Twee nieuwe compagnies toegevoegd: C96 en C97

Twee nieuwe compagnies toegevoegd: C96 en C97, zie:

https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec96

https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec97