Nieuwe compagnie: C95

Vandaag een nieuwe compagnie kunnen toevoegen, nummer C95.
Hierin weer klinkende namen als Gideon van Coehoorn en Hans Willem van Aylva.
zie:

https://www.frieseregimenten.nl/compagnies/stamboek-van-het-friese-regiment/#compagniec95