Serie van 23 portretten toegevoegd

Het Fries Museum is in het bezit van een serie van 23 portretten van Friese officieren, geschilderd in 1731/1732 door Bernardus Accama.
Zij zijn vanaf vandaag allemaal opgenomen in onze database, al mist er nogal wat informatie over vooral de buitenlandse officieren in Friese dienst.

zie: https://www.frieseregimenten.nl/afbeeldingen-van-het-friese-regiment/

Portret van Gemme Onuphrius van Burmania (1697-1759)
Serie van 23 portretten van de stafofficieren van het regiment Oranje-Friesland, onder Willem Carel Hendrik Friso
Door: Bernardus Accama, 1731
(Fries Museum)