Jan van Roorda

Hij was ongehuwd.

Woonde in 1652 te Kollum.
‘Collum Johan van Roorda’
(http://www.mpaginae.nl/Eysinga/Ritscke.htm)

Hij werd luitenant in de compagnie van kapitein Ernst van Aylva, als opvolger van Binnert van Roorda op 26-4-1645.
In 1648 deed hij als Johan van Roorda de eed als kapitein.
Op 14-12-1648 werd hij kapitein, als opvolger van Oene van Teppema
Kapitein in het leger, in 1654.
In 1663 en 1664 was hij commandeur van de Langackerschans.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Hij was (1667?) kapitein en commandeur van Lieroord (Verhaal van de Verrigtingen der Jezuieten in Friesland door Pater …)
Hij was Luitenant-Kolonel van 5-6-1666 tot 24-6-1672, als opvolger van Damas van Loo.
Waarschijnlijk wordt hij ook wel Johan genoemd.
Op 15-7-1672 werd zijn compagnie opgevolgd door kapitein G. de Sanderen Zurbrugh.

http://www.mpaginae.nl/ExtOrd/OntvangerGeneraal26742681corr.htm
1652-09-00 * Hendrick de Baer faendrich vande compagnie des Hopmans Johan van Roorda, ter saecke van sijn gedaene opsicht int hoff van Sijn. Ex. inden jaere 1650 volgens rapport vande heeren commissarien ordonnantie tot 275 £ * 2676 p. 205v * 1210

Kenmerken

NaamJan van Roorda
WoonplaatsKolllum (State onbekend)
CompagnieC53
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
NationaliteitFriesland
Officier van:1648
Officier tot1672
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33315
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C53Oene Wybes Teppema
Opvolger in C53Godefroy Sanderen zu Burgh