Portret ‘ontdekt’ van Tiete van Galama

In de collectie van het Museum van Loon te Amsterdam blijkt een portret te zijn van kapitein Tiete van Galama.
Het is geschilderd door Wybrand de Geest in 1650.
Van Tiete was tot dusver geen portret bekend.
Mogelijk was hij in 1650 geen kapitein meer en vervulde hij een ambtelijke baan, gezien zijn kleding.

Zie: https://www.frieseregimenten.nl/officier/tiete-van-galama/

Portret van Tiete van Galama
(Collectie Museum van Loon)