Linksboven de schans Breberg
(Schotanusatlas, 1664)

 

Schans Breeberg bij Donkerbroek.
(Schotanusatlas, 1718)

 

Google Maps, omgeving Donkerbroek en Haule, met bovenin bij ‘Frans met Helma’, de plek waar de Breberg schans heeft gelegen.