Wyger Jans van Hottinga

Op 11-12-1624 werd een Juw van Eysinga opgevolgd als vaandrig in de compagnie van Haubois, door Wyger Hottinga.
Op 16-3-1631 werd W. van Hottinga opgevolgd als vaandrig in de compagnie van C. Haubois, door Wopcke van Roorda.
In 1636/1637 deed Wiger van Hottinga de eed als hopman.
Op 8-2-1637 volgde een Wyger van Hottinga kapitein Holstein op?

Een W. van Hottinga werd op 27-4-1635 opgevolgd door kapitein Jarich van Herema.
Op dezelfde dag werd Wyger Eelsma van Hottinga benoemd als kapitein, als opvolger van kapitein Frens.

Hanso Mol van de comp. van W. v. Hottinga in plaets van P. Mol, den 28. Martii 1639
http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

Hij is NIET vermeld bij de TAUX 1639!

Schilderij van een Wyger van Hottinga door Wybrand de Geest in reeks van 18 officiers collectie Van Sminia.

Iconographia nr. 3760:
Er is een schilderij bekend van een Wyger van Hottinga (midden 17e eeuw), kapitein. Door ? bij Jhr. Mr. W.H. de Beaufort op den huize de Trek bij Neerlangbroek.
Dit kan ook zijn naamgenoot zijn!

Portret van Wyger Jans van Hottinga (ong. 1605->1639)
Regimentserie

Kenmerken

NaamWyger Jans van Hottinga
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:1637?
Officier tot1637?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)9644
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in ONBEKENDWigle Gales van Hania
Opvolger in ONBEKENDJohan Cornelis Albrecht van Groin

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins