Compagnies C32 en C73 verlengd

Vandaag hebben we compagnie C32 van 1679 tot na 1713 kunnen verlengen, met belangrijke namen als Beyma, Andla en Van Sytzama.
zie https://www.frieseregimenten.nl/compagnies/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec32

Van compagnie C73 hadden we tot gisteren slechts de naam P. Stuwaert, maar dit bleek dezelfde als Patrick Stuart te zijn, waardoor uiteindelijk de compagnie tot na 1716 kon worden verlengd. In het begin waren het telkens Engelse officieren.
Later komen o.a. voor kolonel Julius van Beyma en zijn zoon de luitenant-kolonel Jetze Idzardus van Beyma.
zie https://www.frieseregimenten.nl/compagnies/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec73

Er worden nog aan de lopende band Friese officieren toegevoegd; de stand is nu 756 totaal.