Theodorus Stansius

Op 22-1-1675 werd Dirck Stansius schrijver van de compagnie van kapitein (Oene van) Teyens, als opvolger van A(lbertus) Swalue.
Op 24-7-1679 werd Jan Simons schrijver van de compagnie van kapitein O(ene van) Teyens, als opvolger van D(irk) Stansius.

Woonde te Harlingen (1698)

burgemeester Harlingen, secretaris Harlingen, monstercommissaris

Lidmatenregister Herv. Gemeente Franeker
Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB Lidmaten
inschrijving(Akte)datum: 21-10-1655
Plaats: Franeker
Bijzonderheden:
Op 21 oktober 1655 ingekomen van Utrecht

Lidmaat
Theodorus Stansius (student)

Hij liep mee in de lijkstatie van Willem Frederikin 1664, als burgemeester van Harlingen.

Hij was 7x burgemeester van Harlingen.

Hij was monstercommisaris van Friesland (1677)

Google Books:
Rouw-klagt over de doot van … Theod. Stansius … burgemeester tot …
Door Enoch van Rippers

www.walmar.nl
De ed. heer Theodorus Stansius oude staat gener. der ver… een… gecommitteerde raat ter admirte in Harlingen voor de 5 mael gedesigneerde gedep. staat van Frieslandt en regeren burgemr der stadt Harlin oud 76 iar
D ede iuffrou Anskjen Clinkbyl de huisvrouw van d’ heer Th[eodorus] Stan[sius] mr der stadt Harlingen oud 18 3/4 iaar en zyn hier begraven
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen te Harlingen

http://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861/app/personen/3703
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-03-1672 – 23-04-1673, van: 04-08-1688 – 09-04-1693, van: 21-04-1699 – 23-04-1700
namens: Friesland, Steden

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1674 – 30-04-1677, van: 30-04-1681 – 27-11-1682, van: 28-04-1694 – 31-10-1695, van: 30-04-1700 – 01-05-1703
namens: Steden, Harlingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1686 – 30-04-1688
namens: Friesland, Steden

http://www.mpaginae.nl/Harlingen/getypteRuyven.htm
vm = vroedsman
bm = burgemeester
gz = gezworen(e)
gm = gemeensman
gs = gedeputeerde staat
Theodorus Stansius *
vm 1661, 1666-1669, 1674-1676, 1681-1682, 1688, 1694-1695, 1700-1703,
bm 1662-1665, 1670-1673, 1678-1681, 1689-1692, -1694, 1696-1699, 1704+1705,
gz gm 1674, 1677, 1693, 1700, 1703
gs 1674, 1681, 1694, 1700, stadsse 1682-1688

www.allefriezen.nl
Register betalingsordonnanties ontvanger generaal consumptiën
Bron: Ontvanger GeneraalSoort registratie: Ontvanger Generaal inschrijving(Akte)datum: 07-03-1677
Bijzonderheden:
De here Stansius wegens vacatien ende expensen ower de monsteringe tot Harlingen van t, Reg. vande Lieut. Generael Ailva 41 £
[in de marge: op de here Ockinga] 41 £
Toponiem: Harlingen

vindplaats: grote kerk
type: Grafstenen
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Harlingen
boeknummer: 7242
De ed. heer Theodorus Stansius oude staat gener. der ver… een… gecommitteerde raat ter admirte in Harlingen voor de 5 mael gedesigneerde gedep. staat van Frieslandt en regeren burgemr der stadt Harlin oud 76 iar
D ede iuffrou Anskjen Clinkbyl de huisvrouw van d’ heer Th[eodorus] Stan[sius] mr der stadt Harlingen oud 18 3/4 iaar en zyn hier begraven

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamTheodorus Stansius
WoonplaatsHarlingen
CompagnieC06
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:1675
Officier tot1679
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35438
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins