangene in 1585, 129

Wolters, Lambert, suteler in 1589, 370

Wolters, Robbert, Scholtus  tot Anloo in 1598, 1577

Woltersum, Arijs Everts van, 1588, 291

Wonderlich, Hans, adelborst onder compagnie van Willem Lodewijk in 1598, 1601

Wouters, Anthonis, vermeld in 1605, 1863

Wouters, Gerrit, vermeld in 1605, 1863

Wyck, Bernard de, vermeld in 1604, 1849

Wyck, Melchior van der, assessor in 1593, 643

Wynardts, Wolff, soldaat in 1595, 1159

Y

Yges, Jetze, wachtmeester Bourtange in 1597, 902, 918, 948, 1087, 1167, 1462, 1508

Yins, Jan, vermeld in 1603, 1741

Ykens, Bartold, vermeld in 1593, 621

Ypes, Jan, vermeld in 1589, 451

Ysenbachio, predikant et Middelburg in 1604, 1847

Z

Zagelsman, Maurits, soldaat in 1592, 492

Ziebbens, Feicke te, huisman te Midwolde in 1594, 963