Gatse van Boelens

Afkomstig van Bolsward.

[benoeming is waarschijnlijk in 1665 geweest, bij de oprichting van het Regiment Hundebeek]
Op 21-7-1666 werd Wibrandus Boelens schrijver van de compagnie van kapitein (Caspar Richard) Hundebeek (Hundebeck), als opvolger van G(atse) Boelens.
Op 21-7-1666 werd Gatse Boelens schrijver van de compagnie van kapitein F(eye Bockes) van Burmania, als opvolger van A(braham) Schouten.

Op 25-6-1668 werd Gatse Boelens schrijver van de compagnie van kolonel Schwartzenberg als opvolger van J(acob) Kann.

J.M.G. Leune
Het regiment van Caspar Richard Hundebeck
Het infanterieregiment van Caspar Richard Hundebeck werd door de Staten-Generaal van de Verenigde
Nederlanden op 2 oktober 1665 in het leven werd geroepen.
Het kreeg een sterkte van 1000 man.

Was secretaris van Wonseradeel van 1680-1690.
Was in 1684 burgemeester te Bolsward.

Gaetse wurdt trije kear oansteld as skriuwer fan in kompanjy, wêrfan twa kear as bern. Op
21 july 1666 -hy is dan 5 jier- en op 25 juny 1668, dan is hy 7 jier âld.
Fan 6 febrewaris 1683 oant 12 maart 1686 is hy wer skriuwer fan in kompanjy; yn it leste gefal sil er de administraasje sels wol dien ha

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGatse van Boelens
WoonplaatsBolsward
CompagnieC09
C32
C92
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:1665 en 1666 en 1668
Officier tot1666 en <1668 en >1668
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)27495
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins