Nieuwe pagina over ‘1664 Christiaan Schotanus’ boek.

Een nieuwe pagina gemaakt waarop alle Friese 62 compagnies staan, zoals die vermeld staan in het boekwerk van Christiaan Schotanus.

https://www.frieseregimenten.nl/1664-chr-schotanus-beschrijvinge/ 

1664, Chr. Schotanus: ‘Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt’. pag. 1