Herdenking Rampjaar in 2022

Het Rampjaar 1672 wordt in 2022-2023 herdacht.
Hiervoor is een speciale pagina: https://rampjaarherdenking.nl/

Ook op onze website is deze gebeurtenis te vinden, met de tot nu toe bekende officieren die daarbij aanwezig waren.
(de lijst is nog lang niet volledig helaas, dus hulp is welkom…)

 


Op de website ‘Friese waterlinie’ staat het volgende bericht:

In 2022 is het 350 jaar geleden dat het zelfstandig bestaan van de Republiek op het spel stond. De toestand leek hopeloos. ‘Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos“. In een jaar tijd werd de situatie echter omgedraaid. Het volk kwam bij zinnen, de regering voerde onder stadhouder Willem III een verstandig beleid en de Republiek werd gered. Kortom: 1672 was een waterscheiding in onze geschiedenis, met belangrijke en tot de dag van vandaag niet te missen lessen voor jong en oud. Over vrijheid en wat die kost en brengt. Vrijheid die bevochten werd mét het water en óp het water.

Een speciale organisatie Platform Rampjaar Herdenking is er om alle events, activiteiten en programma’s in den lande te bundelen, bereikbaar te maken en als platform daarvoor te dienen landelijk. Landelijke en regionale programma’s zullen in 2022 en 2023 het licht zien en te beleven zijn, in Maastricht, Zuid-Nederlanden, Overijssel, Naarden, Hollandse Waterlinies, Groningen, Coevorden.