Pytter van Asperen

Op 20-12-1666 werd Pytter Asperen schrijver van de compagnie van kapitein W. van Burmania, als opvolger van A(ndries) Velsen.

In 1718 leverde Jaan Oenema de grafzerk voor Petrus van Asperen en Hiltje Gravius, gesigneerd met I. Oenema.

Vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Leeuwarder Courant Archief
plaats: Grouw
aantekening: LC 11-1-1928
boeknummer: 8342
1718 overleed Hitje Gravius en 1724 Petrus van Asperen
Gabe van Asperen in leven assessor in de grietneij Idaarderadeel werd geb. te Grouw den 4 jan 1766 en overleed aldaar den 7en augs 1826 en ligt hier begraven
Hij was een vriend der burgerij
Een steun voor kerk en maatschappij
Den 21 january 1815 is overleden Tietje Rintjes Tanja oud cirka 41 jaar in leven egtgenoote van Gabe van Asperen schout der gemeente Grouw
Petrus van Asperen is hier een man van betekenis geweest; in okt. 1685 was hij ontvanger-generaal van Idaarderadeel, in 1692 e.v. was hij een van de mederechters (wethouders) van Idaarderadeel; in april 1721 was hij dat nog. Hij en zijn vrouw testeerden op 7 sept. 1718.
Schoolmeester, schrijver

Grafzerk van Petrus van Asperen en Hiltje Gravius in de kerk te Grou.
(foto: https://periodieken.historischcentrumleeuwarden.nl/issue/LEO/2016-01-01/)

Grafzerk van Petrus van Asperen en Hiltje Gravius in de kerk te Grou.
(foto: Supersneuper/Twitter)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamPytter van Asperen
Woonplaats-
CompagnieC03
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:1666
Officier tot>1666
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)47530
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins