Tjerck Jarichs van Herema

Woonde te Arum, Sytzama State.

Op 8-9-1666 werd Jr. Tjerck van Heerma luitenant in de compagnie van kapitein D. van Sytzama, als opvolger van N. van Eysinga.
Op 18-5-1677 werd Hans Jurje luitenant in de compagnie van kapitein Lauwerman, als opvolger van T. van Heerma.
Op 18-5-1676(moet 1677 zijn!) werd Tj. Heerma kapitein, als opvolger van P. van Loon. (is dit hem?)
Op 29-11-1694 werd Ph. Philauw kapitein, als opvolger van F(Tjerck?) van Heerma

archieven.nl
aktenummer:
gg092-105
Aktedatum:
1700-12-17
Soort bron:
Hypotheekboeken
Samenvatting:
Claas Busingh, mr. backer, binnen Leeuwarden.
Dieucke Teeckes, weduwe van wijlen Hendrick Busingh, binnen Leeuwarden.
31 October 1699: Schuldvordering (ƒ230.-.-), met Claas Busingh (ƒ113.-.-) en met Dieucke Teeckes (ƒ117.-.-), tersake ter leen gegeven gelden, te vorderen kamerhuyr en costgelt, van Jonkheer Tijerck van Heerma, old capitain van een Compagnie te voet, binnen Leeuwarden.
6 November 1699: Idem als hierboven (ƒ10.-.-).

Sytzama State te Arum aen den wech naer Kimsweert in Wonseradeel in de jaren 1665 en 1666 geheel niu herbouwt door vrouwe Jetske van Sytzama, wed. wijlen jonker Jarich van Heerma, majoor van een regim.t. te voet, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NaamTjerck Jarichs van Herema
WoonplaatsArum, Sytzama State
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:1676
Officier tot1694
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)37514
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Opvolger in ONBEKENDJan VII van Nassau-Siegen

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins