Douwe van Aylva

Woonde met zijn vrouw op Sjucksmastate te Waaxens.
Op 3-10-1590 was hij lid van de Friese Krijgsraad, die het vonnis uitsprak over Michiel Högelcko.
Overleed bij het beleg van Deventer in 1591.

Epitaaf van Douwe van Aylva in de kerk te Waaxens.

https://www.dbnl.org/tekst/berg229noor02_01/berg229noor02_01_0016.php
Epitaaf
Tegen de noordmuur is een epitaaf gemetseld, gesticht door Syts Tjessens voor haar op 28-jarige leeftijd voor Deventer gevallen echtgenoot Douwe van Aylva (afb. 320).

Behalve het alliantie-wapen Aylva-Tjessens met dekkleden en als uitkomend helmteken een eenhoorn, zijn aan weerszijden van een Athene-figuur acht kwartieren aangebracht: heraldisch rechts Aylva-Thiema en Mockema-Foppinga (?); links Tjessens en een vrouwelijk wapenschild gedeeld: rechts halve adelaar, links lelie en ster eronder.

Vervolgens een mannelijk wapen met drie sterren twee en een, en een vrouwelijk wapen met lelie en twee sterren schuins.

De tekst luidt:

‘Dowoni ab Aylwa/Nobili et illustri loco ab avis et atavis nobilibus
Ailwanae/ stirpis prognato duci Militiae pro libertate patriae fortiter/
pugnati dum illustriss. Comites Nassovieses et status con/ foedaratae
Belgiae davetriae muros tormetis bellicisqu/ aterent ab hostibus glande
caput terebrate in ipso flore/ aetatis Ano 28 misere trucidato dulcisso suo
marito/ moestissa uxor et nobilis matrona Sydts Tiessens/ 15 posuit 92’.

Vertaling: ‘[Dit gedenkteken] voor haar zeer geliefde echtgenoot Douwe
van Aylva, uit een ter plaatse edel en beroemd geslacht, zoon van edele
ouders en voorvaderen, Van Aylva, aanvoerder te velde voor de Vrijheid
des Vaderlands, krachtig strijdend, toen de Hoog Ed. Graven van Nassau
en de Staten der Verenigde Provinciën de muren van Deventer met
krijgsgeweld deden schudden, ongelukkig gedood doordat een
vijandelijke kogel hem het hoofd verbrijzelde, juist in de bloeiende leeftijd
van 28 jaren, liet de diepbedroefde gade en edele Vrouwe Siedts Tjessens
in 1592 plaatsen’.

Waarschijnlijk is dit epitaaf gemaakt door P. Dirks, die ook de grafzerk van Ernst van Aylva van Herweij te Ternaard maakte en van een vergelijkbaar elegante naaktfiguur voorzag.

Kenmerken

NaamDouwe van Aylva
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:<1591
Officier tot1591
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33634
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenEpitaaf
Familiewapen
Opvolger in ONBEKENDWigle Gales van Hania

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins