Twee nieuwe compagnies gemaakt: C112 en C113

Vanavond weer twee nieuwe compagnies aangemaakt.

https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec112
Deze lijst begint al lastig, want wie was nu die C. van Beyma?  Het zou een Coert van Beyma moeten zijn, maar de enig tot nu toe bekende was in 1664 overleden en was na zijn officierscarriere rentmeester geworden…

en

https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec113
Hier zit o.a. Jan van Haren als kapitein bij. Ook van hem hebben we nog onvoldoende gegevens.
Hij zal waarschijnlijk uit het bekende geslacht Van Haren komen, maar in de genealogie is hij daar nog niet bekend.

Wel is er een luitenant bekend van deze compagnie, namelijk Alle van Leeuwen.
Van hem is een wapen in een herenbank in de Hervormde kerk te Drachten bekend.

Wapen van Alle van Leeuwen, in zijwang herenbank uit 1744 in de kerk te Drachten.