Mauritz baron van Isselstein

ook: IJsselstein
Op 15-12-1664 ws hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz.

Op 6-11-1690 werd Mauritz baron van Isselstein ritmeester, als opvolger van J(ohan) R(einhardt) van Coevorden.
Op 9-12-1691 werd Gabriel Rocqueval ritmeester, als opvolger van M(auritz) baron van Isselstein.
Op 8-5-1691 werd Mauritz baron van Isselstein ritmeester, als opvolger van H(essel) van Aylva.
Op 27-12-1700 werd Philip Frederick Vegelin van Claerbergen ritmeester, als opvolger van M(auritz) van Isselstein.

Bij vermelding staat Maurits Ludwig als Baron en Heer van Wulfrade vermeld. Wulfrade is de vernederlandsing van Wulfrath NRW, Duitsland.
Lidmaat 31.1.1670 Hervormde Gemeente Holwerd

http://www.stinseninfriesland.nl/HaniaStateHolwerd.htm
Nadat hun dochter Hester Lucia er korte tijd gewoond had met haar man Maurits Lodewijk van Isselsteijn, kwamen na diens dood in 1675 haar nichten Helena en Elisabeth van Aylva, dochters van Scipio Meckema van Aylva op het huis wonen.

Hania State te Holwerd (tekening: Fries Museum)

Mauritz van IJsselstein bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NaamMauritz baron van Isselstein
WoonplaatsHolwerd, Hania State
CompagnieRITMEESTERS 3
C38
RangFriese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitDuitsland
Officier van:1690 en 1691
Officier tot1691 en 1700
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)40899
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Voorganger in RITMEESTERS 3Hessel van Aylva
Opvolger in RITMEESTERS 3Philip Frederik Vegelin van Claerbergen

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins