Nieuwe blog (62) over de Friese kapitein Douwe Aylva van Loo

Een nieuw blog over de Friese kapitein en ritmeester Douwe Aylva van Loo, woonachtig op Mammema State te Jelsum.
Sinds juni 2021 hangt zijn tot nu toe onbekend rouwbord in de Grote Kerk te Leeuwarden.
Reden om een blog aan deze veels te jong overleden officier te wijden.

https://www.frieseregimenten.nl/officier/douwe-aylva-van-loo/ 

Rouwbord van Douwe Aylva van Loo (1639-1669).
Foto: Ad Fahner / Facebook